Sytuacja powodziowa w wojewdztwie lubelskim

Sytuacja powodziowa w wojewdztwie lubelskim
W dziaania ratowniczo-porzdkowe zaangaowanych jest na terenie wojewdztwa lubelskiego ponad 3 tysice osb, w tym m.in. straacy PSP i OSP, policjanci i mieszkacy.
We wsi Zastw Karczmiski w gm. Wilkw zabezpieczono foli modernizowany odcinek wau od strony nawodnej na wale przeciwpowodziowym.
Trudna sytuacja wystpuje w Kpie Gosteckiej w gm. aziska, gdzie doszo do przesikni w wale gwnym. Wjt gminy aziska zarzdzi wczoraj od godz. 21.00 ewakuacj ludnoci z terenu wsi Kpa Gostecka i Kpa Solecka. W budynkach pozostali jedynie na podstawie wasnej decyzji mczyni.
W gm. Annopol wczoraj wieczorem i w godzinach nocnych zostaa przeprowadzona samoewakuacja do rodzin ok. 150 osb z miejscowoci Janiszw, Zabecze i Kosin wraz z inwentarzem. Niewielka grupa osb zostaa ewakuowana do Miejskiego Zespou Szk w Annopolu.
W gm. Jzefw doszo do podtopie budynkw mieszkalnych i zabudowa gospodarskich. Trzy rodziny przeprowadziy samoewakuacj. Opuszczone mienie zostao zabezpieczone przez Komend Powiatow Policji w Opolu Lubelskim.
W Parchatce (gm. Kazimierz Dolny) na odcinku o dugoci 1350 metrw trwa ukadanie workw z piaskiem i zapr przeciwpowodziowych.
W Kazimierzu Dolnym przy ul. Puawskiej zostao podtopionych 6 budynkw. Prowadzone s prace przy podwyszaniu wau i muru ujcia rz. Grodarz. Trwa rwnie zabezpieczanie workami z piaskiem obwaowania wstecznego ujcia rzeki Bystrej w Bochotnicy.

Na terenie wojewdztwa lubelskiego poziom wody na caej dugoci rz. Wisy wzrasta dzi w niewielkim stopniu.
Wg stanu na godz. 8.00 przekroczone s stany alarmowe na wodowskazach na Wile w: Annopolu o 214 cm, Puawach o 182 cm i w Dblinie o 108 cm oraz na rzece Krznie w Malowej Grze o 46 cm.
Stany ostrzegawcze s przekroczone na Bugu w Strzyowie, Dorohusku i Wodawie, na Wieprzu w Krasnymstawie i na Tymienicy w Tchrzewie.

Drogi krajowe s przejezdne. Nieprzejezdna jest natomiast droga wojewdzka nr 824 na caym odcinku gminy Jzefw.
Utrudnienia wystpuj na drogach gminnych. Nieprzejezdne s: dojazd do promu i droga gminna w Janowcu, most na rzece Chodelce na drodze Kazimierz- Dbrwka-Wilkw, drogi w Rybitwach i Rybitwach-Borze oraz mosty w Szczekarkowie i Dobrem.

Samorzdy prowadzce dziaania przeciwpowodziowe dostan dodatkowe rodki z rezerwy celowej budetu pastwa. Dla kadej jednostki samorzdu terytorialnego przewidywane jest do 100 tys. zotych. O uruchomienie tych rodkw zwrci si do ministra finansw szef MSWiA Jerzy Miller.
Wojewoda lubelski Genowefa Tokarska wnioskowaa o przekazanie dla samorzdw z Lubelszczyzny 900 tys. zotych. Z informacji MSWiA wynika, e rodki te zostan jak najszybciej przesane do wojewodw. Z tych pienidzy samorzdy sfinansuj najpilniejsze dziaania przeciwpowodziowe, m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdw, rodkw dezynfekcyjnych, czy wynajem autobusw do przewozu ewakuowanych osb.
Zagroenie powodziowe w naszym regionie byo dzi analizowane w trakcie posiedzenia Wojewdzkiego Zespou Zarzdzania Kryzysowego oraz w ramach wizji lokalnej w gminach nadwilaskich.

Udzia w wizji lokalnej wzili podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski, lubelski komendant wojewdzki Pastwowej Stray Poarnej bryg. Tadeusz Doga i dyrektor Wydziau Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego LUW w Lublinie Wodzimierz Staczyk.
Na terenie wojewdztwa podtopionych jest kilkadziesit gospodarstw, m.in. w miejscowociach Zabecze, Janiszw i Kosin w gm. Annopol w wyniku wystpienia tzw. cofki wody w rz. Sannie oraz w miejscowoci Basonia w gm. Jzefw nad Wis w wyniku cofnicia wody w rz. Wynicy.
Ewakuowano dotychczas m.in. ok. 100 mieszkacw gm. Annopol oraz ok. 20 mieszkacw gm. Wilkw. W tym drugim przypadku ewakuacja odbya si na wniosek Gminnego rodka Pomocy Spoecznej w Wilkowie i dotyczya osb wymagajcych staej opieki. Trzy osoby zostay przewiezione do szpitala w Puawach, a pozostae do szkoy w Rogowie lub do rodzin.
Trwaj prace sub ratowniczych, przedstawicieli samorzdw i mieszkacw przy zabezpieczeniach przeciwpowodziowych. We wsi Zastw Karczmiski w budowie zabezpiecze z workw z piaskiem brao dzi udzia ok. 300 osb.

Doceniam olbrzymi wysiek sub ratownicznych i mieszkacw, widoczny w miejscowociach i wsiach nadwilaskich, dziki ktremu uda nam si ograniczy tragiczne skutki powodzi – stwierdzia wojewoda Genowefa Tokarska, podsumowujc dzisiejsz wizyt w powiatach puawskim, opolskim i kranickim.
Przed poudniem wojewoda spotkaa si w Starostwie Powiatowym w Puawach z przedstawicielami samorzdw, m.in. starost puawskim, prezydentem miasta Puawy, wjtem gminy Puawy i burmistrzem Kazimierza Dolnego.
Nastpnie wojewoda odwiedzia miejscowoci pooone nad Wis: Parchatk, Kazimierz Dolny, Zastw Karczmiski, Wilkw, Kp Gosteck, Jzefw i Annopol. Wizyta miaa na celu dokonanie oceny zagroenia powodziowego w wojewdztwie lubelskim.
W dziaaniach ratowniczych i porzdkowych na terenach nadwilaskich na Lubelszczynie uczestniczyo dzi kilka tysicy osb, m.in. straacy, policjanci, przedstawiciele samorzdw i mieszkacy. Dzi wieczorem do pomocy w powiatach puawskim, opolskim i kranickim wczy si rwnie ok. 100 funkcjonariuszy Stray Granicznej.

rdo: http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/2640,.html

http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/2650,.html

hastagi na stronie:

#sytuacja powodziowa w puławach

Authors

Related posts

Top