Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Nowego Scza

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Nowego Scza

W zwizku z przekroczeniem stanw ostrzegawczych wd na rzekach przepywajcych przez teren Miasta Nowego Scza, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 /z pniejszymi zmianami/ prezydent Nowego Scza ogosi w dniu 16 maja 2010 r. od godz. 12:00 na terenie Miasta Nowego Scza – pogotowie przeciwpowodziowe.

W zwizku z powyszym wszystkie suby systemu zarzdzania kryzysowego miasta Nowego Scza s w gotowoci do dziaania. Sytuacja zwizana z narastajcym zagroeniem powodziowym jest monitorowana poprzez MCZK oraz Stacj Hydro – Meteorologiczn IMGW w Nowym Sczu.

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/5489

hastagi na stronie:

#powodz w nowym saczu #powódz w nowym sączu #powodz w nowym saczu 2010

Authors

Related posts

Top