W Katowicach podtopione tory

Powodzie i lokalne podtopienia w Polsce trwaj. Podtopione zostay tory kolejowe midzy dwiema dzielnicami Katowic: Ligot i Brynowem, na gwnym szlaku kolejowym czcym Katowice z Bielskiem-Bia i poudniow granic Polski.

Pocigi zostay skierowane na okrn drog przez co moliwe s 20 minutowe opnienia. Nie wiadomo, jak dugo potrwaj utrudnienia. Pracuj pompy, jednak to niewiele pomaga z powodu cigle padajcego deszczu.

hastagi na stronie:

#katowice powĂłdĹş #katowice powĂłdĹş 2010 #powĂłdĹş katowice #katowice ligota powĂłdĹş #powĂłdĹş 2010 katowice #katowice powodz #katowice powĂłdz #powodz katowice #powĂłdĹş katowice 2010 #katowice podtopienia #powĂłdĹş katowice ligota #powĂłdĹş w katowicach #kotowice powĂłdĹş #katowice powodz 2010 #powĂłdz katowice #powodz w katowicach #katowice powĂłdz 2010 #katowice ligota powodz

Authors

Related posts

Top