Autostrada A4 nadal pod wod.

Od 3 dni straacy walcz z wod, ktra zalewa dwa pasy autostrady A4 na wysokoci rawiny pod Wrocawiem. Wczoraj policja ustawia tam specjalne posterunki. Na szczcie trasa jest przejezdna, ale w kadym z kierunkw korzysta mona tylko z jednego pasa ruchu. Przez cay dzie tworz si tam dugie korki.
Policja, straacy z pompami i kierowcy, ktrzy tkwi w korku na zwonym odcinku. Tak od trzech dni wyglda autostrada A4 fot. janusz wjtowicz

Autostrad zalewa pynca obok maa rzeczka urawka.
Jak to moliwe, e najwaniejsza droga na Dolnym lsku i jedna z najwaniejszych w Polsce od trzech dni jest pod wod?
Sytuacja zaskoczya take Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad, ktra odpowiada za t drog.
– To pierwszy taki przypadek na autostradzie – twierdzi Joanna Wsiel, rzeczniczka wrocawskiego oddziau GDDKiA.- Gdy tylko uda si upora z problemem, na pewno bliej zbadamy spraw. Zlecimy te przygotowanie ekspertyzy – dodaje.

Na razie jednak nie wiadomo, kiedy woda przestanie zalewa drog. Straacy przyznaj, e pompy pracuj pen par i gdyby cho na chwil przestay pracowa, rzeka zalaaby ca autostrad w tym miejscu, uniemoliwiajc przejazd. Przypomnijmy, e to nie pierwszy problem, jaki kierowcy maj na A4. Ju po wybudowaniu autostrady kierowcy mieli zastrzeenia do nawierzchni, na ktrej po wikszych opadach samochody trac przyczepno. Jazdy nie uatwia take brak pasa awaryjnego w wielu miejscach. Bezpieczestwa kierowcw nie poprawia rwnie brak barier oddzielajcych jezdnie od rowu. Kolejny problem si pojawia, gdy samochd wypada z drogi, bo na trasie nie ma telefonw alarmowych.
::: Reklama :::

Do katalogu zastrzee dochodzi teraz problem z wod. Dlaczego zalaa dwa pasy autostrady? Trudno o jednoznaczn odpowied.
– Wszystko wskazuje na to, e winny jest nadmiar wody w maej rzece urawce, ktra jest dopywem lzy – tumaczy Adam Cegiea z Dolnolskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocawiu. – Rzeka nie bya w stanie odprowadzi jej nadmiaru do lzy i wylaa na pola i dalej na autostrad – dodaje. Wyjania, e zarzd melioracji rok temu skoczy regulowanie urawki, jednak nie sposb byo przygotowa jej na a tak wysoki stan rzeki.

Ale zdaniem czci ekspertw problem autostrady polega przede wszystkim na tym, e w pobliu miejsca, gdzie przekracza ona urawk, szosa biegnie w sporym obnieniu. Jak sdz, pompowanie wody nie poprawi sytuacji. A to dlatego, e woda znw trafia na pola, z ktrych potem wraca na pooon niej szos. Teoretycznie powinien sobie z ni poradzi system odprowadzajcy wod.

– Jednak nie da si go zaprojektowa w taki sposb, by przyj kad ilo wody – podkrela Jan Friedberg, niezaleny ekspert zajmujcy si transportem. – Przy kolizji rzeki i autostrady znacznie atwiej przebudowa t drug ni prbowa ingerowa w przebieg rzeki – wyjania.
Czy nasz autostrad trzeba bdzie w tym miejscu podnie? Dopki wrocawski oddzia GDDKiA nie pozna wynikw ekspertyz, nie chce odpowiada na to pytanie.

c7c43af8754c242c83ffc0d3c3886362
Warto sprawdzi, czy nie byo bdu w projekcie

Z Markiem Suchym, szefem Biura Projektw Drg I Mostw BBKS-Projekt, rozmawia Jerzy Wjcik

Od trzech dni woda zalewa fragment autostrady A4 pod Wrocawiem. Czy to normalne?
Oczywicie, e tak nie powinno by. System odprowadzajcy wod z autostrady powinien sobie z ni radzi. Przy jego projektowaniu uwzgldnia si normy dla tak zwanych powodzi stuletnich, a w niektrych miejscach trzystuletnich, czyli ywiow, jakie wystpuj raz na trzysta lat.

Tymczasem nie wytrzyma przy wysokim stanie wody na maej rzece – urawce…
To nie pierwszy taki przypadek w tym miejscu. Ju kiedy trzeba tam byo wprowadza zmiany, bo woda nie miecia si w rowach przydronych i uciekaa na drog. Problem w tym, e A4 biegnie w tym miejscu w sporym obnieniu. Prawdopodobnie taki przebieg zaplanowali jeszcze Niemcy.

A mymy go nie poprawili?
Ekspertyzy poka, czy jest to rzeczywicie gwny powd. Na pewno, gdyby drog poprowadzono wyej, problemw byoby mniej. Warto jeszcze raz sprawdzi, czy nie byo bdu przy projektowaniu.

Mona to jeszcze naprawi?
Oczywicie, e tak. Pytanie tylko, jakim kosztem. Decyzja zawsze naley do zarzdcy drogi. By moe w tym wypadku wystarczy przebudowa system odprowadzajcy wod. Zobaczymy.
Jerzy Wjcik – POLSKA Gazeta Wrocawska

http://wroclaw.naszemiasto.pl/wydarzenia/1018355.html?ses_nm=2d4f3419f1b61ff9458b354c36e37f3a

hastagi na stronie:

#autostrada a4 powĂłdĹş #autostrada a4 powodz #a4 powĂłdĹş #czy autostrada a4 jest przejezdna #autostrada a4 powĂłdĹş 2010 #autostrada a4 powodz 2010 #a4 powodz #a4 powĂłdĹş 2010 #powĂłdĹş a4 #brak wody wrocław 2010 #powodz a4 #droga a4 warunki pogodowe #A4 powodz 2010 #wrocław przygotowania do powodzi #autostrada a4 powĂłdz #Sytuacja na autostradzie A4 #czy autostrada a4 jest przejezdna 2010 #sytuacja na a4 #mapa powodzi wrocław #powĂłdĹş a4 2010 #powĂłdĹş 2010 a4 #powodz na A4 #autostrada a4 powĂłdz 2010 #powĂłdĹş wrocław 2010 #czy a4 jest przejezdna

Authors
Top