Brzesko

W zwi?zku z intensywnymi opadami deszczu, ktre mog? potrwa? jeszcze kilkana?cie godzin, w?adze miasta Brzeska prosz? mieszka?cw o zabezpieczanie swojego dobytku. W Urz?dzie Miejskim pracuje sztab kryzysowy, ktry na bie??co monitoruje sytuacj?. Wszyscy mieszka?cy, ktrzy potrzebuj? pomocy w zabezpieczaniu swoich domw – workw, piasku, b?d? pomocy stra?akw, mog? dzwoni? pod numer telefonu 14 68 63 100.

16 maja 2010 roku o godzinie 14.00 odby?o si? posiedzenie Powiatowego Zespo?u Zarz?dzania Kryzysowego. W trakcie spotkania omwiono aktualn? sytuacj? na terenie Powiatu Brzeskiego. O godzinie 14.30 na terenie brzeskiego powiatu og?oszono stan alarmu powodziowego.

Dzi? tj. 17 maja br. sytuacja przedstawia si? nast?puj?co:
na terenie pi?ciu gmin: Czchw, Gnojnik, Brzesko, Borz?cin, Szczurowa og?oszony jest stan alarmu powodziowego,
stan pogotowia przeciwpowodziowego jest w gminach D?bno
i Iwkowa.

http://www.powiatbrzeski.pl/index.php4?wiad=1
http://www.brzesko.pl/

hastagi na stronie:

#brzesko powĂłdĹş #brzesko #powĂłdĹş Brzesko #brzesko powodz #powĂłdz brzesko #powĂłdĹş powiat brzeski #brzesko powĂłdz #powodz brzesko #powodz w brzesku #powĂłdĹş w Brzesku

Authors

Related posts

Top