Ustalenia Sztabu Kryzysowego na terenie województwa dolnośląskiego

Ustalenia Sztabu Kryzysowego

Na porannym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumowano aktualną sytuację popowodziową na terenie województwa dolnośląskiego. Spotkaniu przewodniczył wojewoda Rafał Jurkowlaniec.

Oto główne wnioski z posiedzenia:
1. Synoptycy IMGW, służby hydrologiczne oraz zarządcy rzek, cieków wodnych i zbiorników retencyjnych poinformowali, iż sytuacja hydrologiczna w regionie jest korzystna i nie zakłada się jej gwałtownego pogorszenia. Zapowiadane przelotne opady deszczu i opady burzowe mogą powodować lokalne podnoszenie się stanów wody w rzekach, jednak bez zagrożenia dla mieszkańców.
Trwają prace udrażniające rzeki i cieki wodne, zabezpieczanie wałów, m.in. w rejonie Radomierzyc oraz gminie Wleń.
Jednocześnie służby techniczne zarządców obiektów hydrologicznych przystąpiły do wyliczania strat, które wstępnie określono na poziomie 30 mln zł.
2. Wojewoda Dolnośląski poinformował, iż wizytujący w dniu wczorajszym zniszczone rejony Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, zadeklarował pełną pomoc wojska w czynnościach popowodziowych. Dotyczy to nie tylko sprzątania terenów zalanych i doraźnej pomocy dla mieszkańców, ale także wykorzystania specjalistycznego sprzętu wojskowego przy odbudowie infrastruktury.
3. Zakończono prace wzdłuż rzeki Witka, dzięki którym nurt został skierowany do pierwotnego koryta rzeki. Tym samym rozpoczęto odwadnianie gruntów w pasie drogi wojewódzkiej 352, a służby drogowe mogą przystąpić do odbudowy trasy.
4. Siły i środki służb, które do tej pory uczestniczyły w pracach popowodziowych zostały uzupełnione przez osadzonych z zakładów karnych oraz strażaków z OSP Więźniowie i strażacy będą przede wszystkim pomagać mieszkańcom w sprzątaniu terenu oraz usuwaniu zniszczeń. Wojewoda Dolnośląski poinformował, iż wszystkie prace będą wykonywane bez przerwy, także w najbliższy weekend.
5. Wicewojewoda Dolnośląska poinformowała o akcji przekazywania darów dla powodzian, w którą zostaną włączone organizacje pozarządowe.
6. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zorganizowało wyjazdy dla dzieci z terenu województwa dolnośląskiego (ok. 120 osób z Bogatyni, Piechowic, Starej Kamienicy, Zagrodna, Zawidowa, Pielgrzymki, Wlenia i Nowogrodźca). Dzieci wyjadą 15 sierpnia na kolonie do Lubiatowa koło Sławy . Organizatorem turnusu terapeutyczno-edukacyjnego jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Oddziału Okręgowego we Wrocławiu. Dzieci trafią pod opiekę wykwalifikowanej kwadry, wśród której znajdą się psycholodzy i pedagodzy. Wypoczynek w całości zostanie sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
7. Bez dostaw energii elektrycznej pozostaje 65 odbiorców.
8. Na prośbę Wojewody Dolnośląskiego na stronach internetowych WCZK oraz IMGW będą dostępne informacje dotyczące możliwości całodobowego sprawdzania stanów wody w rzekach po czeskiej stronie granicy. Czeskie służby hydrologiczne prowadzą ciągły monitoring on-line, tym samym mieszkańcy rejonów powodziowych mogą na bieżąco śledzić informacje z wodowskazów.
9. Zakład Linii Kolejowych PKP przystąpił do odbudowy zniszczonej linii kolejowej, którą dostarczany jest węgiel dla Elektrowni Turów, Przewiduje się, iż od początku października linia zostanie w pełni uruchomiona. Jednocześnie, przedstawiciel PKP, poinformował, iż trwają rozmowy ze stroną niemiecką o możliwości transportowania węgla niemieckimi trasami kolejowymi.

źródło: http://www.duw.pl/Biuro,Prasowe,198.html

Authors

Related posts

Top