Informacja Nr 9 o sytuacji popowodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06:00 – 13 sierpnia 2010 r.

Informacja Nr 9 o sytuacji popowodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06:00 – 13 sierpnia 2010 r.

1. Miasto i Gmina Bogatynia: Dalsze usuwanie skutków powodzi. W Bogatyni i okolicznych miejscowościach jest już energia elektryczna (z wyjątkiem kilku domostw w Markowicach) Działają 3 polowe stacje uzdatniania wody. W sieci podana jest już woda niezdatna do picia do celów gospodarczych. Woda pitna dostarczana jest w cysternach, których na terenie gminy jest dalej 12. Zorganizowana ekipa Powiatowego Lekarza Weterynarii odbierała z terenów gmin padłe zwierzęta, które zostały odtransportowane do zakładu utylizacyjnego w Sławie. Planuje się wystawienie trzech kontenerów w Bogatyni oraz dwóch w Radomierzycach. Na wniosek Burmistrza Bogatyni wystąpiono o wsparcie prac odgruzowujących dwoma ładowarko – koparkami i wywrotkami Iveco z wojska. W dalszym ciągu kierowane są do sztabu oferty z pomocą humanitarną oraz propozycje pomocy technicznej m.in. przy udrażnianiu sieci kanalizacyjnej i burzowej, osuszania budynków i innych prac. Pomoc humanitarna ukierunkowywana jest na potrzeby mieszkańców poszkodowanych w powodzi. W drodze są 2 kolejne spycharki przewożone na naczepach niskopodwoziowych. Dotarły środki czystości i higieny osobistej z gminy Lasowice Wielkie (woj. opolskie ok. 1, 5 tony) i z „ROKITY” w Brzegu Dolnym (10 europalet). Z terenu Bogatyni żołnierze i pracownicy KWB TURÓW” wywozili odpady popowodziowe na tymczasowe wysypisko. Apel burmistrza o konkretne środki i sprzęt zamieszczono na stronie internetowej i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego, który w tej kwestii nawiązał kontakt ze stroną Niemiecką. Prowadzono masowe szczepienia przeciwko tężcowi zagrożonej ludności oraz służb mundurowych i ratowniczych.

2. M. Zawidów: Wypłacano zasiłki powodzianom. Wydawano środki czystości i żywność według indywidualnych potrzeb, zgłaszającym się poszkodowanym w powodzi. Wypompowywano wodę z zalanych pomieszczeń. Sprzątano kolejne ulice w mieście. Dokonywano wywozu wystawionych rzeczy popowodziowych. Od godziny 1800 do godziny 1930 wystąpiła nad miastem burza ze średnimi opadami deszczu.

3. Miasto i Gmina Pieńsk: Woda z zalanych terenów ustąpiła. Trwa wypompowanie wody z piwnic. Komisja oszacowała wstępnie straty i szkody. Nadmiernymi opadami deszczu i powodzią dotknięte zostały 22 budynki. Usuwano i wywożono zniszczone mienie. Wypłacano dotację celową. w wysokości 6 tysięcy zł.

4. Gmina Zgorzelec: w Radomierzycach odbudowano przerwany wał w celu przywrócenia właściwego biegu rzeki Witki. Pomocy udzielało 44 żołnierzy, 1 PTS z obsługą i łódź płaskodenna. Dalej próbuje się odbudować kolejne jego odcinki. Do wsi dostarczana jest woda, żywność i środki czystości. Przywrócono energię elektryczną i wodę w sieci wodociągowej. Wywożono zniszczony sprzęt i materiały. W dalszym ciągu wypłacano dotację celową. w wysokości 6 tysięcy zł. Powołana przez Wójta komisja dalej szacowała straty. Dostarczano pomoc humanitarną do wsi na terenie gminy. Planuje się wystawienie dwóch kontenerów w Radomierzycach. W dniu jutrzejszym DZM i UW o/Lwówek Ślaski przystąpi do czasowego naprawienia wału tak, aby go uszczelnić. Dwa pojazdy wojskowe będą przewoziły worki z piaskiem do Radomierzyc, które posłużą do uszczelnienia uszkodzonego wału.

5. Miasto Zgorzelec: przystąpiono do odbudowy. Do pomocy skierowano zastępy PSP i OSP, policji oraz wojska. Wypompowuje się wodę z piwnic. Sytuacja stabilizuje się. W Nysie Łużyckiej i Czerwonej Wodzie woda wróciła do koryt rzek. Zaplanowano zapotrzebowanie osuszaczy. Rozprowadza się pomoc humanitarną. Funkcjonują przygotowane jadalnie i punkty noclegowe dla ratowników i wojska. Zabezpieczono osuwające się barierki na bulwarze na ul. Daszyńskiego. Usuwano zanieczyszczenia popowodziowe i wywożono zniszczony sprzęt. Trwa dalsze szacowanie strat. Przyjmowano od mieszkańców wnioski i wypłacano dotację celową w wysokości 6 000 zł. W MPGK wydawany jest środek dezynfekcyjny Chloramina T.

6.Gmina Sulików: Ratownicy OSP wypompowują wodę z zalanych piwnic. Powołana Komisja szacowała straty i szkody. Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę, produkty żywnościowe i środki czystości. Wojsko pomagało przy usuwaniu zanieczyszczeń i wywożeniu zniszczonego sprzętu, a także zbierało śnięte ryby, które zostały zebrane w do tego przeznaczonych pojemnikach i przewiezione do zakładu utylizacyjnego w Sławie. Trwa wypłata dotacji celowej dla mieszkańców w wysokości 6 000 zł.

Zaangażowane siły i środki z poza terenu powiatu

1. PSP i OSP: 55 zastępów – 230 osób.
2. Wojsko – liczba wojska zwiększyła się do 530.
3. PSG: 5 funkcjonariuszy + 2 pojazdów. Dodatkowo, na wezwanie może być
skierowanych do usuwania skutków powodzi z KOSG 60 funkcjonariuszy.
4. Policja: 403 funkcjonariuszy i 90 pojazdów.

Stany wody na wodowskazach godz. 07:00 – 12. 08 2010 r. do 06:000 – 13. 08. 2010r. o godzinie 07:00 zanotowano

OSTRÓŻNO – WITKA – H= 238 Przek=38 cm

o godzinie 14:00 zanotowano
Zgorzelec (Nysa Łużycka) 343 cm (340/400)
Zgorzelec (Czerwona Woda) 102 cm (190/220)
Ostróżno (Witka) 232cm (200/260)
Turoszów (Miedzianka) 285 cm (300/340)

o godzinie 20:00 zanotowano
Zgorzelec (Nysa Łużycka) 331 cm (340/400)
Zgorzelec (Czerwona Woda) 101 cm (190/220)
Ostróżno (Witka) 226 cm (200/260)
Turoszów (Miedzianka) 285 cm (300/340)

o godzinie 02:00 zanotowano
Zgorzelec ( Nysa Łużycka) 321 cm (340/400)
Zgorzelec ( Czerwona Woda) 109 cm (190/220)
Ostróżno (Witka) 241 cm (200/260)
Turoszów ( Miedzianka) 297 cm (300/340)

o godzinie 04:00 zanotowano
Zgorzelec ( Nysa Łużycka) 321 cm (340/400)
Zgorzelec ( Czerwona Woda) 109 cm (190/220)
Ostróżno (Witka) 241 cm (200/260)
Turoszów (Miedzianka) 297 cm (300/340)

INFORMACJE POWIATOWE
1. Drogi powiatowe.
Uszkodzone i częściowo nieprzejezdne:
Nr 2361D- m. Sieniawka – m. Bogatynia – brak przejazdu w m. Bogatynia na odc. Ok. 1 km , uszkodzona korona drogi, ul. Turowska podmyte przyczółki mostu oraz uszkodzony chodnik, na trasie Opolno-Zdrój – Sieniawka na odległości ok. 30 m i głębokości 1m wymyte pobocze do krawędzi jezdni, w m. Opolno-Zdrój 2 wyrwy w poboczu na odcinku 30m;
Nr 2363D – m. Sieniawka – m. KOPACZÓW – w m. Kopaczów wypłukane pobocza na długości ok. 350 mb; na odc. Od Porajowa do przejścia granicznego wypłukane pobocza i chodniki na odcinku 200 mb;
Nr 2367D – Działoszyn – m. Wyszków – m. Bogatynia – powymywane potocza dróg, wyrwy w poboczu na odcinku 300m;
Nr 2371D – m. Mała Wieś Gorna – m. Radzimów – uszkodzenie nawierzchni jezdni oraz powymywane pobocza dróg;
Nr 2378D – m. Mikułowa – m. Radzimów – m. Miedziana – w m. Radzimów zerwana nawierzchnia na długości około 100m. W m. Bierna zerwana nawierzchnia oraz powymywane pobocze na długości około 1 km. W m. Miedziana uszkodzona nawierzchnia na długości około 300 m.
Nr 2379D – m. Sulików – m. Radzimów – uszkodzenie nawierzchni jezdni oraz powymywane pobocza dróg na długości około 50 m.
Nr 2384D – m. Osiek – m. Radomierzyce – m. Wilka – stacja PKP Zawidów brak przejazdu, przerwana droga na długości około 50m, na wysokości tamy osunięte pobocze do krawędzi jezdni;
Nr 2385D – od drogi krajowej nr 352 – m. Koźlice – m. Łomnica – m. Wrociszów Dolny – powymywane pobocza dróg;
Nr 2386D – m. Koźmin – m. Kunów – m. Studniska Dolne;
Nr 2370D – m. Krzewina – Stacja PKP – brak przejazdu, zerwana droga na długości około 80m., podmyty przejazd kolejowy;
Nr 2376D – m. Wrociszów – uszkodzona nawierzchnia oraz powymywane pobocze na długości około 100m.;
Nr 2486D – m. Platerówka – m. Zawidów – uszkodzony obiekt mostowy w m. Radzimów Górny, uszkodzone przyczółki.

2. Padłe zwierzęta.

Ekipa Powiatowego Lekarza Weterynarii odebrała i przekazał do zakładu utylizacyjnego w Sławie zorganizowanym wyjazdem przez Czechy następujące ilości padłych zwierząt:

1) Bydło – 4 szt.

2) Trzoda chlewna – 1 szt.

3) Drób – 556 szt.

4) Inne – 76 szt.

PCZK

źródło: http://www.powiat.zgorzelec.pl/cms/?id=8191&_libsetp=0&_libsetid=1

Authors

Related posts

Top