Dolny Śląsk Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

O godzinie 8.30 odbyło się dziś posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu, któremu przewodniczył wojewoda Rafał Jurkowlaniec, podsumowano aktualną sytuację popowodziową na terenie województwa dolnośląskiego. Oto główne wnioski z posiedzenia:

1. Prognozy pogody na najbliższe dni są nadal korzystne dla całego regionu dolnośląskiego. Wysokość opadów i opadów burzowych nie powinna przekroczyć poziomu 20mm. Stany wodowskazowe na rzece Odrze (do ujścia Nysy Łużyckiej) kształtują się poniżej stanów ostrzegawczych. Bez zakłóceń pracują zbiorniki retencyjne, które w przypadku pojawienia się większych opadów są przygotowane na przyjmowanie nadmiaru wody.

2. Służby techniczne Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych dokonują przeglądu cieków i urządzeń wodnych oraz wstępnie szacują szkody powstałe w wyniku przejścia fali powodziowej. Trwają także prace udrażniające koryta rzek, m.in. na Miedziance oraz doraźna naprawa wałów.

3. Brak opadów sprzyja postępowi prac na zniszczonym odcinku drogi wojewódzkiej nr 352. Wicemarszałek Jerzy Łużniak poinformował, że od niedzieli na drodze zostanie przywrócony ruch samochodowy dla pojazdów osobowych.

4. Sytuacja we wszystkich powiatach powoli się normalizuje, ale nadal niezbędne jest wykonywanie czynności popowodziowych. Wczoraj z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Józef Rzemień, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędu wojewódzkiego, przedstawiciele służb wojewódzkich, wojska oraz władze samorządowe z powiatu zgorzeleckiego. Podczas posiedzenia omówiono kwestie wykorzystania służb i straży w bieżących działaniach, określono priorytety na najbliższy okres, dokonano oceny potrzeb samorządów i ustalono zakres dalszych prac.

5. Woda w Bogatyni nadal nie nadaje się do spożycia. Jutro służby sanitarne dokonają kolejnych badań próbek wody. Trwają także prace wykonywane przez służby wodociągowe, mające na celu udrożnienie kanalizacji burzowej.

6. Ze względu na stabilizacje sytuacji w regionie, jutro Państwowa Straż Pożarna odwoła stan podwyższonej gotowości operacyjnej na terenie wszystkich powiatów, z wyłączeniem powiatu zgorzeleckiego. Siły i środki PSP będą stopniowo redukowane i przesuwane do miejsc stacjonowania jednostek. Służby będą nadal wykonywały swoje zadania zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez władze samorządowe.

7. W całym regionie wszyscy odbiorcy energii elektrycznej są zasileni. Prace służb energetycznych związane są z oczyszczaniem urządzeń technicznych i zamianą podłączeń tymczasowych na docelowe.

8. Straż Graniczna poinformowała, iż został przywrócony do ruchu most graniczny w Radomierzycach. Jednocześnie zniesione zostały niektóre ograniczenia w ruchu pojazdów po stronie czeskiej, szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.dopravniinfo.cz/. Informacje o możliwościach dojazdu w rejon Bogatyni można także uzyskać na stronie internetowej Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej http://www.sudecki.strazgraniczna.pl/.

http://www.duw.pl/Aktualnosci,345.html

Authors

Related posts

Top