Gubin – Nysa przelała się przez wały

Gubin: woda przelała się przez wały
Fala kulminacyjna na Nysie Łużyckiej dotarła do Gubina w Lubuskiem. Rzeka w dwóch miejscach przelała się przez zabezpieczenie wałów. Zalanych zostało dziewięć ulic, ale sytuacja jest stabilna – poinformował Waldemar Kaak z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Fala kulminacyjna na Nysie Łużyckiej minęła dziś Gubin. Woda wdarła się do miasta, ale nie wyrządziła wielkich szkód. Kilkadziesiąt budynków zostało jednak podtopionych. Ewakuowano z nich kilkanaście osób. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że wkrótce woda zacznie opadać

Uwaga Mieszkańcy !!!

W związku z postępującym zagrożeniem powodziowym został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy dla terenu Miasta Gubina od dnia 08 sierpnia 2010r. do odwołania.

Przewidywane tereny zalewowe w Gubinie to ulice:
Piastowska, Roosevelta, Śląska, Chopina, Dąbrowskiego, Słowackiego, Krakowska, Grunwaldzka , Kołłątaja.

W Urzędzie Miejskim rozpoczęto wydawanie worków na piasek dla mieszkańców zagrożonych ulic.

Piasek można pobierać w następujących punktach :

Ul.Lenino (koło Urzędu Miejskiego)

Ul. Jedności Robotniczej (parking)

Ul. Legnicka (koński rynek)

Ul. E. Orzeszkowej (przy placu zabaw)

Ul. Kunickiego (plac Chrobrego, most przy

Ul. Słowackiego)

Ul. Piwna

Sztab kryzysowy oraz punkt informacyjny znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie – czynny całą dobę.

Wszelkie informacje pod nr. telefonu 684558100.

informujemy że sklep PUM przy ul.Piastowskiej bedzie otwarty

Uwaga mieszkańcy!

Fala kulminacyjna dotrze do miasta w godzinach wieczornych; prognozowany stan wody ma wynieść 590 cm przy stanie alarmowym dla rzeki Nysy Łużyckiej 400 cm.

Prosimy o zazchowanie ostrożności, w razie potrzeby ewakuacji z zagrożonych rejonów proszę kierować się do Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Świerczewskiego 1 lub ZS im. M. Kopernika ul. Racławickiej 2 w Gubinie.

Alarm przeciwpowodziowy w powiatach krośnieńskim i żarskim w województwie lubuskim ogłosiła w niedzielę wojewoda Helena Hatka. Z zagrożonych zalaniem terenów ewakuowano 60 osób. Wszystkie znalazły schronienie u swoich rodzin.

48 osób ewakuowano z Łęknicy, a 12 z Przewozu. Obie miejscowości leżą nad Nysą Łużycką, która niebezpiecznie przybrała z powodu gwałtownych opadów na południu kraju oraz pęknięcia zbiornika Niedów.

“Należy zwrócić uwagę na specyfikę rzeki górskiej, jaką jest Nysa Łużycka. Mamy do czynienia z szybkim nurtem, który w krótkim czasie przepływa przez kolejne tereny. Dzięki temu szkody wyrządzone przez wodę nie powinny być duże” – przekazał w niedzielę na posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Krzysztof Kitkowski.

Jak wynika z prognoz hydrologicznych, spodziewana fala ma dotrzeć do Przewozu w niedzielę między godz. 18.00 a 22.00 i wynieść 765 cm. W Gubinie spodziewana jest w poniedziałek między godz. 22.00 a północą, kiedy woda osiągnie stan 570 cm. W gotowości są strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy. W Żarach stacjonuje kompania ewakuacyjna, zaopatrzona w pontony i łodzie płaskodenne, w gotowości jest również grupa ratownictwa wysokościowego ze śmigłowcami[1].

Uwaga!! Wojewoda wydała również rozporządzenie dotyczące całkowitego zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych.Zwolnione z niego są osoby zajmujące się pracami zabezpieczającymi na wałach, służby patrolowe oraz biorący udział w akcji ratowniczej.
Za złamanie zakazu grozi grzywna.

Sztab kryzysowy oraz punkt informacyjny w Gubinie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego – czynny całą dobę.Wszelkie informacje pod nr. telefonu 68 45 58 100

W niedzielę od godz. 20.00 w Gubinie pracują żołnierze jednostek wojskowych , którzy zostali ściągnięci przez Burmistrza Gubina w celu budowy wałów z worków na terenach najniżej położonych części miasta. Worki można otrzymać w Urzędzie Miasta, gdzie są wydawane przez całą dobę. Piasek jest rozwożyny przez PUM i składowany na terenach najbardziej zagrożonych.

UWAGA!! Worki wydawane są w pierwszej kolejności mieszkańcom najbardziej zagrożonych ulic: Piastowska, Grunwaldzka, Roosevelta, Dąbrowskiego,Słowackiego,Chopina, Krakowska, Śląska,Kołłątaja i w miarę możliwości ulic ościennych.

Jak podała Gazeta Lubuska w niedzielę o godz. 21.20 fala na Nysie Łużyckiej w Przewozie osiągnęła już wysokość 510 cm. Według prognoz IMiGW, w nocy poziom wody miał się podnieść do 765 cm. W poniedziałek wieczorem fala dotrze do Gubina. Przewidywany stan wody ma wynosić 590 cm. To o 20 cm więcej niż podawana informacja z niedzielnego przedpołudnia w komunikacie wojewody.

TVN podała w dzisiejszym rannym komunikacie o godz. 7.30, że po nocnym przejściu fali powodziowej przez Przewóz woda zaczęła opadać. O 2 w nocy mieszkańcy wraz ze strażakami i wojskiem zaczęli bronić jedynej drogi dojazdowej przed zalaniem. Akcja zakończyła się pomyślnie. Poza zalaniem piwnic domów, fala powodziowa nie wyrządziła poważniejszych szkód.

Radio Zachód na stronie internetowej podaje, że również gmina Brody przygotowuje się na nadejście fali kulminacyjnej. Może to nastąpić dziś po południu, wieczorem lub w nocy. Prognoza nie jest precyzyjna, bo woda nie jest stabilna. Możliwe, że gdzieś się rozleje, a to opóźni i zmniejszy falę powodziową.

Wójt gminy Brody, Zbigniew Wilkowiecki, mówi, że wszystkie służby są w stanie najwyższej gotowości. Przygotowanych do ewakuacji jest 10 rodzin z miejscowości położonych wzdłuż Nysy Łużyckiej, między innymi z Zasiek. Wójt dodaje, że jest plan kontrolowanego rozlania się wody na terenie po dawnej kopalni. Zaznaczył, że na tym terenie nie ma domów.

Gmina Gubin zarządziła ewakuację wsi Sadzarzewice.

źródło:
http://gubin.com.pl/start/aktualnoci/1799-alarm-przeciwpowodziowy.html
http://www.gubin.pl/content.php?sid=1e7f7ebf73ac8cec6f6f572e2087dcf3&tr=cl&cms_id=591&p=&lang=pl

hastagi na stronie:

#powódź gubin #powódź w Gubinie #gubin powódź #gubin powodz #powodz gubin #powódz gubin #powodz w gubinie #powudz w gubinie #gubin powódz #powódz w gubinie #Gubin powódż #powódż gubin #gubin powódź zdjęcia

Authors

Related posts

One Comment;

Comments are closed.

Top