PCK i Caritas pomoc dla powodzian 2010

Zbi

Polski Czerwony Krzy? Ma?opolski Zarz?d Okr?gowy w Krakowie, w zwi?zku z kataklizmem jaki nawiedzi? po?udniowe regiony Polski, og?asza zbirk? darw rzeczowych dla osb poszkodowanych. Zwracamy si? z pro?b? do wszystkich ludzi dobrego serca, o pomoc.

Dary mo?na sk?ada? codziennie od 19 maja 2010r w godzinach od 8:00 do 18:00. w siedzibie PCK przy ul. Studenckiej 19 w Krakowie.

?rodki pieni??ne mo?na wp?aca? na konto:

ING BSK SA 0/Krakw 18 1050 1445 1000 0012 0002 8916
z dopiskiem „Pomoc dla powodzian”
lub w kasie Zarz?du ul. Studencka 19 Krakw., godz. 9.00 – 12.00

Specjalny telefon PCK w Ma?opolsce, pod ktrym mo?na zasi?gn?? dodatkowych informacji: 12 422 26 12

strona informacyjna PCK w Ma?opolsce http://www.pck.malopolska.pl/node/94

Najtrudniejsza sytuacja powodziowa panuje w wojewdztwie ma?opolskim. Z zalanych terenw zosta?o ju? ewakuowanych ponad 400 osb. Najbardziej ucierpia?y miejscowo?ci: Pcim, ?apanw, Dobczyce. Stra?acy uk?adaj? worki z piaskiem oraz wypompowuj? wod? z mieszka? i gospodarstw. Zalane te? zosta?y pola uprawne, wiele odcinkw drg i torw.

Niestety, Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji przestrzega, ?e zapowiadane s? dalsze opady, w zwi?zku z czym poziom wd b?dzie si? jeszcze podnosi?.

Osoby, ktre chcia?yby pomc poszkodowanym przez powd?, mog? przekazywa? ofiary na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej: Bank Sp?dzielczy Rzemios?a Krakw, nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001, z dopiskiem „Pomoc powodzianom”.

Strona informacyjna http://www.krakowcaritas.pl/aktualnosci.php/0/787

W tym momencie osobom poszkodowanym najbardziej potrzebne s?:

* Rzeczy pierwszej potrzeby:
o koce
o ?piwory
o materace
o r?czniki
o po?ciel
* Chemia gospodarcza
o ?rodki czysto?ci
o ?rodki dezynfekcyjne
* Sprz?t do sprz?tania:
o wiadra
o ?opaty
o r?kawice gumowe
o miot?y
o worki na ?mieci
* Ochrona dla ratuj?cych:
o kalosze
o peleryny
o kurtki przeciwdeszczowe
o ubrania robocze
* Dzieci?ce:
o pampersy
o od?ywki
o ?rodki piel?gnacyjne dla dzieci
* ?ywno?? o przed?u?onej trwa?o?ci
o d?emy
o konserwy
o cukier
o herbata
o itp.
* Woda pitna niegazowana

Skala powodzi w naszym rejonie jest bardzo du?a. Powodzianom potrzebne s? ?rodki czysto?ci, woda pitna, r?kawice gumowe grube, gumowce m?skie i damskie, ?cierki do pod?g, miot?y, ?rodki do dezynfekcji wody. Caritas prosi o kontakt firmy, ktre mog? przekaza? te przedmioty w darowi?nie lub niedrogo sprzeda?. Pilnie potrzebujemy te? du?ych ilo?ci nast?puj?cych ?rodkw czysto?ci:

· p?yny do mycia r?nych nawierzchni, p?yny do pod?g,

· mleczka do czyszczenia,

· p?yn dezynfekcyjny (najch?tniej bez chloru),

· p?yn do naczy?,

· myd?a,

· szampony,

· proszek do prania.

Zbirka darw rzeczowych dla ofiar powodzi!

hastagi na stronie:

#pomoc dla powodzian 2010 #pomoc powodzianom 2010 #PCK KrakĂłw #pomoc dla powodzian krakĂłw #konto dla powodzian #POWODZIANIE 2010 #konto dla powodzian 2010 #dary dla powodzian krakĂłw #caritas katowice #dary dla powodzian katowice #pomoc dla powodzian konto #zbiĂłrka dla powodzian krakĂłw #caritas katowice pomoc powodzianom #pck powĂłdĹş #pomoc dla powodzian katowice #powodzianie konto #caritas pomoc dla powodzian #caritas dla powodzian 2010 #caritas pomoc dla powodzian 2010 #pomoc powodzianom katowice #Caritas powĂłdĹş #pck krakĂłw pomoc dla powodzian #pck krakow #pck powĂłdĹş 2010 #pck krakĂłw ul studencka #PowĂłdĹş 2010 pomoc

Authors

Related posts

Top