stan alarmu powodziowego dla terenów województwa kujawsko-pomorskiego

Wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski ogłosił z dniem 7 czerwca 2010 r., od godz. 17:00, stan alarmu powodziowego dla terenów (gmin) województwa kujawsko-pomorskiego zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich

http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/stories/zalaczniki/powodz_alarm_czerwiec.pdf

Authors

Related posts

Top