Informacja dla powodzian jak postępować po powodzi

Informacja dla powodzian – postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku

Przygotowanie pomieszczeń do użytku po powodzi:

1. Pomieszczenia wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu, itp. 2. Pomieszczenia starannie oczyścić wodą z dodatkiem środków myjących. Zabieg ten obniża liczbę drobnoustrojów, często do bezpiecznego dla zdrowia poziomu. 3. Po dokładnym oczyszczeniu, niektóre pomieszczenia lub powierzchnie należy zdezynfekować. Wskazana jest dezynfekcja pomieszczeń nawierzchni do przy-gotowywania i przechowywania żywności. Do tego celu można stosować preparaty powszechnie dostępne, używane w gospodarstwie domowym (np. środki do wybielania bielizny). Po dezynfekcji (nie krócej niż 15 min) powierzchnie należy zmyć wodą pitną.

Wszystkie pomieszczenia zanieczyszczone fekaliami, powinny być dezynfekowane, po uprzednim usunięciu zanieczyszczeń i umyciu powierzchni.

Dezynfekcję pomieszczeń źle wietrzonych (np. piwnice), dużych powierzchni powinny przeprowadzić przeszkolone ekipy.

UWAGA: Do dezynfekcji pomieszczeń mieszkalnych nie stosuje się lizolu, wapna chlorowanego, ogranicza się stosowanie podchlorynu sodu. Ze względu na zagrożenie środowiska, wskazane jest ograniczenie stosowania preparatów zawierających chlor. Pomieszczenia po dezynfekcji należy odpowiednio wywietrzyć.

Postępowanie z przedmiotami codziennego użytku:

Przedmioty, które zostaną uznane za przydatne do dalszego użytkowania należy dokładnie wymyć, a następnie zdezynfekować. Najlepszą metodą dezynfekcji jest stosowanie wysokiej temperatury, gorącego powietrza, gotowanie, wyparzanie, prasowanie. Wyposażenie kuchenne (np. naczynia, sztućce) należy dokładnie umyć, a następnie gotować nie krócej niż 15 minut w wodzie, najlepiej z dodatkiem sody (1-2 łyżki na litr) w przykrytym naczyniu.

UWAGA: Środków chlorowych nie stosować z innymi preparatami. Szczególne zagrożenie stanowią w środowisku kwaśnym i w obecności czwartorzędowych związków aminowych. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wietrzonych.

Dezynfekowane pomieszczenia udostępnić po wywietrzeniu.

Środki chlorowe do dezynfekcji powierzchni stosować w następujących stężeniach:

Chloramina, Chloramina B: 1%-3%, Podchloryn sodu 0,5% (aktywnego chloru), Wapno chlorowane: 20%. Inne preparaty zawierające czynny chlor stosować zgodnie z informacją podaną na etykiecie (np. Ace 13%, Chlorosan 50%, Clorina 1-3%, Clorox- 15%, Javel-in 0,5% chloru, Presept 0,168% chloru, Trichloror 1,5%)

Należy ograniczyć stosowanie wapna chlorowanego w pomieszczeniach mieszkalnych.

źródło http://wsse.krakow.pl/strona/index.php?option=com_content&view=article&id=410:postpowanie-sanitarne-z-pomieszczeniami-i-przedmiotami-uytku-po-powodzi&catid=136:info-dla-powodzian&Itemid=185

Warto wiedzieć że W Urzędzie Miejskim w Brzesku są do odbioru środki do odkażania studni przydomowych, zalanych mieszkań i piwnic. Każdy mieszkaniec otrzyma nieodpłatnie wapno chlorowane wraz z ulotkami informacyjnymi o zasadach jego stosowania. Prosimy zabrać ze sobą pojemniki o poj. 0.5 litra na ww. środki źródło: http://www.brzesko.pl/

hastagi na stronie:

#dezynfekcja po powodzi #podchloryn sodu dawkowanie #ziemia po powodzi #odkażanie gleby po powodzi #środki do dezynfekcji po powodzi #odkażanie ziemi po powodzi #odkażanie gleby #Wapno Chlorowane #bogatynia po powodzi #odkazenie gleby po powodzi

Authors

Related posts

Top