Dezynfekcje budynków na Dolnym Śląsku

Dezynfekcje budynków na Dolnym Śląsku
Wczoraj na Dolny Śląsk przyjechały wojska chemiczne, aby rozpocząć dezynfekcję w budynkach zalanych przez ubiegłotygodniową powódź. Mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego i pozostałych terenów cały czas sprzątają swoje domy i mieszkania. Wybudowano drogę tymczasową na odcinku Bogatynia-Zgorzelec, która ułatwi transport z materiałami budowlanymi do odbudowy domów. Od środy (18 sierpnia br.) rozpoczną się prace udrażniające na potoku Miedzianka.

Wczoraj (16 sierpnia br.) do Bogatyni przyjechały oddziały wojsk chemicznych, które rozpoczną akcję dezynfekcyjną na terenach popowodziowych. Jako pierwsze odkażane będą miejsca na terenie Bogatyni w powiecie zgorzeleckim i powiecie lubańskim.

Sanepid informuje, że woda w wodociągach miejskich na terenach przy stacji uzdatniania wody w Bogatyni jest już zdatna do picia. Natomiast są jeszcze zastrzeżenia do jakości wody płynącej w kranach. Woda kranowa jest jeszcze zanieczyszczona stąd apel o ostrożność i nie spożywanie wody nieprzegotowanej.

Utrzymujące się przez weekend opady deszczu spowodowały dalsze utrzymywanie się stanów alarmowych na Nysie Łużyckiej w Sieniawce i na Miedziance w Turoszowie. Sytuacja jest jednak stabilna, notowane są spadki poziomu wody.

Wszyscy mieszkańcy w rejonach popowodziowych mają już prąd.

Służby drogowe przystąpiły do odbudowy drogi wojewódzkiej nr 352 Bogatynia – Zgorzelec. Udało się wybudować drogę tymczasową. Skróci to czas dojazdu służb drogowych, a mieszkańcom z terenów popowodziowych ułatwi podjęcie prac remontowo-budowlanych. Do momentu przywrócenia pełnego ruchu komunikacyjnego nadal obowiązują dojazdy przez Niemcy i Czechy.

Na miejscu zniszczeń spowodowanych przez wodę pracują inspektorzy nadzoru budowlanego. Służby inspekcji budowlanej sprawdzają stan techniczny budynków, mostów i innych obiektów. Kontrole odbyły się m.in. w Bogatyni, Porajowie, Radomierzycach, Sulikowie, Radzimowie, Sieniawce. Skontrolowano także zaporę na rzece Witce w Niedowie.

Służby inspekcji weterynaryjnej dokonują inspekcji na zalanych terenach pod kątem zagrożenia epidemiologicznego. Wszystkie zwierzęta, które utonęły w trakcie powodzi są na bieżąco usuwane.

Służby inspekcji sanitarnej informują, iż obecnie na terenach zalanych nie ma żadnego zagrożenia sanitarnego ani epidemiologicznego. Nie odnotowano zwiększonej liczby zgłoszeń podejrzeń ani zachorowań. Rozprowadzane są bezpłatne środki dezynfekcyjne.

Na terenach popowodziowych cały czas pracują policjanci, strażacy z PSP i OSP oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Straż Pożarna oraz wojsko pomaga w pracach porządkowych na terenach zalanych miejscowości. Porządkowane są ulice, drogi, sprzątane są gospodarstwa domowe, mieszkania, piwnice i garaże. Przy usuwaniu skutków powodzi w rejonie Bogatyni, Radomierzyc, Zgorzelca i Gubina pracują także żołnierze. Do pomocy skierowano ponad 900 żołnierzy z Wojsk Lądowych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Na miejscu służby korzystają z ponad 100 pojazdów, łodzi, transporterów pływających i śmigłowców. Strażacy i wojsko mają do dyspozycji m.in.: samochody ciężarowo-terenowe i maszyny inżynieryjne.

Zakład Linii Kolejowych PKP przystąpił do odbudowy zniszczonej linii kolejowej, którą dostarczany jest węgiel dla Elektrowni Turów. Przewiduje się, iż od początku października br. linia zostanie w pełni uruchomiona.

Aktualnie dojazd do Bogatyni jest możliwy przez terytorium Niemiec i Czech:
Niemcy:
(autostrada A4) – Jędrzychowice – Loebau lub Reichenbach (droga nr 6) – w kierunku Zittau (droga 178)- Sieniawka (droga 354) – Opolno Zdrój – Bogatynia
Niemcy:
Zgorzelec – Goerlitz (droga 99) – Zittau (droga 178)- Sieniawka (droga 354) – Opolno Zdrój – Bogatynia
(przejazd do w/w drogi przez most graniczny w Zgorzelcu dla pojazdów do 12,5 t oraz autokarów. Pozostałe pojazdy przejazd przez most w m. Jędrzychowice – trasa A4)
Czechy:
Zawidów (droga 355) – Frydlant (droga 13) – Bogatynia
(trasa dostępna dla pojazdów służb ratowniczych i pomocy humanitarnej do 7,5 t. oraz dla samochodów osobowych mieszkańców miasta i gminy Bogatynia do 3,5 t.)
Czechy:
Czerniawa Zdrój (droga 361) – Frydlant (droga 291) – Bogatynia
(trasa dostępna dla pojazdów o masie do 6 t. oraz dla autobusów).

Przed wyjazdem Straż Graniczna prosi o zapoznanie się z aktualną sytuacją drogową na stronie internetowej Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej.

Straż Graniczna przypomina, iż zgodnie z ustaleniami ze stroną niemiecką przejazdy transportów pomocy humanitarnej przez terytorium Niemiec powinny być wcześniej zgłaszane pod numer telefonu służb niemieckich 0049 358136260 (linia obsługiwana w języku polskim) lub pod numer Straży Granicznej w Zgorzelcu 75 7779412. Wszystkie pojazdy ciężarowe z pomocą humanitarną przejeżdżające przez terytorium Niemiec powinny mieć za szybą białą kartkę formatu A4 z napisem Bogatynia.

Około 120 dzieci wraz z opiekunami z dotkniętych powodzią gmin: Bogatyni, Piechowic, Starej Kamienicy, Zagrodna, Zawidowa, Pielgrzymki, Wlenia i Nowogrodźca wyjechało w niedzielę (15 sierpnia br.) na kolonie do Lubiatowa koło Sławy. Dzieci wypoczywają pod opieką wykwalifikowanej kwadry, wśród której znajdą się psycholodzy i pedagodzy. Turnusy potrwają dwa tygodnie i przeznaczone są dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych (od 6 do 12 lat), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Cały czas trwają prace związane z zabezpieczaniem uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych. Dokonywane są przeglądy techniczne. Udrażniane są sieci kanalizacyjne i rzeki. Od środy (18 sierpnia br.) rozpoczną się prace udrażniające na potoku Miedzianka. Na wszystkich wałach przeciwpowodziowych, umocnieniach i urządzeniach hydrotechnicznych trwa szacowanie szkód.

Od czwartku (19 sierpnia br.) opady deszczu mają stopniowo zanikać. Zbiorniki retencyjne działają bez zakłóceń.

źródło:http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8603/Dezynfekcje_budynkow_na_Dolnym_Slasku.html

Authors

Related posts

Top