Kulminacja fali na Wiśle przechodzi przez teren województwa kujawsko-pomorskiego

Informacje z województw dotkniętych powodzią
Kulminacja fali na Wiśle przechodzi przez teren województwa kujawsko-pomorskiego. Sytuacja na tamie we Włocławku jest w tym momencie stabilna. Na Odrze fala kulminacyjna jest aktualnie na obszarze województwa lubuskiego. Służby cały czas patrolują wały przeciwpowodziowe.

Województwo kujawsko-pomorskie

Kulminacja fali na Wiśle przechodzi przez teren województwa. Sytuacja na tamie we Włocławku jest stabilna. Zrzut wynosił w godzinach porannych 5169 m3/s, a po południu 5159 m3/s. Prawdopodobnie nie będzie potrzeby jego zwiększenia. W niedzielę (13 czerwca br.) przewidywany jest znaczny spadek stanów we Włocławku, Toruniu i Fordonie oraz początek tendencji spadkowej dalej na północ – w Chełmnie i Grudziądzu.

Stany poziomu wód na terenie województwa na godz. 14.00 wynoszą odpowiednio: we Włocławku – 751 cm, w Toruniu – 790 cm, w Fordonie – 733 cm, Chełmnie – 749 cm, w Grudziądzu – 738 cm.

Województwo mazowieckie

Do godz. 6.00 rano w sobotę (12 czerwca br.) Wał Miedzeszyński pozostanie zamknięty dla ruchu komunikacyjnego. Taką decyzję podjęły (10 czerwca br. władze Warszawy po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego.

Stan wody na Wiśle na wysokości jeziora Dziekanowskiego spadł do poziomu 430 cm. Powstałe wcześniej przesiąknięcia zostały zabezpieczone. Wał jest systematycznie monitorowany. Sytuacja jest stabilna.

W miejscowości Świniary w gminie Słubice woda przelewa się przez usypaną przez żołnierzy i strażaków opaskę z piasku.

W powiecie lipskim w gminach Chotcza i Solec przesiąknięcia w wałach przeciwpowodziowych są na bieżąco zabezpieczane. Rozlewisko z przerwanego wału nadal zagraża miejscowości Wola Pawłowska. Woda zalała część Woli Pawłowskiej, która jest położona za prawym wałem rzeki Kamiennej. Ewakuowano 15 osób z zagrożonego terenu.

W powiecie zwoleńskim podtopionych jest 19 domów w Lucimi i 5 w Borowcu. Łącznie zalanych zostało około 500 ha, poszkodowane są 83 osoby. Zalana jest droga powiatowa od strony Andrzejowa. Droga dojazdowa do miejscowości Lucimia od strony Janowic jest przejezdna. Działania skupiają się na monitorowaniu wału głównego miejscowości Lucimia.

W miejscowości Borowiec prowadzony jest monitoring stanu wody. Mieszkańcom dostarczana jest żywność.

W powiecie garwolińskim służby na bieżąco monitorują i uszczelniają wały przeciwpowodziowe.

W powiecie otwockim stwierdzono uszkodzenia w koronie wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach: Kosumce, Ostrówek, Glinki, Kępa Nadbrzeska i Nadbrzeż. Wały przeciwpowodziowe są na bieżąco uszczelniane, trwa dostarczanie piasku, prowadzony jest stały monitoring i kontrola miejsc zagrożonych przez patrole Straży Miejskiej, Policji, PSP, OSP.

Na terenie gminy Sobienie Jeziory w okolicy Gusina oraz Kępy Nadbrzeskiej w gminie Karczew wystąpiły niewielkie przesiąknięcia.

W Warszawie na bieżąco monitorowane i uszczelniane są wały przeciwpowodziowe. Sytuacja jest stabilna. Zakończono działania ratownicze na wale Zawadowskim (okolice ulic Korzennej i Spiralnej).

W powiecie płockim w gminie Gąbin zalanych jest 171 domów, a 74 są podtopione. W gminie Słubice zalanych i podtopionych jest 211 domów. W gminach: Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów, Wyszogród, Mała Wieś sytuacja jest stabilna.

Na terenie Płocka na bieżąco monitorowane i uszczelniane są wały przeciwpowodziowe. Sytuacja w mieście jest stabilna. Prowadzona jest akcja umacniania i uszczelniania wałów rzek: Wisły, Słupianki i Rosicy na Osiedlu Borowiczki.

Na terenie województwa alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w powiatach: kozienickim (gminy: Gniewoszów, Sieciechów, Kozienice i Magnuszew), zwoleńskim (gmina Przyłęk), lipskim, garwolińskim (gminy Maciejowice i Wilga), płockim (gminy: Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Gąbin i Nowy Duninów), płońskim i sochaczewskim (gminy: Brochów, Iłów i Młodzieszyn), zwoleńskim (gminy: Solec n/Wisłą, Chotcza i Białobrzegi miasto i gmina), nowodworskim (gminy Nasielsk i Pomiechówek), warszawskim zachodnim i legionowskim oraz w miastach: Płock i Warszawa.

Województwo pomorskie

10 czerwca br. w ujściowym odcinku Wisły zanotowano wzrosty stanów wody odpowiednio: w Tczewie o 17 cm, Gdańskiej Głowie o 16 cm, w Przegalinie o 16 cm, Świbnie o 9 cm i w Ujściu Wisły o 6 cm.

Na Zatoce Gdańskiej (Gdańsk Port Północny) poziom morza wzrósł o 3 cm i nie utrudnia swobodnego spływu wody z Wisły do morza Bałtyckiego.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych godzinach poziomy wody w Wiśle nadal będą rosły.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle w okolicach Tczewa może nastąpić w godzinach wieczornych w sobotę (12 czerwca br.). W ciągu najbliższej doby w Tczewie przewiduje się dalszy wzrost stanu wody powyżej stanu alarmowego.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring pomorskich kąpielisk. W dalszym ciągu nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego w kąpieliskach nadmorskich.

Do Bałtyku fala wezbraniowa dotrze w najbliższy weekend (13/14 czerwca br.).

Województwo lubuskie

Przez teren województwa przechodzi druga fala kulminacyjna Odry. W tej chwili jej czoło znajduje się na wysokości Nietkowa i zbliża się do Krosna Odrzańskiego.

Wysokość drugiej fali kulminacyjnej jest niższa o około 1 m w porównaniu do pierwszej fali majowej.

Utrzymanie się stanów alarmowych na Odrze po przejściu fali kulminacyjnej będzie trwać 3-4 dni, na Warcie około 2 tygodnie.

Poziom wody w Warcie stale obniża się, spadki dobowe wynoszą około 15 cm. Nie przewiduje się drugiej fali kulminacyjnej Warty.

Wszystkie ewakuowane osoby powróciły do swoich domów.

Województwo lubelskie

Woda z rozlewisk spływa już do Wisły. Służby na bieżąco monitorują sytuację na wałach przeciwpowodziowych.

W gminie Wilków woda wyrządziła straty w 1900 gospodarstwach. Szkody w wyniku powodzi poniosło także 870 gospodarstw w gminie Łaziska. 150 z kolei ucierpiało w Janowcu. Tyle samo w gminie Puławy. W Annopolu i Kazimierzu Dolnym jest ich ponad 80.

Sytuacja na terenie gmin nadwiślańskich powoli stabilizuje się. Po spływie wody do Wisły i odpompowaniu wody z rozlewisk służby sanitarne przystąpią do dezynfekcji i uzdatniania studni. Na obszarze powodziowym zalanych jest ich około 600.

Służby na bieżąco obserwują i monitorują zabezpieczenia przeciwpowodziowe ułożone w miejscowościach: Dobre, Kosiorów i Żmijowiska. Umacnianie wałów trwa m.in. w Kępie Gosteckiej.

W powiecie puławskim ratownicy zabezpieczają wał poprzeczny w miejscowości Brześce Kolonia i umacniają wał przeciwpowodziowy w Parchatce. Wypompowywana jest również woda z piwnic w Kazimierzu Dolnym.

W powiecie ryckim utrzymują się nadal liczne i duże rozlewiska wody wzdłuż wałów przeciwpowodziowych spowodowane ich przesiąkaniem. Wały zabezpieczone są workami z piachem.

W powiecie kraśnickim akcja prowadzona jest głównie w dolinie Janiszowskiej gdzie stwierdzono przesiąknięcia wałów przeciwpowodziowych. Ratownicy nadal wzmacniają wały workami z piaskiem.

Stany alarmowe na rzece Wiśle są wciąż przekroczone. W Annopolu o 85 cm, w Puławach o 76 cm i Dęblinie o 79 cm.

Województwo podkarpackie

W ciągu najbliższej doby na Wiśle powyżej Dęblina oraz na wszystkich jej dopływach na obszarze województwa utrzymuje się tendencja spadkowa stanów wody w strefie stanów wysokich przy przekroczonych stanach ostrzegawczych od Szczucina do Sandomierza na Wiśle i w Radomyślu na Sanie oraz stanów alarmowych na Wiśle poniżej Sandomierza.

Województwo wielkopolskie

10 czerwca br. o kolejnych 20 metrów sześciennych wody na sekundę zmniejszony zostanie zrzut ze zbiornika Jeziorsko. Od godziny 15:00 jest utrzymywany na poziomie 140 m3/s.

Województwo świętokrzyskie

Na rzece Wiśle w nadwiślańskich powiatach od ujścia Dunajca woda opada i jest na poziomie stanów ostrzegawczych lub poniżej. Woda wraca do koryta Wisły i cieków przywiślańskich. Śluzy wałowe zalanych przyległych terenów otwierają się i woda schodzi do Wisły. Poziom wody na Wiśle w ciągu ostatniej doby obniżył się średnio o 0,5 m. Wisła na odcinku od Sandomierza do granicy województwa jest monitorowana. Stan ostrzegawczy utrzymuje się na wodowskazach w Szczucinie i Sandomierzu, natomiast stan alarmowy w Zawichoście i Annopolu.

Dopływ wody z Wisły na tereny zalane w Sandomierzu powoli zanika.

Wyrwa na wałach Wisły na rzece Opatówka została uszczelniona i nie ma dalszego dopływu wody na zalane tereny. Zmniejszył się znacznie dopływ wody z Wisły przez wyrwę w wale w miejscowości Winiary.

Mieszkańcy ewakuowani z zalanych terenów (oprócz Sandomierza) zaczynają powracać do swoich domów.

Województwo śląskie

W ciągu minionej doby na Wiśle po profil w Dęblinie oraz na jej dopływach na ogół zanotowano spadki poziomu wody od kilku centymetrów do około metra w strefie stanów średnich i wysokich, przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. Stan wody w górnej części strefy stanów średnich zanotowano na Małej Wiśle, Sole, Odrze i Warcie. Stan wody układał się w strefie stanów wody średniej i wysokiej.
W ciągu minionej doby na 4 wodowskazach przekroczony był stan ostrzegawczy, nie odnotowano przekroczeń stanów alarmowych. Obecnie sytuacja jest stabilna, w większości z tendencją spadkową lub stabilizacją stanów wody. W ciągu najbliższej doby w dorzeczu Wisły do profilu w Dęblinie przewiduje się dalsze spadki poziomu wody w strefie stanów wysokich i średnich, przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. Miejscami, na dopływach Wisły, możliwe są wzrosty w wyniku prognozowanych opadów.

Poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego zanotowano na Wiśle w Jawiszowicach, Pszczynie, Przemszy w Sosnowcu, Rudzie w Rudzie Kozielskiej.

Sytuacja epidemiologiczna na obszarze województwa jest stabilna.

Na terenie gminy Wilamowice wyrwa w wale od strony Jawiszowic w powiecie oświęcimskim jest naprawiana przez służby.

W miejscowości Bieruń działania w dalszym ciągu skupiają się na pracach porządkowych przy zalanych budynkach, wypompowywaniu wody z zalewiska „Bijasowice” (w sumie około 45 ha). Na bieżąco wypompowywana jest woda z zalanych budynków mieszkalnych. W działaniach na ul. Hodowlanej i Chemików zaangażowane są zestawy pompowe i kontener z Pszczyna, Katowic i Zawiercia. W sumie na terenie Bierunia zalane są 4 budynki mieszkalne.

Na terenie gminy Chełm Śląski działania polegają na pracach porządkowych wokół zalanych domów, wypompowywaniu wody z rozlewisk oraz w miarę możliwości z budynków. Poziom wody na rozlewisku i rzece Przemsza systematycznie się obniża.

Województwo dolnośląskie

Na terenie całego województwa alarmy przeciwpowodziowe utrzymują się na obszarze 9 powiatów: oławskiego, wrocławskiego, trzebnickiego, średzkiego, wołowskiego, legnickiego, lubińskiego, górowskiego i głogowskiego oraz w mieście Wrocławiu.

9 czerwca br. o godz. 16.00 wprowadzono alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Marcinowice, po przejściu intensywnych opadów deszczu.
Na wodowskazach na terenie całego województwa przekroczonych jest 13 stanów alarmowych oraz 4 stanów ostrzegawczych.

Województwo małopolskie

W Małopolsce alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w powiecie brzeskim i dwóch gminach (Szczucinie i Nowym Brzesku). Pogotowia przeciwpowodziowe obowiązują w Tarnowie, 6 powiatach i 11 gminach. Stan alarmowy przekroczony jest na Szreniawie w Biskupicach, a stan ostrzegawczy na Wiśle w Szczucinie.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8463/Informacje_z_wojewodztw_dotknietych_powodzia.html

Authors

Related posts

Top