Dolny Śląsk Ustalenia Sztabu Kryzysowego

Ustalenia Sztabu Kryzysowego

O godzinie 8.00 odbyło się dziś posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu, któremu przewodniczył wojewoda Rafał Jurkowlaniec, podsumowano aktualną sytuację popowodziową na terenie województwa dolnośląskiego.

Oto główne wnioski z posiedzenia:
1. Prognozy meteorologiczne są korzystne: w ciągu najbliższych dni opady deszczu będą niskie; stany wód systematycznie opadają; sytuacja retencyjna jest bardzo dobra. Na podstawie informacji przekazanych przez samorządy powiatowe uznać można, że sytuacja we wszystkich powiatach powoli się normalizuje.

2. Trwają wszystkie zaplanowane prace związane z zabezpieczaniem uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych, zabezpieczaniem wyrw oraz udrożnienia koryt cieków wodnych i rzek. Od środy rozpoczną się prace udrażniające ciek wodny Miedzianka.

3. Na drodze wojewódzkiej nr 352 trwają prace. Zwożony jest materiał konstrukcyjny pod budowę pasa drogowego.

4. Wszystkie służby i straże są w pełni zaangażowane w dziania na terenach popowodziowych. Straż Pożarna oraz wojsko uczestniczy w pracach mających na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania zalanych miejscowości, w tym porządkowania ulic, gospodarstw i mieszkań.

5. Wojewoda Dolnośląski zobowiązał Józefa Rzemienia, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w urzędzie wojewódzkim, do zorganizowania spotkania z władzami samorządowymi powiatu zgorzeleckiego, na którym omówione zostaną kwestie dalszego prowadzenia akcji popowodziowej. Spotkanie ma na celu wypracowanie skutecznego przepływu informacji na poziomie powiatowym, wskazanie najistotniejszych potrzeb mieszkańców, skoordynowanie na poziomie samorządowym działań służb oraz zwiększenie samodzielności samorządu w prowadzonych działaniach.

6. Straż Graniczna przypomina, iż zgodnie z ustaleniami ze stroną niemiecka przejazdy transportów pomocy humanitarnej przez terytorium Niemiec powinny być wcześniej zgłaszane pod numer tel. służb niemieckich 0049 358136260 (linia obsługiwana w języku polskim) lub pod numer Straży Granicznej w Zgorzelcu 75 7779412. Wszystkie pojazdy ciężarowe z pomocą humanitarną przejeżdżające przez terytorium Niemiec powinny mieć za szyba białą kartkę formatu A4 z napisem Bogatynia.

7. Służby energetyczne pracują w trybie normalnym, wszyscy odbiorcy w rejonach popowodziowych są zasileni.

http://www.duw.pl/Aktualnosci,345.html

Authors

Related posts

Top