W tarnobrzeskich osiedlach ewakuacja

Numer telefonu i faksu w sytuacji zagroenia powodziowego

UWAGA!
Numer telefonu i faksu dziaajcy caodobowo w sytuacji zagroenia powodziowego

15 822 20 72

Przygotwanie do ewakuacji kolejnych osiedli: Zakrzw, Pode

Zarzdzono przygotwanie do ewakuacji kolejnych po Wielowsi i Sielcu osiedli: Zakrzw, Pode. W Sielcu i Zakrzowie autobusy bd podstawiane pod kocioami.

Ewakuacja osielda Wielowie!

Pk wa na osiedlu Komierzw w Sandomierzu co stwarza bezporednie zagroenie dla tarnobrzeskiego osiedla Wielowie.

Trwa ewakuacja osiedla Wielowie, rozpoczy si przygotwania do ewakuacji osiedla Sielec. Przypominamy e miejsca zbirki na terenie osiedla to teren przy kociele. Na miejscu podstawione s autobusy.

Naley zabra ze sob tylko najwaniejsze rzeczy – ciepe ubranie, dokumenty, leki ktrych przyjmowanie jest niezbdne. W domu naley wyczy gwne zasilanie elektryczne, odczy sie gazow i wodocigow.

Naley sucha polece sub ratowniczych.

Osoby ewakuowane w pierwszej kolejnoci przewoone s do internatu Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 3 (d. budowlanka).

Informacja dotyczca ewakuacji zwierzt

Po osiedlach, w ktrych zarzdzono ewakuacj, jed samochody Inspekcji weterynaryjnej, ktrej pracownicy udzielaj informacji o sposobach i trybie ewakuacji zwierzt.

do: http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_kategoria&menu=&id=4&nazwa=szczeg%F3lnie%20wa%BFne&menu=

hastagi na stronie:

#tarnobrzeg powódź #powódź wielowieś #powodz wielowies #tarnobrzeg powodz #powódź wielowieś zdjęcia #wielowieś powódź #powódź w wielowsi zdjęcia

Authors

Related posts

Top