Dolnyśląsk Obradował Sztab Kryzysowy

Obradował Sztab Kryzysowy

Dziś o godzinie 9.30 odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK), w którym udział wzięli: Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rafał Jurkowlaniec, Wojewoda Dolnośląski oraz przedstawiciele poszczególnych służb. Podczas spotkania trwała wideo konferencja ze służbami w Warszawie, gdzie raportowano o bieżącej sytuacji na Dolnym Śląsku.
Oto główne ustalenia obradującego sztabu:
1. Sytuacja w regionie zgorzeleckim jest trudna. Zniszczonych jest wiele dróg, mostów i budynków.
2. Bieżące prognozy IMGW nie zakładają pogorszenia sytuacji powodziowej, prognozowane opady nie spowodują prawdopodobnie gwałtownego wzrostu poziomu wody. Na odcinkach rzek obserwowane są powolne spadki poziomu wody.
3. Nie stwierdzono obecnie zagrożenia przerwania wałów i umocnień wodnych, służby Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych monitorują wały, mają do dyspozycji wystarczającą ilość materiałów i worków.
4. Obecnie kończą się bezpośrednie działania ratownicze, służby przystępują do czynności naprawczych i przywrócenia normalnego funkcjonowania zalanych terenów, ze względu na skalę trudno jest jednoznacznie określić termin zakończenia działań. Istotne jest przywrócenie łączności drogowej.
5. Elektrowni Turów nie grozi zamknięcie. Specjaliści z elektrowni, firmy wykonawcze oraz eksperci WZZK opracują szczegółowy harmonogram działań, które zabezpieczą funkcjonowanie zakładu oraz spowodują przywrócenie prawidłowego działania.
6. Straż Graniczna ustali ze stronami czeską i niemiecką kwestie przejazdów polskich służb ratowniczych przez tereny tych krajów.
7. W akcji uczestniczą strażacy z województw śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, kadeci ze szkól PSP oraz siły ze znacznej części województwa dolnośląskiego, obecnie 340 strażaków.
8. Na miejsce zostaną przekazane pompy do odprowadzania wody oraz osuszacze; wojsko przekazuje 2000 porcji żywności oraz 1000 kompletów koców i odzieży ochronnej. W akcji biorą udział funkcjonariusze Policji z komisariatu wodnego oraz grup antyterrorystycznych, którzy pomagają przy ewakuacji mieszkańców.
9. Siły wojska – 200 żołnierzy w akcji bezpośredniej, kolejnych 200 w odwodzie, 8 łodzi, 10 transporterów pływających, 3 śmigłowce, specjalistyczne jednostki saperów, które ocenią możliwość zbudowania przepraw oraz przystąpią do odbudowy dróg i rurociągów wodnych.
10. Na miejsce zostaną przetransportowane cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców – zapotrzebowanie zostanie uzgodnione z władzami samorządowymi. Na miejscu jest już pierwsza stacja uzdatniania wody. Wszystkie siły i środki zostaną zbilansowane w dniu dzisiejszym, w przypadku potrzeby zwiększenia ilości ludzi i sprzętu rejon zostanie wzmocniony.
11. W rejonie bez dostaw energii elektrycznej pozostaje 7900 odbiorców, Energia Pro jest przygotowana do podjęcia działań naprawczych jednak uzależnione jest to od dostępności do infrastruktury, przejezdności dróg oraz odpompowania wody.

http://www.duw.pl/Aktualnosci,345.html

Authors

Related posts

Top