Prace porządkowe po powodzi 2010

Prace porządkowe po powodzi
W Małopolsce trwają prace porządkowe. Wypompowywana jest woda z rozlewisk, budynków i zalanych piwnic. W trzech powiatach prowadzona jest akcja odkomarzania. W województwie śląskim we wszystkich gminach dotkniętych powodzią rozpoczęto prace porządkowe, za wyjątkiem terenów na których występują rozlewiska. W województwie lubelskim w gminie Wilków służby przy pomocy specjalistycznego sprzętu usuwają wodę z rozlewisk.

Województwo małopolskie

W powiecie bocheńskim w gminie Bochnia wypompowywana jest woda z zanieczyszczonych studni, a w miejscowości Bessów wypompowywana jest woda z rozlewiska.

W powiecie brzeskim w gminie Szczurowa i gminie Borzęcin wypompowywana jest woda z rozlewisk i piwnic.

W powiecie dąbrowskim w gminach: Szczucin, Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów wypompowywana jest woda z rozlewisk, zalanych piwnic i zanieczyszczonych studni. Usuwane są zniszczenia i zanieczyszczenia naniesione przez wodę.

W powiatach: nowosądeckim, oświęcimskim, proszowickim, tarnowskim, wielickim wypompowywana jest woda z budynków, rozlewisk oraz ze studni. Usuwane są powalone i podmyte drzewa.

W powiecie chrzanowskim w gminie Libiąż, w miejscowości Gromiec w związku z napływem wód gruntowych zabezpieczane są domy przed ewentualnym zalaniem. Z powodu nocnych opadów wielkość rozlewiska nie zmniejszyła się i wynosi 30 ha.

Akcje odkomarzania prowadzone są w powiatach: dąbrowskim w gminie Szczucin (od 10 czerwca br.), tarnowskim w Tarnowie (od 8 czerwca br.), bocheńskim w gminie Bochnia w miejscowościach: Siedlec, Chełm, Stanisławice, Cikowice, Kamieniec, Proszówki, Baczków (od 13 czerwca br.).

Województwo śląskie

We wszystkich gminach dotkniętych powodzią rozpoczęto prace porządkowe. Wypompowywana jest woda z rozlewisk na terenie:

* powiatu bielskiego, gmina Wilamowice, miejscowości: Kaniów i Kaniówek Dankowski;
* powiatu bieruńsko – lędzińskiego, miejscowość Bieruń – zalanych około 5 ha;
* powiatu wodzisławskiego – miejscowość Mszana – zalanych około 2 ha;
* Miasta Bytomia, ul. Celna – zalanych około 3 ha.

Na zalanych terenach trwa wypompowywanie wody.

Sytuacja epidemiologiczna na obszarze województwa jest stabilna. Nie odnotowano chorób zakaźnych. Mieszkańcom Czechowic – Dziedzic rozdawane są środki czystości oraz środki do dezynfekcji.

Z pięciu zalanych oczyszczalni ścieków tylko jedna w Bieruniu nie pracuje w pełnym zakresie (uruchomiono część mechaniczną oczyszczalni). Wojska chemiczne zakończyły dezynfekcję i dezodoryzację terenu wokół oczyszczalni.

Podtopione cmentarze w chwili obecnej nie stanowią zagrożenia.

Województwo podkarpackie

W powiecie tarnobrzeskim w miejscowościach: Furmany, Sokolniki, Orliska, Trześń, Zalesie Gorzyckie, Baranów Sandomierski oraz w Tarnobrzegu na osiedlach: Sobów, Dzików, Wielowieś, Zakrzów, Sielec wypompowywana jest woda z rozlewisk oraz piwnic. Mieszkańcom oferowana jest pomoc w sprzątaniu posesji.

W powiecie mieleckim wypompowywana jest woda z rozlewisk w miejscowościach: Gliny Małe, Sadkowa Góra, Gawłuszowice, Podleszany, Ostrówek, Wola Mielecka.

Do akcji odkomarzania przeznaczonych zostało około 30 000 ha.

Województwo świętokrzyskie

Odpływają wody z zalanej prawobrzeżnej części Sandomierza. Jednocześnie trwa wypompowywanie wody przez ponad 30 pomp. Sytuacja jest stabilna. Średni poziom wody w zalanej części Sandomierza wynosi około 0,5 metra. Trwa akcja porządkowa, w której pomagają wolontariusze i strażacy. Mieszkańcom dostarczane są środki czystości.

Woda wypompowywana jest w gminie Dwikozy po prawej stronie rzeki Opatówki.

W gminie Zawichost również wypompowywana jest woda z rozlewisk powodziowych.

Akcja odkomarzania obejmie 4 powiaty: buski, staszowski, sandomierski i opatowski.

Województwo lubelskie

W powiecie opolskim rozpoczyna się sprzątanie po powodzi. Trwa wypompowywanie wody z powstałych na terenie gminy Wilków rozlewisk. W dyspozycji służb są pompy o wysokiej wydajności, w tym specjalna pompa spalinowa o masie 5 ton.

Mieszkańcy m.in. z miejscowości Zagłoba, Kępa Chotecka i Wrzelów powoli wracają do swoich domów.

Na terenie powiatu kraśnickiego wypompowywana jest woda do rzeki Wisły. Nadal całkowicie zalanych pozostaje 65 studni. Poszkodowanym wydawana jest żywność oraz woda pitna. Dostarczane są również środki czystości, odzież oraz leki.

W powiecie puławskim w Kazimierzu Dolnym na ul. Puławskiej wypompowywana jest woda z piwnic.

Po osuszeniu zalanych terenów w miejscowościach nadwiślańskich przeprowadzona zostanie akcja dezynfekcyjna.

Na terenie wszystkich gmin nadwiślańskich odwołany został alarm przeciwpowodziowy.

Województwo mazowieckie

Inspekcje, nadzór budowlany, sanepid, służby weterynaryjnie i straż pożarna sprawdzają stan gospodarstw. Kontrolowane są budynki, w których woda opada.

W gminie Słubice rozpoczęło się ponowne sprawdzanie gospodarstw. Zostały przeprowadzone inspekcje w miejscowościach: Rybaki, Zyck Polski i Zyck Nowy.

Zespół Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej kontroluje stan sanitarno – epidemiologiczny na terenach dotkniętych powodzią od Dobrzykowa po Juliszew, Świniary i Słubice.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8534/Prace_porzadkowe_po_powodzi.html

hastagi na stronie:

#tereny po powodzi #tereny po powodzi 2010 #pomoc po powodzi 2010 #wielowieś po powodzi

Authors

Related posts

Top