Likwidacja szkd dla powodzian

1200 szkd spowodowanych intensywnymi opadami deszczu zgosili w ostatnich piciu dniach klienci Ergo Hestii. To ponad dwa razy wicej ni w analogicznym okresie bez opadw.

– Z powodu wyjtkowej sytuacji staramy si moliwie jak najbardziej uatwi naszym klientom likwidacj szkd – mwi Mariusz Korzeniewski, Zastpca Dyrektora Biura Ubezpiecze Indywidualnych Ergo Hestii. – Szkody powodziowe najszybciej mona zgosi za pomoc eKonta ubezpieczeniowego. Mamy ju pierwsze takie zgoszenia.

W eKoncie caa korespondencja zwizana ze zgoszeniem szkody i jej likwidacj odbywa si drog elektroniczn. Co wicej, jeli szacunkowa warto zgoszonej szkody nie przekroczy 5 tys. z, to klient moe zlikwidowa j samodzielnie; ogldziny nie s wtedy potrzebne.

– Gdy klient wypeni formularz zgoszenia szkody, likwidator opublikuje w systemie list dokumentw potrzebnych do likwidacji szkody – dodaje Korzeniewski. – Po ich dostarczeniu przez klienta, w eKoncie publikowany jest kosztorys i decyzja dotyczca wypaty odszkodowania.

Klienci poszkodowani przez powd i likwidujcy szkody tradycyjn drog, rwnie mog liczy na udogodnienia ze strony Ergo Hestii. Ubezpieczyciel szczeglny nacisk kadzie na szybki kontakt z klientem i wypat kwot bezspornych. Spka wprowadzia take uproszczenia dotyczce szacowania szkd, gwnie zala pomieszcze piwnicznych. Dodatkowo, likwidatorw z terenw objtych powodzi ju wspieraj eksperci z mniej zagroonych rejonw Polski.

ZALANIA W LICZBACH

77 – tyle szkd zalaniowych zgoszono do Ergo Hestii w poniedziaek 10.05.2010.

767 – tyle takich samych szkd zgoszono w poniedziaek 17.05.2010.

http://media.hestia.pl/pr/162014/sprawna-likwidacja-dla-powodzian

hastagi na stronie:

#odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór #wzór odwołania od decyzji pzu #odwołanie od decyzji pzu #odwołanie od decyzji PZU wzór #odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powódź #wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela #odwołanie do pzu w sprawie odszkodowania #odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Authors

Related posts

Top