Woda na rzece Wiśle wciąż zagraża terenom gmin nadwiślańskich

Woda na rzece Wiśle wciąż zagraża terenom gmin nadwiślańskich na Lubelszczyźnie i zalewa kolejne miejscowości. W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do przerwania wału w gminie Janowiec koło Kazimierza Dolnego (powiat puławski). Na terenie województwa mazowieckiego pełna mobilizacja służb. Warszawa przygotowuje się na nadejście fali kulminacyjnej.

Województwo lubelskie

Woda na rzece Wiśle wciąż zagraża terenom gmin nadwiślańskich na Lubelszczyźnie i zalewa kolejne miejscowości. W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego. Umocnienia pod naporem wody ustąpiły w gminie Janowiec koło Kazimierza Dolnego (powiat puławski). Przez powstałą wyrwę osiągającą rozmiar około 100 m woda przelewa się na tereny Doliny Janowieckiej. Z miejscowości Janowiec, Janowice i Brześce ewakuowanych zostało ponad 155 osób. Podtopieniu uległo 30 gospodarstw. Pod wodą znajduje się także ponad 700 ha pól, łąk. Zalane zostały również stawy hodowlane. Na miejscu działań ratownicy utrzymują wał poprzeczny, który ma zatrzymać rozmiar powstałego rozlewiska. Wiele lokalnych dróg jest nieprzejezdnych.

Sytuacja powodziowa w Parchatce na chwilę obecną jest stabilna.

O tym, że sytuacja na Lubelszczyźnie jest cały czas niebezpieczna świadczy również fakt o przerwaniu wałów na rzece Chodelce (powiat opolski). Tam woda zalewa Szczekarków. Przelewająca się woda podtapia m.in. Wólkę Polanowską. Woda z Wisły kieruje się także na wieś Dobre. Jednostki ratownicze zabezpieczają tam drogę i gospodarstwa domowe.

W gminie Annopol (powiat kraśnicki) po przerwaniu w poniedziałek (7 czerwca br.) wału przeciwpowodziowego w miejscowości Kopiec, cały czas powiększa się rozlewisko. Tam podtopionych lub zalanych jest w sumie około 130 gospodarstw, w których zamieszkiwało 250 osób. Trwa walka o utrzymanie wałów w innych miejscach. Broni się m.in. Dolina Janiszowska. Cały czas likwiduje się tam przesiąknięcia i wzmacnia wały. Trwają prace na umocnieniach w Wólce Soleckiej i Wólce Gosteckiej.

Według stanu na godz. 14.00 woda w Wiśle w Annopolu przekracza stan alarmowy o 228 cm. Podobnie jest w Puławach i Dęblinie gdzie te stany przekroczone są odpowiednio o 187 cm i 130 cm.

Województwo mazowieckie

Na terenie województwa panuje pełna mobilizacja. Fala kulminacyjna przepływając przez południowe powiaty Mazowsza, nie wyrządziła większych szkód. Wszędzie tam, gdzie pojawiały się przesiąknięcia wałów przeciwpowodziowych, były natychmiast likwidowane.

Szczególnie zagrożona w powiecie lipskim jest gmina Solec nad Wisłą, a zwłaszcza miejscowość Wola Pawłowska (która już została podtopiona). Natomiast w powiecie zwoleńskim zagrożona jest miejscowość Lucimia.

Wczoraj (7 czerwca br.) w godzinach południowych zostały wstrzymane prace związane z zabezpieczaniem wyrwy w wale przeciwpowodziowym w Świniarach. Stan wody się podniósł, nurt jest coraz szybszy co uniemożliwia prowadzenie prac zabezpieczających. Ponadto w niektórych miejscach woda niszczy ułożoną z worków opaskę.

W powiecie płockim zalewanych jest 11 miejscowości z terenu gminy Słubice i 9 z gminy Gąbin. Od 6 czerwca br. mieszkańcy byli informowani o konieczności ewakuacji. Dzisiaj (8 czerwca br.) od godz. 15.00 trwa ewakuacja mieszkańców Dobrzykowa (gmina Gąbin).

Wczoraj (7 czerwca br.) od godzin wieczornych został wyłączony z ruchu Wał Miedzeszyński, na odcinku od ul. Borowskiej do Traktu Lubelskiego. Jutro (9 czerwca br.) o godz. 3.00 nad ranem przewidywane jest przejście przez Warszawę fali kulminacyjnej, która według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej może osiągnąć poziom 780 cm.

Województwo świętokrzyskie

W powiecie sandomierskim w gminie Dwikozy przez przedostająca się przez wyrwę w wale wiślanym w Winiarach oraz w wale na Opatówce w Szczytnikach – woda całkowicie zalała 7 miejscowości i częściowo Dwikozy.

Trwa uszczelnianie wyrwy w wale na Opatówce przy udziale 2 śmigłowców, które transportują kontenery z workami. W akcji bierze udział ponad 550 ratowników, wojsko i mieszkańcy.

Ogółem podtopione lub zalane jest około 1/3 gminy. Ewakuowano 150 osób. W akcji uczestniczą 2 wojskowe amfibie.

W Sandomierzu przy likwidacji przesiąknięć pracuje ponad 100 ratowników, wojsko, mieszkańcy Sandomierza oraz pracownicy huty. Akcję wspomaga 1 śmigłowiec. Sytuacja stabilizuje się.

W gminie Zawichost podtopionych zostało 6 gospodarstw rolnych i 4 gospodarstwa domowe. Trwa walka o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach: Linowo, Piotrowice i Zawichost.

W powiecie opatowskim w gminie Tarłów 7 czerwca br. w nocy w miejscowości Ostrów doszło do przelewu wody przez wał wiślany, który następnie został przerwany dziś rano na długości około 120 m. Podtopieniu uległy miejscowości Ciszyca i Ostrowie. Zalana została miejscowość Ostrów, w miejscowości Ciszyca Przewozowa podtopionych zostało kilkanaście gospodarstw. Woda dochodzi do miejscowości Ciszyca Dolna. Ewakuowano dotąd 600 osób. Na rozlewiskach pracują 2 amfibie, 10 łodzi i 115 ratowników.

W gminie Ożarów w Maruszowie i Nowem trwa usuwanie przesiąknięć.

Województwo podkarpackie

W ciągu minionej doby, po przejściu kulminacji fali na Wiśle, zanotowano spadki poziomu wód na wodowskazach Sandomierz i Zawichost. W dolnym biegu Sanu został przekroczony stan alarmowy na profilu Nisko i Radomyśl. Na górnych i środkowych biegach Wisłoka, Wisłoki i Sanu odnotowano spadki poziomu wody poniżej stanów ostrzegawczych.

Aktualnie na terenie całego województwa alarm przeciwpowodziowy obowiązuje na terenie powiatów: tarnobrzeskiego dla gmin Gorzyce i Baranów Sandomierski, stalowowolskiego dla gmin Bojanów, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany oraz miasta Tarnobrzega.

Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje dla gmin powiatu mieleckiego: miasta Mielca, miasta i gminy Radomyśl Wielki, miasta i gminy Przecław, gminy Tuszów Narodowy.

Dziś (8 czerwca br.) od godz. 12.00 w związku ze stabilizacją sytuacji na rzekach województwa został odwołany alarm przeciwpowodziowy dla powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego dla gmin Stalowa Wola i Pysznica, tarnobrzeskiego dla gmin Grębów i Nowa Dęba.

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego w miejscowościach: Trześń, Gorzyce, Orliska, Wrzawy, Sokolniki umacniano wały przeciwpowodziowe.

Na terenie powiatu mieleckiego na rzece Breń oraz Wisłoka zabezpieczano domy przed zalaniem oraz umacniano wały przeciwpowodziowe. Podtopionych jest kilkaset posesji na terenie całego powiatu. Działania przeciwpowodziowe prowadzono w miejscowościach: Mielec, Wola Mielecka, Złotniki, Zabrnie, Sadkowa Góra, Podleszany, Chrzęstów, Rzędzianowice.

W powiecie jasielskim zalane są tereny: gmina Skołyszyn, Kołaczyce, gmina Jasło, miasto Jasło, Brzyska.

W powiecie leżajskim zalane są tereny w gminach: Leżajsk, Grodzisko Dolne oraz miasto Leżajsk.

W powiecie dębickim zalane są tereny (gminy) Brzostek: Nawsie Brzosteckie, Zawadka Brzostecka, Grudna Górna, Grudna Dolna, Opacionka, Bukowa, Siedliska Bogusz, Januszkowice, Kamienica Dolna, Skurowa. Przeprowadzono ewakuację ludzi i zwierząt z terenów osuwisk w miejscowościach: Latoszyn, Podgrodzie, Pilzno oraz Strzegocice.

Województwo lubuskie

Aktualnie sytuacja na terenie województwa jest stabilna. Stany wody na Odrze i na Warcie są wysokie, ale rzeki nie zagrażają bezpośrednio mieszkańcom miast i gmin. W ostatnich godzinach rośnie poziom Odry, co jest związane z nadejściem drugiej fali kulminacyjnej. W Nowej Soli w ciągu doby poziom wody wzrósł o 9 cm i wynosi 530 cm. Najwyższy poziom fali kulminacyjnej przewidywany jest na 560 cm. Będzie ona niższa o 1 metr od poprzedniej. Fala kulminacyjna spodziewana jest w Lubuskiem za 4 dni.

Sytuacja na Warcie jest dobra. Rzeka utrzymuje się w wałach przeciwpowodziowych. W ciągu doby jej poziom obniżył się we wszystkich odcinkach rzeki, najwięcej w Skwierzynie.

Województwo dolnośląskie

Wczoraj (7 czerwca br.) odwołano pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, strzelińskiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego, złotoryjskiego, jaworskiego, świdnickiego, polkowickiego, oleśnickiego, milickiego oraz miast: Legnicy i Jeleniej Góry.

Utrzymane zostały alarmy przeciwpowodziowe na obszarze powiatów: oławskiego, wrocławskiego, trzebnickiego, średzkiego, wołowskiego, legnickiego, lubińskiego, górowskiego, głogowskiego i miasta Wrocławia.

Na większości wodowskazów w górnej części województwa odnotowano tendencję spadkową. Fala kulminacyjna jest obecnie w rejonie Malczyc i Ścinawy. W te rejony zostaną skierowane dodatkowe służby ratunkowe, w tym 2 plutony straży pożarnej, pompy wysokiej wydajności oraz 130 żołnierzy. W dalszym ciągu trwa monitoring i umacnianie wałów przeciwpowodziowych.

Sytuacja na polderach zalewowych jest dobra.

Województwo małopolskie

Sytuacja w Małopolsce stabilizuje się. Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w powiecie brzeskim i w 8 gminach. Pogotowia przeciwpowodziowe obowiązuje w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu, 7 powiatach i 12 gminach. Stan alarmowy przekroczony jest w 2 miejscach, a ostrzegawczy w 3.

W ciągu minionej doby w Małopolsce trwały prace polegające na monitorowaniu i zabezpieczaniu osuwisk, zabezpieczaniu i naprawie wałów przeciwpowodziowych, wypompowywaniu wody z zalanych budynków, posesji oraz rozlewisk.

Ustabilizowała się sytuacja w powiecie brzeskim. W gminie Szczurowa w miejscowości Kwików trwa umacnianie i podwyższanie wału na Uszwicy. Żołnierze wojsk chemicznych prowadzą odkażanie miejscowości. Zalane są miejscowości: Kwików, Książe Kopacze, Kopacze Wielkie, Wola Przemykowska. Podtopione zostały miejscowości Zaborów i Szczurowa. W gminie Borzęcin trwa uszczelnianie wałów w miejscowości Borzęcin. Rozpoczęto również prace przy usuwaniu wyrwy w wale w miejscowości Bielcza.

W powiecie gorlickim w Gorlicach trwa wypompowywanie wody z magazynów Fabryki Maszyn Glinik. Na terenie całego powiatu wypompowywana jest woda z rowów melioracyjnych, rozlewisk oraz zalanych budynków mieszkalnych. Monitorowane są 2 osuwiska: w Klęczanach (gmina Chełmiec) i Strzeszynie (gmina Biecz).

Uaktywniło się kilkanaście nowych osuwisk, m. in. w powiecie limanowskim w gminie Limanowa (uszkodzony 1 budynek, ewakuowano 7 osób) oraz w powiecie nowosądeckim w gminach Łososina Dolna (zagrożonych 12 budynków), Chełmiec (zagrożonych 8 budynków, ewakuowano 46 osób) i Kamionka Wielka (zagrożonych 5 budynków, uszkodzone 2 drogi gminne, ewakuowanych 8 osób).

Województwo wielkopolskie

Jutro (9 czerwca br.) zapadnie decyzja o ewentualnym zmniejszeniu zrzutu z Jeziorska ze 180 do 160 m3 wody na sekundę. Meteorolodzy przewidują, że w ciągu najbliższych trzech dni na terenie województwa wystąpią burze i intensywny wiatr (do 80 km/h). Cały czas obserwowane są spadki stanów rzek. O godzinie 15:30 na Warcie w Poznaniu odnotowano dziś 557 cm wody.

Województwo pomorskie

W ciągu ostatniej doby w ujściowym odcinku Wisły obserwowano niewielki spadek stanów wody. Poziom alarmowy o 4 cm przekroczony jest w tej chwili tylko w Przegalinie. W Tczewie stan Wisły wynosi aktualnie 42 cm poniżej poziomu alarmowego.

W ciągu kolejnej doby przewiduje się wahania stanów wody z możliwością niewielkich wzrostów. Według prognoz kulminacyjna fala powinna dotrzeć do Tczewa w najbliższą niedzielę (13 czerwca br.). W ocenie ekspertów będzie ona nieco mniejsza od fali pierwszej. Krótszy powinien być również jej czas przepływu. Szacuje się, że potrwa on około dwóch dni.

W województwie w dalszym ciągu obowiązuje stan alarmu powodziowego, a służby pozostają w ciągłej gotowości. Na bieżąco monitorowany jest stan wałów przeciwpowodziowych.

Korzystnie przedstawiają się prognozy hydro – meteorologiczne na najbliższe dni. Nie przewiduje się utrudnień w odpływie Wisły do Zatoki Gdańskiej. Występujące przelotnie opady deszczu nie powinny mieć wpływu na sytuację powodziową w regionie.

Na bieżąco badana jest czystość wody wiślanej i wód na pomorskich kąpieliskach. Służby sanitarne nie stwierdziły odstępstw od wyników jakie obserwowano przed powodzią.

Województwo łódzkie

Stabilizuje się sytuacja powodziowa na obszarze całego województwa. W dorzeczu rzeki Bzury i Pilicy poziom wody obniżył się do strefy wody wysokiej (lokalnie w strefie stanów ostrzegawczych są miejscowości Januszewice i Sulejów). W zlewni rzeki Warty utrzymuje się stan ostrzegawczy (lokalnie w strefie stanów alarmowych są miejscowości Osjaków i Uniejów). Na 2 stacjach wodowskazowych przekroczone są stany alarmowe (maksymalne przekroczenie stanu alarmowego o 27 cm w Osjakowie na rzece Warcie), zaś na kolejnych 5 stany ostrzegawcze (maksymalne przekroczenie stanu ostrzegawczego o 45 cm w Sulejowie na rzece Pilicy).

W dalszym ciągu alarm przeciwpowodziowy obowiązuje na terenie 9 gmin: Widawa, miejscowość Łask (powiat łaski), Nowa Brzeźnica, Działoszyn (powiat pajęczański), Szadek (powiat zduńskowolski), Burzenin (powiat sieradzki), Wieruszów (powiat wieruszowski), gmina Aleksandrów, Sulejów (powiat piotrkowski). Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w 4 miejscach: Wartkowice, Uniejów (powiat poddębicki), Dobroń (powiat łaski), miejscowość Łęczyca (powiat łęczycki).

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8463/Informacje_z_wojewodztw_dotknietych_powodzia.html


Na terenie województwa sytuacja epidemiologiczna jest stale monitorowana, nie zaobserwowano wzrostu zachorowań.

hastagi na stronie:

#dorzecza wisły i odry mapa #wola pawłowska powĂłdĹş #janowiec nad wisłą powĂłdĹş

Authors
Top