Podkarpacie dramatyczna sytuacja powodziowa w gminie Gorzyce

Wojewdzki Zesp Zarzdzania Kryzysowego obradowa dzi od godz. 10.00 w Podkarpackim Urzdzie Wojewdzkim pod kierownictwem wicewojewody Magorzaty Chmycz.

Oceniono
gdzie wczoraj woda przerwaa wa na rzece Trzeniwce. Pod wod znalazy si miejscowoci Trze, Furmany, Sokolniki, Zalesie, Wrzawy, Orliska. Twa dramatyczna obrona wau na rzece g, ktry chroni dziewiciotysiczn miejscowo Gorzyce i inne miejscowoci pooone w widach Wisy i Sanu. Zagroony zalaniem jest Baranw Sandomierski.

Problemem dla sub ratunkowych jest odmowa opuszczenia zagroonych domw przez wielu mieszkacw. W godzinach porannych woda zalaa np. miejscowo Sokolniki do wysokoci kilku metrw i cz mieszkacw trzeba byo ewakuowa odziami, pontonami, wojskowymi amfibiami oraz przy pomocy helikopterw.


Wjt gminy Gorzyce w rozmowie telefonicznej z uczestnikami WZZK zasugerowa obnienie wau na Wile w okolicach miejscowoci Zalesie Orzyckie, aby obniy poziom wody na zalanych terenach gminy Gorzyce. Jego zdaniem pozwolioby to uratowa way na rzece g, ktre chroni pooone po drugiej stronie rzeki Gorzyce i inne miejscowoci. Po konsultacjach z ekspertami w dziedzinie umocnie hydrotechnicznych, w tym obecnym na miejscu, postanowiono, e ostateczna decyzj w sprawie obnienia wau na Wile podejmie miejscowy sztab kryzysowy.

Na miejsce planowanego przerwania wau udaa si wojskowa amfibia. Po ocenie stanu obwaowania – zostanie pojta decyzja o rozebraniu czci wau wilanego.

Twa ewakuacja mieszkacw zlanych miejscowoci w gminie Gorzyce, w ktrej bior udzia wojskowe amfibie, straackie odzie

W zagroonym zalaniem terenie mieszka ok. 12 tysicy ludzi. Ewakuowani zostan przewiezieni w bezpieczne miejsca w Stalowej Woli, gdzie dzi na godz. 16.00 wojewoda zwoa posiedzenie sztabu kryzysowego.

ojewoda Podkarpacki apeluje do mieszkacw miejscowoci na terenie powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego o podporzdkowanie si decyzjom o ewakuacji podjtym przez lokalne sztaby kryzysowe.

Ewakuacja prewencyjna pozwoli na sprawniejsze przemieszczenie mieszkacw w bezpieczne miejsce i uratowanie najcenniejszych rzeczy osobistych. Pozostawanie w miejscach zagroonych zalaniem i oczekiwanie na pomoc w zalanych wod domach oznacza znaczne wyduenie czasu reakcji ze strony sub ratunkowych, angauje znaczne siy stray poarnej i wojska osabiajc ochron waw przez te suby.

Odwlekanie decyzji o ewakuacji komplikuje prowadzenie akcji ratunkowej i moe stwarza zagroenie ycia zarwno mieszkacw zagroonych miejscowoci jak rwnie samych ratownikw.

Wicewojewoda Podkarpacki

Magorzata Chomycz

Apel Wojewody Podkarpackiego

Apeluj do wszystkich, ktrzy znajduj si w obszarze akcji ratowniczej prowadzonej na waach przeciwpowodziowych o nie utrudnianie akcji ratowniczej poprzez wchodzenie na way i gromadzenie si w pobliu miejsc prowadzenia dziaa przez jednostki ratownicze.

Przebywanie na waach i w ich pobliu moe zagrozi bezpieczestwu osb i zakci sprawno prac nad obron waw oraz ewakuacji ludzi i dobytku.

Wszyscy, ktrzy gotowi s do pomocy w akcji ratowniczej powinni si skontaktowa z miejscowym sztabem zarzdzania kryzysowego w gminie lub powiecie.

http://www.rzeszow.uw.gov.pl/main.php?muid=3&mid=17&akID=9622&cid=f3a43d3fd5d48211#ak9622
http://www.rzeszow.uw.gov.pl/main.php?muid=3&mid=17&akID=9624&cid=63a22c8d167a5b90#ak9624

hastagi na stronie:

#gorzyce powĂłdĹş #gorzyce podkarpackie #sokolniki powĂłdĹş #sytuacja powodziowa w gorzycach #powĂłdĹş gorzyce #sokolniki gmina gorzyce #gorzyce powĂłdz #gmina gorzyce powĂłdĹş #sokolniki po powodzi #powodz gmina gorzyce

Authors
Top