Kielce Wisa grona, prognozy niepewne

Wisa grona, prognozy niepewne

Wody w rzekach na terenie Kielc opady o kilkanacie centymetrw, ale nadal due zagroenie powodziowe utrzymuje si w powiecie buskim. Z miejscowoci ka, Podraje i Podzamcze ewakuowano 350 osb. Najwikszym zagroeniem jest wysoki poziom wd w Wile. – Ludno z trzech miejscowoci jest ewakuowana, na razie nie ma przesikw w waach, czekamy na rozwj sytuacji – mwi Andrzej Pabich z Centrum Zarzdzania Kryzysowego Wojewody.
W Nowym Korczynie sytuacja jest powana, bo jest on pooony niedaleko dwch rzek – dodaje Andrzej Pabich. – Nida wpywa do Wisy, niedaleko jest dopyw Dunajca i tam s bardzo wysokie stany wody. Sytuacja w powiecie buskim jest nadal alarmowa – mwi Agata Wojda, rzecznik wojewody witokrzyskiego. Dzi w nocy woda dostaa si do szkoy w Nowym Korczynie. –Wjt podj decyzj o wstrzymaniu lekcji, s tam straacy, podobnie jak we wszystkich zagroonych miejscach, s umocowania przy waach dokonywane, s magazyny powodziowe, z ktrych mona pobiera worki z piaskiem.
Worki z piaskiem s na bieco wydawane mieszkacom zagroonych terenw. Powiatowe Centrum Zarzdzania Kryzysowego w Kielcach wydao ju 8 tysicy workw z piaskiem. W powiecie kieleckim stan alarmowy utrzymuje si w Daleszycach, gdzie fala powodziowa przechodzi przez Nid i dotrze do Chcin. W miejscowoci Golciny zarzdzono ewakuacj zwierzt – poinformowa Jacek Sojda z Powiatowego Centrum Zarzdzania Kryzysowego. W okolicach Ostrowca sytuacja zaczyna si poprawia.- Opanowana jest rzeka Kamienna, na ktrej s wysokie stany wody, ale jest stabilizacja – mwi Andrzej Pabich z Centrum Zarzdzania Kryzysowego Wojewody. Na terenie Kielc duo wody jest nadal w dzielnicy Cedro-Mazur. Woda opada w Silnicy i w Bobrzy – mwi Krzysztof Przybylski z Centrum Zarzdzania Kryzysowego Kielc. – Ustabilizowa si poziom Silnicy, stosunkowo najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie ulicy Cedro Mazur, chocia i tam poziom spad o 50cm. Teraz suby oczyszczaj przepust z naniesionych przeszkd, ktre zmniejszay przepyw wody. Sztaby kryzysowe na razie nie informuj o koniecznoci ewakuacji kolejnych miejscowoci, ale suby ratownicze s w penej gotowoci. Wszyscy patrz na prognozy. Te dla Kielc mwi o zmniejszeniu liczby opadw, ale te dla Wisy nadal mwi o duych ilociach wody.

http://www.kielce.pl/portal.php?aid=news&news=12741762004bf262c8b7699

Wisa przybiera, stany alarmowe s osignite na kilku punktach ostrzegawczych, zostan osignite na kolejnych – ostrzegaja witokrzyskie suby kryzysowe. W nocy przeprowadzone zostay w regionie pierwsze ewakuacje, mieszkacy kolejnych najbardziej zagroonych okolic musz sie liczy z kolejnymi. Ale s te lepsze wiadomoci dotyczce zagroenia powodziowego w regionie – woda na Kamiennej i Silnicy w Kielcach opada. – W dalszym cigu jest niebezpieczna sytuacja na Wile, bo rzeka przybiera, stany alarmowe mamy od Kars do Szczucina. Zbliamy si do stanw alarmowych w Sandomierzu i Zawichocie. W tej sytuacji przy ujciu Nidy do Wisy, gdzie Nioda pynie w drug stron, gy cofa si woda z Wisy, w trzech miesjcowociach w gminie Nowy Korczyn zostaa przeprowadzona ewakuacja, natomiast w Pacanowie jest przygotowanie do ewakuacji – mwi Andrzej Pabiuch z Centrum Zarzdzania Kryzysowego wojewody witokrzyskiego Chcia woda jest bardzo wysoka, w tej chwili nie ma zagroenia uszkodzenia waw – uspokaja Pabich. Jak dodaje, stany alarmowe s przekroczone prawie na caej dugoci Kamiennej, ale sytuacja si tutaj nie pogorszy. Po odprawie sub kryzysowych u wojewody witokrzyskiego zdecydowano, ze pomoc wojska na razie nie jest w regionie potrzebna. Na wypadek zagroenia powodziowego zmobilizowane s jednak gminy i starostwa i wszystkie suby. Niestety prognozy nie s precyzyjne – dodaje Pabich. – bd opady, ale nie wiadomo, czy due. wiadomo natomiast, e gwna fala na WIle jeszcze dociera – jutro woda ma si podnie w Sandomierzu.

Fala kulminacyjna na Nidzie

Stan alarmowy na wszystkich rzekach powiatu kieleckiego. W Powiatowym Centrum Zarzdzania Kryzysowego w Kielcach wydano od wczoraj 8 tys. workw na piasek do zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Obecnie o okoo p metra opad ju poziom wody w Daleszycach , fala kulminacyjna przechodzi przez Nid w gminie Morawica, gdzie stan przekroczony jest o 85 cm i bdzie zblia si do gminy Chciny – mwi Jacek Sojda, kierownik Powiatowego Centrum Zarzdzania Kryzysowego. Jak dodaje – Przekazane zostay do gminy Chciny informacje o zbliajcej si fali kulminacyjnej i zalecenie o ewakuacji zwierzt w miejscowoci Golciny.

hastagi na stronie:

#kostrzyn nad odrą powódź #kostrzyn nad odrą powódz

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top