Powódź 2 Jasło 4.06.2010

Od godziny 17.00, poziomy wód na jasielskich rzekach powoli zaczęły się obniżać. Tendencja ta ma się utrzymać przez najbliższe godziny. Ciągle jednak trwa ewakuacja ludności i usuwanie popowodziowych zniszczeń.

Akcja ewakuacyjna i zabezpieczania mienia trwa niemal w całym mieście. Służby pracują na Gądkach, na ulicach; Mickiewicza i Krakowskiej, w Hankówce, Ulaszowicach, Niegłowicach i na os. Kaczorowy. Niektórych mieszkańców czeka dziś ciężka noc, część gospodarstw pozbawiona jest prądu, w nielicznych przypadkach brakuje też wody. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje, żeby w gospodarstwach pozbawionych wodociągu chwilowo nie korzystać z wody ze studni z uwagi na możliwe zanieczyszczenie. Najbezpieczniej będzie zrobić zapas wody z wodociągu korzystając z pomocy sąsiadów podłączonych do miejskiej sieci. Woda z wodociągu nie budzi natomiast żadnych zastrzeżeń co do stanu jej zdatności do spożycia. W przypadku gospodarstw, które chwilowo pozbawione są prądu, do usuwania zniszczeń odpowiednie służby przystąpią natychmiast, gdy tylko drogi prowadzące do nich staną się przejezdne.

Obecnie stany wód kształtują się następująco; Wisłoka Żółków- Liwocz – 461 cm, 111 cm powyżej stanu alarmowego. Wisłoka w Krajowicach – 760 cm, 310 cm powyżej stanu alarmowego. Ropa w Topolinach – 638 cm, 258 cm powyżej stanu alarmowego i Jasiołka przy. ul. K. Wielkiego – 635 cm, 215 cm powyżej stanu alarmowego. Pozytywne tendencje widoczne są w niewielkich, ale jednak spadkach poziomu wód; Wisłoka obniżyła poziom o 1 cm, Ropa o 6 cm, a Jasiołka o 8 cm.

Zarządzenie o ewakuacji!
2010-06-04
ZARZĄDZENIE nr II/96/10
Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 04 czerwca 2010 r.
godz. 915.

w sprawie ogłoszenia ewakuacji mieszkańców Osiedla Gądki, Rafineria, Mickiewicza, Kaczorowy, Ulaszowice, Krajowice w mieście Jaśle.

Na podstawie art. 31b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591. z zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z zagrożeniem powodziowym na terenie Miasta Jasła o godzinie 915
dnia 04.06.2010 r. zarządzam ewakuację mieszkańców Osiedla Gądki, Rafineria, Mickiewicza, Kaczorowy, Ulaszowice i Krajowice w mieście Jaśle.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem i godziną podpisania.

BURMISTRZ

Maria Kurowska

Mieszkańcy ewakuowanych osiedli mogą zgłaszać się w następujące miejsca
2010-06-04

Szkoła Podstawowa nr 2 – ul. Koralewskiego

Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul.W. Pola

Szkoła Podstawowa Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr 6 – ul. Kopernika

Gimnazjum Nr 1 – ul. Czackiego

I Liceum Ogólnokształcące – ul. Czackiego

Prosimy o natychmiastowe opuszczanie domów. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia na wały i podchodzenia w pobliże rzek i terenów zagrożonych. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodowac zagrożenie życia.

Walka z żywiołem trwa
2010-06-04

Poziom rzek w Jaśle nadal się podnosi. Woda wdziera się do miasta. W ciągu ostatniej godziny woda zalała już ulice: Mickiewicza, Sikorskiego, Szkolną. Jak informuje lokalna policja w chwili obecnej dojazd do miasta jest niemożliwy. Cały czas trwa walka z żywiołem.

O godz. 15:00 stan Wisłoki w Żółkowie wynosił 459 cm, czyli 104 cm powyżej stanu alarmowego. Wisłoka w Krajowicach osiągnęła poziom 758 cm, 308 powyżej stanu alarmowego, Ropa w Topolinach 679 cm, 299 cm powyżej stanu alarmowego, Jasiołka przy ul. K. Wielkiego: 638 cm, 218 cm powyżej stanu alarmowego.

Jak informuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle do Jasła zjeżdżają jednostki pomocnicze służb z całej południowej Polski, przywożą łodzie i sprzęt porzebny do ratowania powodzian.

Władze miasta zabezpieczyły miejsca noclegowe dla powodzian. Jednym z takich miejsc jest Szkoła Podstawowa nr 2.

– Mamy tutaj łóżka, koce, wystarczająca ilość jedzenia. Ściągnęłam cały personel szkolny oraz higienistkę. Są u nas dorośli, dzieci i osoby niepełnosprawne. Wszyscy uzyskali niezbędna pomoc, sytuacja jest pod kontrolą – mówi Marta Baran, dyrektorka SP nr 2 w Jaśle.

Przypominamy, że osoby z ewakuowanych terenów mogą udać się do następujących szkół na terenie Jasła: Szkoła Podstawowa Nr 4 (ul. W. Pola), Przedszkole Miejskie Nr 6 (ul. Kopernika), Gimnazjum Nr 1 (ul. Czackiego), I Liceum Ogólnokształcące (ul. Czackiego), Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Koralewskiego).

Policja zwraca się z prośbą do mieszkańców Jasła o nie korzystanie z samochodów w celu upłynnienia ruchu dla służb ratowniczych.

http://www.jaslo.pl/Aktualnosci/one_news_form?ktab=18&f_kat=18&n_id=news2010-06-05-130351411&b_start:int=0

hastagi na stronie:

#Jasło powĂłdĹş #powĂłdĹş jasło #jasło powĂłdz #powodz jaslo #powĂłdz jasło #Jaslo Powodz #Polska powiat jasielski powodz 2010 zdjecia z powodzi jaslo #jasło powĂłdĹş zdjęcia #POWODZ W JASLE #powódz w Jaśle #powodz w jasle

Authors

Related posts

Top