MSWIA aktualna sytuacja hydrologiczna na poudniu kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyda nowe ostrzeenia o intensywnych opadach deszczu dla wojewdztwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (gwnie dla powiatw pooonych na poudniowy-wschd od Poznania). Jutro w cigu dnia opady bd wystpoway na terenie Polski centralnej, w czci zachodniej i na poudniu kraju. Od wschodu spodziewane s przejanienia z lokalnymi burzami.

Premier Donald Tusk wraz z Jerzym Millerem, ministrem spraw wewntrznych i administracji sprawdzaj dzi od rana sytuacj w Maopolsce i na lsku. Do tej pory byli w Proszwce i w Pcimiu, w wojewdztwie maopolskim. W tym momencie udaj si na lsk.

Trudna sytuacja nadal utrzymuje si na terenie wojewdztwa maopolskiego, lskiego i podkarpackiego. Podobnie jest take w wojewdztwie witokrzyskim. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowali dzi, e w nocy powinny wystpi dalsze opady deszczu. Ostrzeenia nadal obowizuj dla wojewdztwa: maopolskiego, lskiego i opolskiego.

Wojewdztwo maopolskie

W zwizku z wysokim stanem wody na rzece Wile zamknito dla ruchu most Dbnicki, w centrum miasta. Na jego przyczkach zostay rozoone plastikowe umocnienia, ktre maj chroni miasto przed zalaniem. Istnieje niebezpieczestwo, e most moe przesun si lub obsun.

Przez Krakw przechodzi fala kulminacyjna na Wile. Jednak, jak informuje prezydent Jacek Majchrowski, mieszkacom nie zagraa due niebezpieczestwo. Sytuacja w regionie jednak stale si zmienia.

Uszkodzenia i przerwania waw:

* rzeka Uszwica w miejscowoci Szczurowa, gmina Szczurowa, powiat brzeski;
* rzeka Stradomka w miejscowoci apanw, gmina apanw, powiat bocheski;
* rzeka Skawinka w miejscowoci Radziszw, gmina Skawina, powiat krakowski;
* rzeka Dankwka w miejscowoci Jawiszowice, gmina Brzeszcze, powiat owicimski;
* rzeka Upust w miejscowoci Zabrnie, gmina Szczucin, powiat dbrowski;
* rzeka Ulga w miejscowoci Rzezawa, gmina Rzezawa, powiat bocheski;
* potok Zygotwka w miejscowoci Woniki, gmina Tomice, powiat wadowicki;

Na Wile w Jawiszowicach – w wyniku podtopienia spowodowanego przerwaniem wau nie dziaa tamtejsza przepompownia melioracyjna.

Stan alarmowy na rzekach Maopolski przekroczony zosta w 30 miejscach, za stan ostrzegawczy w 10 miejscach. W 20 powiatach i gminach ogoszono alarm powodziowy, a w 13 powiatach i gminach pogotowie powodziowe.

W Maopolsce ewakuowano prawie 1200 osb. Straacy podjli ponad 2,5 tysicy interwencji. Zaangaowanych jest okoo 2200 straakw i 7 tysicy ochotniczych stray poarnych. Ponad 170 onierzy uczestniczy w akcji przeciwpowodziowej w Maopolsce i na lsku, a w razie potrzeby – kolejnych okoo 8 tysicy pozostaje w gotowoci.

W kilku miejscach w wojewdztwie doszo do awarii sieci energetycznych. W tym momencie bez prdu pozostaje 4600 odbiorcw, m.in. w Krakowie, Skawinie, Zabierzowie, Grybowie, Mylenicach, powiecie bocheskim.

W Maopolsce zamknito 10 odcinkw szlakw kolejowych, m.in. na trasie z Tarnowa do Nowego Scza (odcinek Kamionka – Nowy Scz).

Wojewdztwo lskie

Do tej pory na lsku ewakuowano okoo 600 osb, w tym okoo 360 w powiecie bielskim oraz 46 w powiecie cieszyskim i 48 w powiecie gliwickim. Straacy podjli okoo 2.700 interwencji. Zaangaowanych jest 516 sekcji zawodowych stray poarnej i 1569 sekcji ochotniczych oraz 216 sekcji innych sub, w tym: policja, suby miejskie, grnicze, ratownicy. W pracach bierze udzia 119 onierzy (18 batalion desantowo-szturmowego z Bielska-Biaej, oddzia specjalny andarmerii wojskowej z Gliwic, grupa operacyjna wojewdzkiego sztabu w Katowicach oraz Wojskowe Komendy Uzupenie z Bielsko-Biaej, Gliwic, Rybnika, Tych, ywca).

Uszkodzenia i przerwania waw:

* powiat bielski, gmina Wilamowice – przelanie waw Dankwki, zalany Kaniwek Dankowski, teren Zasola Bielaskiego (koo oczyszczalni ciekw), terenw Pisarzowic i Hecznarowic, przy rzece Pisarzwna;
* powiat bierusko – ldziski – Bieru – dzielnica Czarnuchowice, przelanie wody ponad koron wau. W dzielnicy Bijasowice przerwanie waw;
* powiat cieszyski, gmina Brenna – przerwany wa w Grkach Wielkich. Zamknity most w stron Bielska;
* powiat cieszyski, gmina Strumie – przelanie waw – na rzekach Wile i Knajce. Obszar zalany – ok. 1500 ha.. Nieprzejezdne drogi: Drogomyl-Bkw, Drogomyl Pruchna-Zebrzydowice, Zabocie-Drogomyl;
* powiat czstochowski i miasto Czstochowa – w Czstochowie wa przeciwpowodziowy na Warcie podmywany jest w dwch miejscach. Sytuacja jest powana i grozi przerwaniem wau;
* powiat gliwicki – utworzone na terenie miasta rozlewiska s skutkiem przeciekania waw na niektrych odcinkach rzeki Kodnicy;
* powiat pszczyski, gmina Pawowice – przelewa si woda przez wa ochronny w Krzyowicach;
* Siemianowice lskie – przerwanie wau na rzece Brynicy – przecieki w jednym miejscu na odcinku ok. 40 m;
* Tarnowskie Gry – bardzo trudna sytuacja na zbiorniku Zielona w Kaletach. Zbiornik grozi przelaniem i wylaniem wody na pobliskie zabudowania w miejscowociach: Zielona – Miotek. Zagroenie przerwania waw przeciwpowodziowych w miejscowociach Kalety i Kalety Drukarnia. Na terenie powiatu odnotowano okoo 100 innych zgosze dotyczcych zalanych posesji;
* Zabrze – niestabilny grunt na wale przeciwpowodziowym w Kodnicy w dzielnicy Makoszowy. Ewakuowano 26 osb. Zamknito most na ul Legnickiej nad rzek Kodnic oraz odcinek ul. Ofiar Katynia w rejonie nr 37.

Wojewdztwo podkarpackie

Nadal obowizuj ogoszone wczeniej alarmy powodziowe dla 11 powiatw, gmin i miejscowoci. Natomiast pogotowie przeciwpowodziowe obowizuje dla 15 powiatw, gmin i miejscowoci.

Na rzece Wisoka fala kulminacyjna przepywa pomidzy Pustkowem, a Mielcem. W Pustkowie stan alarmowy jest przekroczony o 160 cm, a w Mielcu o 155 cm. W godzinach nocnych ewakuowano 11 gospodarstw w gminach: Przecaw, Wadowice, Radomyl. Natomiast w gminie Czermin ewakuowano dobytek 50 gospodarstw. W nocy w powiecie strzyowskim w miejscowoci arnowa ewakuowano 1 rodzin, 4 osoby oraz mienie.

Na rzece San przekroczone stany ostrzegawcze pomidzy Przemylem, a ujciem do rzeki Wisa.

Przy umacnianiu waw pracuj obecnie jednostki stray poarnej PSP i OSP z krajowego systemu ratowniczo-ganiczego oraz samorzdowe suby komunalne. Stra poarna skierowaa na najbardziej newralgiczne odcinki waw w powiecie dbicki i mieleckim 1200 straakw, cignitych z caego wojewdztwa. W dyspozycji wojewody podkarpackiego s onierze rezerwy, transportery do ewakuacji, agregaty prdotwrcze, odzie ratunkowe. Wojewoda podkarpacki skierowa do pomocy 100 onierzy, ktrzy dziaaj na rzece Nowy Bre, w gminie Czermin.

W gotowoci s take onierze z 21 Brygady Strzelcw Podhalaskich. Podjto decyzj o skierowaniu w rejon waw na rzece Nowy Bre, w gminie Czermin 100 onierzy ze sprztem, bdcych w dyspozycji szefa Wojewdzkiego Sztabu Wojskowego.

W chwili obecnej najwikszym zagroeniem jest nadejcie fali kulminacyjnej przemieszczajcej si Wis z Maopolski. Przy ujciu Wisoki i Sanu do Wisy moe wystpi cofanie wody w korytach dopyww Wisy.

Trudna sytuacja jest na budowach hydrotechnicznych w gminie Borowa i Czermin, gdzie remontowane s way i luzy na dopywach Wisoki. Do tych rejonw skierowano gwne siy Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego, ktre zostan uyte do umocnienia waw.

Wojewdztwo witokrzyskie

W wojewdztwie witokrzyskim w nocy ewakuowano okoo 300 mieszkacw trzech miejscowoci (ka, Podraje i Podzamcze) w gminie Nowy Korczyn, w powiecie buskim. Ewakuowano pojedyncze gospodarstwa w Senisawicach, Morawiankach i Chwalibogowicach. Przygotowywana jest take ewakuacja dziewiciu miejscowoci w gminie Pacanw. W cigu ostatniej doby straacy interweniowali okoo 340 razy. W akcji dziaa 157 zastpw stray poarnej (samochd plus zaoga), ktrzy prowadz dziaania w 61 miejscach w tym regionie.

Z powodu zagroenia powodzi rozpoczto dzi umacnianie zabezpiecze przeciwpowodziowych na rzece Wile, przy elektrowni w Poacu. Wisa przekroczya w tym miejscu stan alarmowy o okoo trzy metry.

Na Pilicy i na jej dopywach w cigu najbliszej doby przewidywane s dalsze wzrosty stanu wody, a na Czarnej Woszczowskiej w Januszewicach mog zosta przekroczone stany alarmowe.

Poziom wody w zlewni Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki oraz Kamiennej moe wzrosn z uwagi na intensywne opady deszczu. Podobna sytuacja panuje w okolicach rzeki Wisy poniej ujcia Wisoki.

Wojewdztwo opolskie

Na terenie wojewdztwa opolskiego zakoczono ewakuacj:

* Nowe Karmonki, gmina Radw, powiat oleski – 1 osoba;
* Kielcza, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki – 30 domw;
* gmina Zawadzkie, powiat strzelecki – 11 domw.

W trakcie ewakuacji:

* Miejsce Odrzaskie, gmina Cisek, powiat kdzierzysko-kozielski – 2 osoby;
* Roszowicki Las, gmina Cisek, powiat kdzierzysko-kozielski – 1 osoba;
* ywocie, gmina Krapkowice, powiat krapkowicki – 1 dom;
* Krapkowice, gmina Krapkowice, powiat krapkowicki – 1 dom;
* szpital w Kolu – 60 pacjentw

Fala kulminacyjna na Odrze dotara na Opolszczyzn. Czciowo zalane s miejscowoci Cisek i Bierawa. Na przyjcie wody szykuje si Kdzierzyn-Kole. Zagroone ewakuacj s okolice Krapkowic, a take dzielnice Metalchem i Winw.

rdo: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8463/Aktualna_sytuacja_hydrologiczna_na_poludniu_kraju.html

hastagi na stronie:

#bijasowice powĂłdĹş #powĂłdĹş bijasowice #zawadzkie powĂłdĹş #czarnuchowice powĂłdĹş #powĂłdĹş Zawadzkie #sytuacja hydrologiczna polski #szczucin powĂłdĹş #twn 24 wiasomosci powodziowe szczucin #szczucin powĂłdĹş 2010 #powodz zawadzkie #bijasowice powĂłdz #powodz bijasowice #powĂłdĹş 2010 szczucin #powodz kielcza #aktualna mapa powodzi

Authors

Related posts

2 Comments

  1. Wilk said:

    Naprawcie sobie kodowanie bo jest pomieszany UTF-8 z ISO-8859-2 i jest LAS (znaczki :P)

Comments are closed.

Top