Informacje z województw dotkniętych powodzią

Informacje z województw dotkniętych powodzią
W województwie łódzkim w dalszym ciągu występuje znaczny poziom zagrożenia powodziowego w dorzeczu rzeki Warty. Dzisiaj (28 maja br.) został wprowadzony alarm przeciwpowodziowy w Szczecinie oraz dwóch powiatach województwa zachodniopomorskiego.

Województwo łódzkie

W dorzeczu rzeki Pilicy na obszarze województwa stabilizuje się sytuacja powodziowa, jednak w dalszym ciągu istnieje znaczny poziom zagrożenia w dorzeczu rzeki Warty (w szczególności na odcinku Sieradz – Uniejów – województwo wielkopolskie). Na 15 wodowskazach nadal przekroczone są stany alarmowe, na 3 stany ostrzegawcze, zaś na 5 poziom wody jest poniżej stanu ostrzegawczego.

Kulminacyjna fala powodziowa przemieszcza się na rzece Warcie, przeszła przez Sieradz (stan wody 485 cm – co stanowi 65 cm powyżej stanu alarmowego) i mija zbiornik Jeziorsko. Na rzece Pilicy przeszła przez Sulejów (stan wody 301 cm – co stanowi 71 cm powyżej stanu alarmowego) i mija zbiornik sulejowski. Na skutek przemieszczającej się fali kulminacyjnej rzeką Wartą i utrzymującego się dużego zrzutu wody ze zbiornika Jeziorsko, poziom wody w Uniejowie osiągnął wartość 380 cm (tj. 120 cm powyżej stanu alarmowego).

Województwo zachodniopomorskie

Dzisiaj (28 maja br.) został wprowadzony alarm przeciwpowodziowy w Szczecinie oraz powiatach myśliborskim i gryfińskim. W szybkim tempie wzrasta poziom wody na Odrze i jej dopływie Warcie.

Na terenie wymienionych powiatów obowiązywał będzie 24-godzinny monitoring wałów przeciwpowodziowych. Zostaną przygotowane miejsca do ewentualnej ewakuacji mieszkańców z podtopionych terenów i uruchomiony stały nadzór sanitarno – weterynaryjny. W zależności od stanu wód w pierwszej kolejności może być ewakuowanych około 100 osób w powiatach gryfińskim i myśliborskim.

Władze województwa przewidują, że w najbliższych dniach alarm powodziowy może zostać wprowadzony także w powiatach: polickim i goleniowskim (na razie obowiązuje tam stan pogotowia przeciwpowodziowego).

Od wczoraj (27 maja br.) obowiązuje także całkowity zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe rzeki Odry na terenie całego województwa.

Woda w Odrze przekroczyła stany alarmowe w Słubicach (odnotowano przyrost wody o 107 cm w ciągu ostatniej doby, co oznacza 161 cm powyżej stanu alarmowego), Gozdowicach (72 cm powyżej stanu alarmowego) oraz Bielinku (55 cm powyżej stanu alarmowego).

Województwo małopolskie

W dalszym ciągu obniża się poziom wód w małopolskich rzekach. Stan alarmowy przekroczony jest w 2 miejscach (na Wiśle i Szreniawie), stan ostrzegawczy
w 5 (na Wiśle). Poziom wody w Krakowie – Bielanach jest już poniżej stanu ostrzegawczego. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w 5 gminach, a pogotowie przeciwpowodziowe w Krakowie, 3 powiatach i 16 gminach.

Trwają prace polegające na zabezpieczaniu budynków uszkodzonych w wyniku osunięć ziemi. W wielu miejscach wciąż uaktywniają się osuwiska, m.in. w powiecie gorlickim, suskim, wadowickim, brzeskim, nowosądeckim, limanowskim. W gminie Pleśna (powiat tarnowski) monitorowane są 32 budynki mieszkalne, w których mogą wystąpić pęknięcia. Całkowicie zniszczonych jest tam 13 budynków, a w piętnastu wystąpiły pęknięcia.

Wczoraj (27 maja) w Małopolsce spodziewane były opady deszczu o charakterze burzowym. Mogą one spowodować wzrost poziomu wody na obszarze zlewni Soły, Skawy, Skawinki, Rudawy, Raby, Uszwicy, Dunajca oraz na mniejszych dopływach Wisły.

Mogą one stanowić zagrożenie dla obszarów zalewowych, uniemożliwić prowadzenie prac hydrotechnicznych, utrudnić funkcjonowanie komunikacji lądowej oraz spowodować lokalne podtopienia.

Sytuacja jest cały czas monitorowana. Ostrzeżenie obowiązuje do dziś (28 maja) do godz. 12.00.

Województwo opolskie

Stany alarmu przeciwpowodziowego obowiązują na terenach powiatów: brzeskiego oraz prudnickiego (gmina Głogówek).

Wczoraj (27 maja br.) został odwołany alarm w powiecie kluczborskim i pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie namysłowskim (gmina Pokój).

W powiecie krapkowickim oraz Opolu utrzymano pogotowie przeciwpowodziowe.

Stany wód opadają. Obecnie przekroczone są stany alarmowe na 4 rzekach (w 5 miejscach pomiarowych).

Nadal nie pracują oczyszczalnie ścieków:

* Brzeg,
* Czarnowąsy,
* Kędzierzyn – Koźle (Oczyszczanie biologiczne nie działa. Działa oczyszczanie mechaniczne)

Nie występuje zagrożenie epidemiologiczne.

Stan wody na Małej Panwi przed zbiornikiem w Turawie utrzymuje się w stanach ostrzegawczych i ma tendencję spadkową.
W gminie Popielów poziom wody na Odrze i Stobrawie oraz lokalnych rzekach znacznie przekracza stany alarmowe, ale stopniowo opada. Stale monitorowane są wały przeciwpowodziowe w Karłowicach i Starych Kolniach.

Zalane jest ok. 2700 ha użytków rolnych w okolicach miejscowości: Rybna, Stare Siołkowice, Popielowska Kolonia, Popielów, Kuźnica Katowska, Karłowice, Stobrawa, Stare Kolnie.

Trwa stały monitoring zabezpieczonych wałów w miejscowościach Stare Siołkowice, Popielowska Kolonia oraz Popielów – Wielopole.

W gminie Brzeg wał w Lipkach jest przez cały czas monitorowany.

Województwo wielkopolskie

Wczoraj (27 maja br.) w godzinach porannych, w związku ze znacznym zmniejszeniem dopływu wody do zbiornika Jeziorsko, który wynosi teraz 307 m³/s, obniżono do 330 m³/s zrzut wody z akwenu. Niższe niż 26 maja br. odczyty na wodowskazach odnotowano w górnych biegach Warty oraz Prosny (Mirków, Prosna, spadek o 38 cm. Spadki w Piwonicach i Kole).

Wojewoda wczoraj (27 maja br.) ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla kolejnych 9 gmin: Obrzycko (gmina miejska), Międzychód (gmina miejsko – wiejska), Murowana Goślina (gmina miejsko – wiejska), Oborniki (gmina miejsko – wiejska), Sieraków (gmina miejsko – wiejska), Wronki (gmina miejsko – wiejska), Czerwonak (gmina wiejska), Obrzycko (gmina wiejska), Suchy Las (gmina wiejska). Na terenach objętych alarmem, obowiązkowo prowadzony będzie całodobowy monitoring wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczanie ewentualnych uszkodzeń.

Stabilna, lecz nadal trudna sytuacja utrzymuje się w gminie Golina. W celu zapewnienia odpływu wody z terenu polderu golińskiego do koryta rzeki otwarte zostały śluzy wałowe. Pozwoli to na odciążenie terenu zalewiskowego i zapewnienie płynności ruchu na autostradzie A2.

W miejscowości Kolno (gmina Golina) trwa akcja ewakuacyjna. Do transportu zagrożonych osób oraz inwentarza użyto amfibii. Wczoraj (27 maja br.) wznowiono też kontrolowany zrzut wody do polderu Zagórów.

Wały we wszystkich zagrożonych powiatach są umacniane. W gminie Żerków, mieszkańcy, strażacy i żołnierze ułożyli już na wałach blisko 80 tysięcy worków z piaskiem.

Dziś (28 maja) późnym wieczorem spodziewany jest w mieście znaczący wzrost stanu wody. Kulminacyjna fala powodziowa na Warcie, która dotrze do Poznania w weekend, zgodnie z prognozami wahać będzie się między 620 a 660 centymetrów i jest bezpieczna dla korony wałów.

Województwo pomorskie

Przewiduje się, że stan wody na wodowskazie w Tczewie będzie wynosił 1020 cm (wzrost o 10cm). Szacuje się, że w sobotę 29.05. osiągnie 995 cm (spadek o 25 cm).

Wstępnie prognozuje się, że w Tczewie poziom wody poniżej stanu alarmowego może zostać odnotowany 1 – 2 czerwca br.

Wały przeciwpowodziowe na Wiśle są cały czas przez służby monitorowane i uszczelniane.

W dalszym ciągu na terenie województwa pozostają zamknięte trzy odcinki dróg wojewódzkich w powiecie sztumskim (droga nr 518, 605 i 603).

Do godziny 8 rano 27 maja br. nie odnotowano żadnych zgłoszeń o ewakuacji mieszkańców z zagrożonych terenów.

Województwo lubuskie

Przewiduje się, że w piątek (28 maja br.) w godzinach nocnych fala kulminacyjna dotrze do Słubic. Sytuacja jest stabilna. Trwa umacnianie wałów.

W gminie Gubin w miejscowości Kosarzyn 17 osób, w tym 4 dzieci zostało ewakuowanych do Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Gubinie. Natomiast 17 osób ewakuowało się do rodzin w Gubinie. Na miejscu pozostały 22 osoby, które chciały pilnować dobytku.

W gminie Maszewo 14 osób ewakuowało się do rodzin.

W gminie Krosno Odrzańskie w mieście Krosno Odrzańskie ewakuowano 11 osób.

W Bytomiu Odrzańskim został przerwany wał przeciwpowodziowy (na ok. 15 metrach). Woda wchodzi na polder zalewowy. Nie ma zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

Województwo mazowieckie

Został odwołany alarm przeciwpowodziowy dla części powiatów oraz miasta stołecznego Warszawy.
26 maja br. wojewoda odwołał alarm przeciwpowodziowy dla powiatów: lipskiego, zwoleńskiego, kozienickiego, garwolińskiego, grójeckiego, otwockiego, piaseczyńskiego oraz miasta stołecznego Warszawy. W wymienionych powiatach obowiązuje nadal pogotowie przeciwpowodziowe.
Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w dalszym ciągu w powiatach (oraz miastach na prawach powiatu): legionowskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, płońskim, sochaczewskim, płockim oraz w mieście Płock.

W powiecie lipskim sytuacja jest stabilna. Patrolowane są wały w gminach: Chotcza oraz Solec nad Wisłą. Wały na całej długości są mocno nasiąknięte. Nadal prowadzone są działania w związku z zagrożeniem powodziowym na rzece Wiśle, Krępiance, Kamiennej i Iłżance.

W powiecie kozienickim trwa patrolowanie wałów we wszystkich miejscowościach położonych w pobliżu Wisły.

W powiecie grójeckim trwa monitorowanie wałów wzdłuż rzeki Wisły. Odnotowano wyraźny spadek wody w Pilicy i cofnięcie wód z rozlewisk.

W powiecie warszawskim zachodnim stan na wałach jest stabilny. Występujące przesiąknięcia nie zagrażają mieszkańcom obszarów zalewowych.

W powiecie legionowskim prowadzony jest stały monitoring stanu wody oraz kontrola wałów.

W powiecie nowodworskim patrolowane są wały na Wiśle w gminach: Czosnów, Leoncin, Nowy Dwór Mazowiecki oraz nadal patrolowane są wały na rzece Narew w Nowym Dworze Mazowieckim.

W powiecie płońskim sytuacja jest stabilna. Wały przeciwpowodziowe są na bieżąco monitorowane.

W powiecie sochaczewskim prowadzony jest monitoring wałów przeciwpowodziowych

w gminach: Młodzieszyn, Iłów oraz Brochów.

W powiecie płockim w gminie Słubice stan wody na zalanych terenach ustabilizował się. Poziom wód nie wzrasta. Obecnie notuje się powolny spadek. Rozwożona jest żywność, rzeczy codziennego użytku oraz woda dla osób pilnujących dobytku w zalanych domach. Dowożony jest także pokarm dla zwierząt, które pozostały na zalanym terenie. Ilość terenów zalanych nie uległa zmianie w porównaniu z dniem 26 maja br.. Szacuje się, że na terenie gminy zalanych jest około 4400 ha. W gminie Gąbin sytuacja powodziowa nadal jest trudna. Prowadzona jest ewakuacja osób, zwierząt i mienia z terenów zalanych i zagrożonych. Trwa obrona przed zalaniem Dobrzykowa. Ewakuowano ok. 1100 osób. Przepompowywana jest woda ze strugi w Dobrzykowie do Wisły. W gminie Mała Wieś wały przeciwpowodziowe są na bieżąco patrolowane. Zabezpieczane są podstawy wałów. W gminie Nowy Duninów prowadzone są całodobowe patrole wałów w miejscowościach Nowy Duninów i Popłacin. Kontrolowane jest również Jezioro Soczewka.

W Płocku na terenie osiedla Borowiczki oraz przy rzekach: Słupiance i Rosicy wały zostały umocnione. Odnotowuje się systematyczny spadek poziomu wody w Wiśle na wodowskazach w granicach miasta.

Województwo kujawsko – pomorskie

W Bydgoszczy osoby ewakuowane powróciły do domów.

W Toruniu ewakuowano 58 osób. Nadal występują utrudnienia w ruchu drogowym.

W gminie Dąbrowa Chełmińska straż pożarna zabezpieczyła wał przeciwpowodziowy w miejscowości Czarże.

W powiecie Lipno w gminie Bobrowniki zalanych jest 262 gospodarstw.

W województwie łącznie zalanych zostało 448 gospodarstw.

Województwo śląskie

Na terenie województwa sytuacja stopniowo stabilizuje się. Poziom wód systematycznie opada. Wzrosty stanu wody wystąpiły jedynie na Sole poniżej kaskady.

Wciąż problemem są wody gromadzące się m.in. w rozlewiskach za wałami. W tych miejscach woda również systematycznie obniża się w sposób naturalny lub poprzez spuszczanie jej do koryta rzeki.

Oczyszczalnia w Bieruniu, po zalaniu 19.05.2010, nadal nie pracuje. Utrzymująca się woda utrudnia jej uruchomienie.

Nadal alarmy przeciwpowodziowe obowiązują na terenach gmin: Zebrzydowice (powiat cieszyński), Sośnicowice (powiat gliwicki).

W powiecie bieruńsko – lędziński trwa odbudowa wałów na rzece Gostynie.

W powiecie będzińskim w związku z wysokim stanem wód na stawach hodowlanych w Siewierzu podtopieniu uległy kolejne domy.

W Częstochowie nadal występują zalania i podtopienia w dzielnicach: Zawodzie-Dąbie, Wyczerpy-Aniołów, Mirów.

W powiecie kłobuckim w dalszym ciągu zalane są tereny gminy Krzepice.

Województwo lubelskie

Sytuacja w gminach nadwiślańskich powoli stabilizuje się. Nadal trudna sytuacja panuje w gminie Wilków. Tam gdzie ustępuje woda (m.in. w gminie Annopol) rozpoczęło się porządkowanie i sprzątanie gospodarstw. W działania włącza się również straż pożarna.

Nadal monitorowane są wały przeciwpowodziowe oraz likwidowane uszkodzenia. Na godzinę 14.00 (27 maja br.) stan alarmowy był przekroczony na Wiśle w Annopolu o 87 cm, Puławach o 54 cm i Dęblinie o 26 cm, na Bugu w Dorohusku o 4 cm i na Krznie w Malowej Górze o 14 cm.

Wiele dróg na terenach objętych powodzią jest nieprzejezdnych i wyznaczono objazdy.

Drogi krajowe są przejezdne. Ograniczony jest przejazd drogą wojewódzką nr 824 na całym odcinku gminy Józefów, a droga wojewódzka nr 743 na odcinku Puławy – Kazimierz Dolny (10 km) jest zamknięta dla ruchu tranzytowego.

hastagi na stronie:

#gdzie były powodzie

Authors

Related posts

Top