INFORMACJA DLA POWODZIAN POSTĘPOWANIE SANITARNE Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UŻYTKU

INFORMACJA DLA POWODZIAN POSTĘPOWANIE SANITARNE Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UŻYTKU
Przygotowanie pomieszczeń do użytku po powodzi:
1. Pomieszczenia wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu, itp.
2. Pomieszczenia starannie oczyścić wodą z dodatkiem środków myjących. Zabieg ten obniża liczbę drobnoustrojów, często do bezpiecznego dla zdrowia poziomu.
3. Po dokładnym oczyszczeniu, niektóre pomieszczenia lub powierzchnie należy zdezynfekować.
Wskazana jest dezynfekcja powierzchni do przygotowywania i przechowywania żywności. Do tego celu można stosować preparaty powszechnie dostępne, używane w gospodarstwie domowym (np. środki do wybielania bielizny). Po dezynfekcji (nie krócej niż 15 min) powierzchnie należy zmyć wodą pitną.
Wszystkie pomieszczenia zanieczyszczone fekaliami, powinny być dezynfekowane, po uprzednim usunięciu zanieczyszczeń i umyciu powierzchni.
Dezynfekcję pomieszczeń źle wietrzonych (np. piwnice), dużych powierzchni powinny przeprowadzić przeszkolone ekipy.
UWAGA: Do dezynfekcji pomieszczeń mieszkalnych nie stosuje się lizolu, wapna chlorowanego, ogranicza się stosowanie podchlorynu sodu. Ze względu na zagrożenie środowiska, wskazane jest ograniczenie stosowania preparatów zawierających chlor.
Pomieszczenia po dezynfekcji należy odpowiednio wywietrzyć!!!
Postępowanie z przedmiotami codziennego użytku:
Przedmioty, które zostaną uznane za przydatne do dalszego użytkowania należy dokładnie wymyć, a następnie zdezynfekować. Najlepszą metodą dezynfekcji jest stosowanie wysokiej temperatury, gorącego powietrza, gotowanie, wyparzanie, prasowanie.
Wyposażenie kuchenne (np. naczynia, sztućce) należy dokładnie umyć, a następnie gotować nie krócej niż 15 minut w wodzie, najlepiej z dodatkiem sody (1-2 łyżki na litr) w przykrytym
naczyniu.
UWAGA: Środków chlorowych nie stosować z innymi preparatami. Szczególne zagrożenie
stanowią w środowisku kwaśnym i w obecności czwartorzędowych związków aminowych. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wietrzonych.
Preparaty dezynfekcyjne należy stosować w stężeniach określonych przez producenta

http://www.wsse.waw.pl/PssePageContent.aspx?PsseID=13&MenuID=77

Authors
Tags , , , , , , ,

Related posts

Top