4.06.2010 Podnosi się poziom wody

Podnosi się poziom wody w małopolskich rzekach. Stan alarmowy przekroczony jest w 21 miejscach, stan ostrzegawczy w 10. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w Krakowie, 6 powiatach i 14 gminach, a pogotowie przeciwpowodziowe w Nowym Sączu, Tarnowie, 4 powiatach i 11 gminach. Na terenie województwa podkarpackiego trwa ewakuacja mieszkańców, usuwanie powalonych drzew, udrażnianie przepustów oraz zabezpieczanie uszkodzonych dróg i mostów.

Województwo małopolskie
Wodowskaz na Wiśle w Bielanach wskazuje obecnie 555 cm (o 35 cm przekroczony jest stan alarmowy). Ostrzeżenie dotyczy Wisły i jej dopływów. Na Wiśle powyżej Krakowa poziom wody może przekraczać stany ostrzegawcze i alarmowe. W Krakowie i poniżej Krakowa poziom wody utrzymywał się będzie powyżej stanów alarmowych. Wzrost poziomu wody w rzekach może spowodować lokalne zalania i podtopienia oraz utrudnienia w komunikacji na drogach.

We wszystkich powiatach wzdłuż biegu Wisły i na jej dopływach prowadzone były prace związane z umacnianiem wałów przeciwpowodziowych. W wielu miejscowościach uaktywniły się osuwiska, głównie w powiatach: limanowskim, bocheńskim, miechowskim, nowosądeckim i wielickim.

W powiatach gorlickim, tarnowskim, brzeskim, wielickim po nocnych opadach deszczu wystąpiły podtopienia. We wszystkich podtopionych gminach trwały prace związane z wypompowywaniem wody z piwnic, studni, rozlewisk oraz udrażnianiem rowów i przepustów.

Najtrudniejsza sytuacja w tej chwili jest w Kłodnem (gmina Limanowa), gdzie z powodu osuwiska zniszczonych zostało 30 budynków, a kolejne są zagrożone. Do tej pory ewakuowano 434 osoby. Nadal aktywne jest osuwisko w Winiarach koło Gdowa. Zniszczone zostały 2 budynki, 2 są uszkodzone, a ponad 20 jest zagrożonych. Nakaz ewakuacji otrzymało 70 osób. Wyłączony został gazociąg.

W Woli Rogowskiej (gmina Wietrzychowice) nadal utrzymuje się rozlewisko. Mieszkańcy są ewakuowani do domu pomocy społecznej, szkoły podstawowej oraz do rodzin. Część osób odmówiła ewakuacji. Trudna sytuacja jest również w Ciężkowicach (powiat tarnowski). Po nocnych ulewach wezbrały mniejsze rzeki i potoki, które zalały wiele domów, ulic oraz dróg gminnych i powiatowych.

W akcji brało udział ponad 1500 strażaków PSP i OSP oraz 100 żołnierzy. Z powodu osuwiska zablokowany jest szlak kolejowy Tarnów-Muszyna -Krynica.

Województwo podkarpackie
W całym dorzeczu górnej Wisły oraz zlewni Sanu, Wisłoka i Wisłoki wystąpiły wzrosty poziomów wód w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Na terenie województwa podkarpackiego w związku z przelewaniem się wody przez wyrwy w wale przeciwpowodziowym na rzece Łęg i na Wiśle w miejscowości Zalesie Gorzyckie o godzinie 3.30 (4 czerwca br.) zarządzono ewakuację mieszkańców Trześni Sokolniki i Orliska.

W powiecie dębickim ewakuowano 30 osób, w większości mieszkańców gminy Brzostek oraz pobliskich miejscowości.

Na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego ewakuowano 10 osób. W gminie Kołaczyce w powiecie jasielskim ewakuowano 29 osób.

W związku z możliwością przerwania wału na rzece Trześniówce ogłoszono ewakuację mieszkańców osiedla Wielowieś w Tarnobrzegu.

Ewentualna ewakuacja mieszkańców przewidziana jest także na terenie powiatu mieleckiego w miejscowościach: Ziempniów oraz Zabrnie w związku z ryzykiem przerwania opaski na wale w miejscowości Słupiec, w województwie małopolskim.

Alarmy powodziowe: powiat dębicki, powiat sanocki (dla gminy Zarszyn, miasta i gminy Sanok, miasta i gminy Zagórz), powiat rzeszowski (gmina Boguchwała, miasto Rzeszów), powiat przeworski, powiat jarosławski, powiat łańcucki, powiat mielecki, powiat leżajski, powiat ropczycko-sędziszowski, miasto Stalowa Wola, gmina Pysznica, gmina Radomyśl nad Sanem, gmina Zaleszany, powiat strzyżowski, powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski, gmina Gorzyce, powiat niżański (dla gmin: Nisko, Krzeszów, Ulanów, Rudnik nad Sanem).

Pogotowia przeciwpowodziowe: miasto i gmina Ustrzyki Dolne, powiat tarnobrzeski: gmina Grębów, powiat brzozowski: gmina Haczów, powiat przemyski, powiat jasielski, powiat stalowowolski gmina Bojanów.

Województwo świętokrzyskie
Na teren Sandomierza – Nadbrzezia przez wyrwę w wale przeciwpowodziowym na lewym brzegu rzeki Trześniówki wlewa się woda zalewając kolejne ulice. Wczoraj burmistrz Sandomierza ogłosił ewakuację 2 tysięcy mieszkańców prawobrzeżnej części miasta.

Trwa akcja ratownicza w Sandomierzu – Koćmierzowie. Z uwagi na nasiąknięte wały oraz na występowanie wysokich stanów wody na Wiśle – przekraczających 1 m. powyżej stanu alarmowego istnieje zagrożenie wystąpienia dużych przesiąknięć na wałach Wisły i Koprzywianki.

W miejscowości Rybitwy w gminie Połaniec po przerwaniu opaski na wale przeciwpowodziowym na Wiśle podtopieniu uległo kilkadziesiąt gospodarstw. Nikogo nie ewakuowano.

Województwo mazowieckie
W związku z ponownym podnoszeniem się poziomu wody w Wiśle od 3 czerwca br. alarm powodziowy obowiązuje w powiatach: lipskim, zwoleńskim, kozienickim i garwolińskim.

Monitorowany jest poziom wód, służby ratownicze pozostają w gotowości. Stan wałów przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych jest stale kontrolowany, zwłaszcza w miejscach wcześniejszych przesiąknięć.

Alarm obowiązuje również w powiatach: płońskim, sochaczewskim, płockim oraz w mieście Płocku, a pogotowie przeciwpowodziowe w powiatach warszawskim zachodnim i legionowskim.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8463/Informacje_z_wojewodztw_dotknietych_powodzia.html

W Krakowie Ulice wyłączone z ruchu – podtopienia

W związku z wzrastającym poziomem wody w potoku Rozrywka apelujemy do kierowców o omijanie rejonu ulic Majora, Lilowej, Powstańców. Zalane i nieprzejezdne jest skrzyżowanie ul. Majora i Dobrego Pasterza, duże trudności są również na skrzyżowaniu ulic Powstańców i Majora.

Od wczoraj w rejonie ulic Bieżanowskiej, Sucharskiego, Półłanki pracują pompy. Mogą tam wystąpić trudności z dojazdem do osiedla Złocień. (WAŚ)

ulice podtopione:

Bieżanowska
Sucharskiego
Popiełuszki
Zdunów
Rondo Grunwaldzkie (tunele)
Złocień
Majora
Łepkowskiego i Dobrego Pasterza (od 29 Listopada do ronda Barei)
Podbipięty

przejazd pod hotelem Forum Konopnickiej – Ludwinowska

http://krakow.pl/kwm/?MODE=mpkom&TYPE=show&kom_id=11641

Cały czas utrzymuje się bardzo wysokie zagrożenie powodziowe, które ponownie w największym stopniu może dotknąć osiedle Wielowieś. W czwartek, późnym wieczorem, zarządzono ewakuację mieszkańców tej dzielnicy Tarnobrzega. Na miejsce podstawiono autobusy, którymi ewakuowani tarnobrzeżanie byli przewożeni do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (tzw. budowlanka). Na razie niewielu mieszkańców zdecydowało się opuścić swoje domy. Na miejscu cały czas pracują strażacy oraz policjanci, którzy informują o sytuacji i o tym jak należy zachowywać się podczas ewakuacji.

Nieustannie trwa walka na wałach na Trześniówce. Od strony Tarnobrzega akcja prowadzona jest na wale na wysokości osiedla Wielowieś. Tam, dwa tygodnie temu wały zostały poważnie uszkodzone. Dotychczas udało się je trochę załatać, jednak nie na tyle, aby mogły przyjąć tak wielką wodę, jaka płynie Wisłą. Obecnie woda przelewa się przez wyrwę na styku Sandomierza i Gorzyc, obok mostu na Trześniówce. Tamtędy woda przelewa się z Trześniówki i wlewa się na obszar tego samego rozlewiska, co dwa tygodnie temu. Przesuwając się przez Sandomierz woda od północnej strony dociera do tarnobrzeskiego osiedla Wielowieś. – Trudno oszacować jak wysoki będzie poziom tej wody – mówi Paweł Antończyk, rzecznik prasowy Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu. – Na razie woda na Wiśle na wodowskazie w Sandomierzu rośnie. O godzinie 10 jej poziom wyniósł 705 centymetrów przy stanie alarmowy 610 centymetrów. Na wysokim poziomie utrzymuje się także woda w miejscowościach Koło, Szczuci i Karsy. Tam można zaobserwować falę, która podnosi się i opada. W związku z ciągłymi opadami deszczu trudno przewidzieć dalsze zachowanie rzeki. Komunikaty przesyłane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają o dalszych intensywnych opadach łącznie z burzami, na terenie Polski południowo-wschodniej.

W czwartek do akcji na wałach został włączony ciężki sprzęt, czyli wojskowe amfibie oraz śmigłowiec zrzucający tzw. bigbagi (jednotonowe worki z piaskiem). Za pomocą ciężkich worków z piachem i betonem próbuje się naprawić uszkodzone wały. Niestety pogoda zmusiła do zaprzestania pracy śmigłowca. Jak tylko warunki atmosferyczne się poprawią, śmigłowiec znów zostanie włączony do akcji. – Z Sandomierza docierają do nas uspokajające informacje, że opaska na wale w Koćmierzowie została wykonana i jest w stanie „przyjąć” wodę do 760 centymetrów. Na razie prognozy mówią o tym, że stan wody na Wiśle nie powinien przekroczyć 720 centymetrów. Jednak wszystko jest uzależnione od dalszych opadów. Niestety ogromna ulewa, która w czwartkową noc przeszła nad Tarnobrzegiem „dołożyła” swoje centymetry do stanu rzeki. Cała południowo-wschodnia Polska jest obszarem zagrożenia meteorologicznego i hydrologicznego – dodaje Paweł Antończyk.

Pomimo ciągłej walki z wodą, na niektórych tarnobrzeskich osiedlach prowadzona jest akcja sprzątania. Wzmożona akcja wywożenia śmieci „po powodziowych” potrwa od dziś, tj. od piątku do niedzieli na terenach tarnobrzeskich osiedli, z których woda już zeszła. Spółka A.S.A., która odpowiada za porządek w mieście, na ten czas zorganizowała dodatkowe kontenery i śmieciarki, które w pełni zostaną wykorzystane dla potrzeb powodzian. Jak zapewnia prezes spółki, samochody będą podjeżdżać pod każdy budynek, żeby powodzianie nie musieli nosić śmieci do stojących kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów dalej kontenerów.

Powoli rozpoczynają się także prace związane z naprawieniem największych uszkodzeń na głównych drogach Tarnobrzega. – Największe ubytki powstałe na drogach w skutek powodzi są już przez drogowców zabezpieczane. Sytuacja powoli wraca do normy na oczyszczalni ścieków. Z jej terenu woda została już wypompowana. Przez kilka dni pracowały tam bardzo wydajne pompy z Bełchatowa, które teraz zostały skierowane na osiedle Sobów – mówił na porannej konferencji prasowej rzecznik prasowy tarnobrzeskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego.

Z informacji przekazanych przez komendanta tarnobrzeskiej Miejskiej Komendy Policji wynika, że dotychczas nie odnotowano żadnego zgłoszenia dotyczącego przypadku szabrownictwa na terenach zalanych osiedli. Dlatego policjanci uspokajają, że opuszczone domy są bezpieczne, a cały teren jest na bieżąco patrolowany przez służby mundurowe.

W weekend na dziesięciodniową wycieczkę wyjedzie blisko stu uczniów Szkoły Podstawowej w Sobowie, które ucierpiała w powodzi. Dzieci pojadą na wypoczynek do Kołobrzegu i Gdańska. W poniedziałek także na kilka dni do Zakopanego wyjedzie grupa kilkunastu matek z dziećmi. Od kilku dni na zielonej szkole w Muszynie przebywają już uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wielowsi.

http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=1835&tyt_nagl=2010-06-04&nazwa=szczeg%F3lnie%20wa%BFne&id_kat=4

hastagi na stronie:

#muszyna powĂłdĹş #muszyna powĂłdz #powodz w muszynie

Authors

Related posts

Top