Dolnysląsk Posiedzienie Sztabu Kryzysowego z godz. 17.00

niedziela, 8 sierpnia 2010
Posiedzienie Sztabu Kryzysowego z godz. 17.00

Dziś o godzinie 17.00 po raz kolejny obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, podczas którego przedstawiono bieżącą sytuację powodziową na terenie województwa dolnośląskiego. Posiedzeniu przewodniczył wojewoda Rafał Jurkowlaniec. Oto najważniejsze wnioski z tego posiedzenia:

1. Realizowane są wszystkie zadania wyznaczone podczas porannego posiedzenia WZZK.

2. Sytuacja pogodowa, pomimo wydanego kolejnego ostrzeżenia, jest korzystna. Prognozowane opady nie spowodują gwałtownego wezbrania rzek i wzrostu poziomu wody. Fala powodziowa przesuwa się na północ, obserwowany jest powolny spadek poziomu wody w górnych częściach rzek.

3. Na zbiornikach retencyjnych utrzymywana jest odpowiednia do sytuacji rezerwa powodziowa, sterowanie zbiornikami jest ukierunkowane na prawidłowe odprowadzanie nadmiaru wody. Nie potwierdzają się informacje o kolejnych zerwaniach wałów i przerywaniu tam. Służby hydrometeorologiczne na wszystkich kluczowych obiektach prowadzą stały monitoring.

4. W rejonie Zgorzelca i Bogatyni prowadzone są czynności ewakuacyjne, w gminie Bogatynia ewakuacją objęto 600 osób. Od dnia jutrzejszego służby inspekcji budowlanej dokonywać będą wstępnej oceny stanu technicznego budynków, informacje otrzymają władze samorządowe. Od oceny zależeć będzie decyzja o ewentualnej możliwości powrotu mieszkańców do swoich mieszkań.

5. W rejonie Bogatyni powstał sztab służb mundurowych – PSP, wojska oraz policji. Cały zalany rejon podzielony został na 14 odcinków na których trwają czynności, dotyczy to także budowy kuchni polowych, miejsc zakwaterowania, lokalizacji sprzętu. Sztab będzie podejmował także decyzje dotyczące odbudowywania dróg i przywracania komunikacji.

6. Obecnie w bezpośrednie działania zaangażowanych jest 422 strażaków z PSP i OSP. Od rana do dyspozycji będą pompy wysokiej wydajności i w tych miejscach gdzie będzie to możliwe rozpocznie się usuwanie wody.

7. Policja wspierana siłami Straży Granicznej rozpoczęła działania prewencyjne związane z ochroną majątku, regulacja ruchu oraz zabezpieczaniem miejsc zalanych. W sumie w rejonach powodziowych pracować będzie 70 policjantów oraz kilkudziesięciu funkcjonariuszy Straży Granicznej.

8. Ustalone zostały zasady przemieszczania się sił i środków służb polskich przez terytorium Niemiec i Czech, spowoduje to możliwość szybszego docierania w rejony powodziowe.

9. Ilość odbiorców pozbawionych prądu zmniejszyła się do 4080. Służby energetyczne pracują cały czas w rejonie zagrożonym, jednak ze względu na brak możliwości dotarcia w niektóre rejony, naprawa stacji i sieci energetycznych jest utrudniona.

źródło: http://www.duw.pl/Biuro,Prasowe,198.html

Authors

Related posts

Top