Dolny Śląsk sprząta po powodzi

Dolny Śląsk sprząta po powodzi
Mieszkańcy Dolnego Śląska cały czas sprzątają swoje domy po powodzi sprzed tygodnia. Dzieci z terenów najbardziej dotkniętych przez wodę: Bogatyni, Leśnej i Zgorzelca wyjadą w najbliższą niedzielę na letni wypoczynek. Meteorolodzy zapowiadają dla Dolnego Śląska opady deszczu oraz burze.

Około 120 dzieci wraz z opiekunami z dotkniętych powodzią gmin Dolnego Śląska wyjedzie na letni turnus. Wypoczynek dzieci z Bogatyni, Piechowic, Starej Kamienicy, Zagrodna, Zawidowa, Pielgrzymki, Wlenia i Nowogrodźca zorganizowało Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dzieci wyjadą w niedzielę (15 sierpnia br.) na kolonie do Lubiatowa koło Sławy. Wyjazd o godz. 8.00 spod Ośrodka Kultury w Bogatyni, przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 1. Kolejny autokar wyruszy o godz. 8.00 z Nowogrodźca.

Organizatorem turnusu terapeutyczno-edukacyjnego jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Oddziału Okręgowego we Wrocławiu. Dzieci trafią pod opiekę wykwalifikowanej kwadry, wśród której znajdą się psycholodzy i pedagodzy. Wypoczynek w całości zostanie sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Turnusy potrwają dwa tygodnie i przeznaczone są dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych (od 6 do 12 lat), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na terenie Dolnego Śląska kolejną dobę pracuje ponad 900 żołnierzy z Wojsk Lądowych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W pełnej gotowości jest także blisko 100 żołnierzy wojsk chemicznych.

Na terenie miasta Bogatynia żołnierze odbudowują zniszczone ulice przy użyciu ciężkiego sprzętu. Rozpoczęli też odbudowę kładki pieszej na rzece Miedzianka oraz pracują nad przywróceniem wody rzeki Miedzianki do jej pierwotnego koryta.

Zakończyły się prace wzdłuż rzeki Witki, dzięki którym nurt został skierowany do pierwotnego koryta rzeki. Tym samym rozpoczęto odwadnianie gruntów w pasie drogi wojewódzkiej nr 352 Bogatynia – Zgorzelec. W tym miejscu służby drogowe mogą przystąpić już do odbudowy trasy. Do momentu przywrócenia ruchu komunikacyjnego nadal obowiązują dojazdy przez Niemcy i Czechy.

Oprócz wykonywania prac remontowych, żołnierze pomagają mieszkańcom w wybieraniu naniesionego przez wodę mułu, wynoszeniu zniszczonych mebli i innych przedmiotów.

Kolejną dobę, przy wykorzystaniu cystern, dowożona jest woda pitna. Na miejscu działają także stacje uzdatniania wody. Każdego dnia poprawia się sytuacja związana z dostawami energii elektrycznej. Obecnie bez prądu pozostaje 65 odbiorców. Agregaty wojskowe zastępują zniszczone linie wysokiego napięcia.

Na wszystkich wałach przeciwpowodziowych, umocnieniach i urządzeniach hydrotechnicznych trwa szacowanie szkód. Służby techniczne zarządców obiektów hydrologicznych oszacowali straty, wstępnie oceniając je na 30 mln zł. Dokonywane są przeglądy techniczne. Udrażniane są sieci kanalizacyjne i rzeki. Zabezpieczane są wały przeciwpowodziowe m.in. w rejonie Radomierzyc oraz w gminie Wleń.

Zbiorniki retencyjne działają bez zakłóceń. Sytuacja retencyjna na zbiornikach wodnych jest korzystna. Wszystkie obiekty pracują prawidłowo. Zapowiadane przelotne opady deszczu i burze mogą powodować lokalne podnoszenie się stanów wody w rzekach, jednak bez zagrożenia dla mieszkańców.

Na miejscu zniszczeń spowodowanych przez wodę pracują inspektorzy nadzoru budowlanego. Służby inspekcji budowlanej sprawdzają stan techniczny budynków, mostów i innych obiektów. Kontrole odbyły się m.in. w Bogatyni, Porajowie, Radomierzycach, Sulikowie, Radzimowie, Sieniawce. Skontrolowano także zaporę na rzece Witce w Niedowie. Łącznie od początku kontroli (od 8 sierpnia br.) do 12 sierpnia br. w Bogatyni skontrolowano 284 obiekty budowlane, w tym:

* remontu wymaga 228 obiektów (w tym 17 jest wyłączonych z użytku, a 52 wymaga dodatkowych ekspertyz),
* do rozbiórki zostało przeznaczonych 56 obiektów budowlanych.

Na terenie całego województwa dolnośląskiego inspektorzy nadzoru budowlanego skontrolowali łącznie 433 obiekty budowlane.

Służby inspekcji weterynaryjnej dokonują inspekcji na zalanych terenach pod kątem zagrożenia epidemiologicznego. Wszystkie zwierzęta, które utonęły w trakcie powodzi są usuwane.

Służby inspekcji sanitarnej informują, iż obecnie na terenach zalanych nie ma żadnego zagrożenia sanitarnego ani epidemiologicznego.

Na terenach popowodziowych nadal pracują policjanci, strażacy z PSP i OSP oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Przy usuwaniu skutków powodzi pracują żołnierze. W pracach popowodziowych pomagają także więźniowie z zakładów karnych. Pomagają mieszkańcom w sprzątaniu terenu oraz usuwaniu zniszczeń spowodowanych przez wodę. Na miejscu służby korzystają z ponad 100 pojazdów, łodzi, transporterów pływających i śmigłowców.

Zakład Linii Kolejowych PKP przystąpił do odbudowy zniszczonej linii kolejowej, którą dostarczany jest węgiel dla Elektrowni Turów. Przewiduje się, iż od początku października br. linia zostanie w pełni uruchomiona. Aktualnie trwają rozmowy ze stroną niemiecką o możliwości transportowania węgla niemieckimi trasami kolejowymi.

Aktualnie dojazd do Bogatyni jest możliwy przez terytorium Niemiec i Czech:
Niemcy:
(autostrada A4) – Jędrzychowice – Loebau lub Reichenbach (droga nr 6) – w kierunku Zittau (droga 178)- Sieniawka (droga 354) – Opolno Zdrój – Bogatynia

Niemcy:
Zgorzelec – Goerlitz (droga 99) – Zittau (droga 178)- Sieniawka (droga 354) – Opolno Zdrój – Bogatynia
(przejazd do w/w drogi przez most graniczny w Zgorzelcu dla pojazdów do 12,5 t oraz autokarów. Pozostałe pojazdy przejazd przez most w m. Jędrzychowice – trasa A4)

Cechy:
Zawidów (droga 355) – Frydlant (droga 13) – Bogatynia
(trasa dostępna dla pojazdów służb ratowniczych i pomocy humanitarnej do 7,5 t. oraz dla samochodów osobowych mieszkańców miasta i gminy Bogatynia do 3,5 t.)

Czechy:
Czerniawa Zdrój (droga 361) – Frydlant (droga 291) – Bogatynia
(trasa dostępna dla pojazdów o masie do 6 t. oraz dla autobusów).

Przed wyjazdem Straż Graniczna prosi o zapoznanie się z aktualną sytuacją drogową na stronie internetowej Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej.

Straż Graniczna ustaliła ze stroną niemiecką zasady przejazdu przez terytorium Republiki Federalnej Niemiec transportów z pomocą dla mieszkańców zalanych terenów. Osoby przewożące dary dla powodzian proszeni są o wyłożenie na przedniej szybie pojazdu – białej, kwadratowej kartki z napisem BOGATYNIA. Strona niemiecka prosi o wcześniejsze informacje o transportach z pomocą humanitarną na nr telefonu: 0049 035 813 626 wew. 0. Infolinia obsługiwana jest w języku polskim.

Trwa nadal akcja zbierania darów dla powodzian. Dary w postaci żywności, środków czystości, ubrań, kocy, pościeli i woda butelkowanej zbierane są w:

* Jednostce Wojska Polskiego we Wrocławiu, ul. Hallera 36/38.
* Magazynie firmy CITRONEX w Zgorzelcu, ul. II Armii Wojska Polskiego 64 – kontakt do koordynatora akcji: 723-828-673.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki pilotuje akcję zbierania darów z żywnością i organizuje konwoje do miejsc poszkodowanych. Urząd korzysta z pomocy wojska. Mieszkańcom dostarczana jest żywność, leki i rzeczy pierwszej potrzeby. Dary pochodzą z Agencji Rezerw Materiałowych, magazynów wojskowych, a także od organizacji humanitarnych, osób cywilnych oraz firm.

Na stronach internetowych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą dostępne informacje dotyczące możliwości całodobowego sprawdzania stanów wody w rzekach po czeskiej stronie granicy. Czeskie służby hydrologiczne prowadzą ciągły monitoring on-line, tym samym mieszkańcy rejonów powodziowych będą mogli na bieżąco śledzić informacje z wodowskazów.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8603/Dolny_Slask_sprzata_po_powodzi.html

Authors

Related posts

Top