Polscy strażacy wrócili do kraju

W sobotę (21 sierpnia br.) wrócili do kraju polscy strażacy, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia pożarów w Rosji. Pierwsza grupa strażaków dotarła do Suwałk w godzinach popołudniowych.

Grupa polskich ratowników gaszących pożary w Rosji przyjechała do Polski w sobotę (21 sierpnia br.).

Do Warszawy strażacy przyjechali w niedzielę (22 sierpnia br.) po południu. Grupa warszawskich strażaków (około 30 strażaków z 10 samochodami: z Komendy Miejskiej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP, Komendy Głównej PSP) dotarła do stolicy w godzinach popołudniowych.

Pożary lasów i torfowisk w Rosji są coraz mniejsze. Korzystne warunki meteorologiczne oraz praca wielu strażaków przynoszą efekty. Stabilizuje się także sytuacja w obwodzie Riazań, gdzie polscy strażacy mieli swoją siedzibę. Polska akcja pomocy w gaszeniu pożarów w Rosji została zaplanowana na okres 2 tygodni.

Strażacy z PSP pomagali rosyjskim ratownikom m.in. w gaszeniu pożarów lasów i torfowisk w rejonie Spas-Klepiki, w obwodzie Riazań. Uczestniczyli również w akcji gaśniczej m.in. w miejscowości Lunkino, Balon, Malinowka i Riabinowka. Pomagali także miejscowej ludności w organizowaniu zaopatrzenia w wodę.

Rosyjskie władze podziękowały polskim strażakom za pomoc w akcji. Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych wręczyło polskim strażakom resortowe medale.

W akcji gaszenia pożarów w Rosji brali udział strażacy z Mazowsza, Śląska, Opolszczyzny, Lubelszczyzny, Podlasia, województw: kujawsko-pomorskiego i lubuskiego oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Specjalny batalion gaśniczy PSP liczył 159 osób. Akcję na miejscu koordynowały służby ratownicze Federacji Rosyjskiej.

Obok polskich strażaków rosyjskim ratownikom pomagali strażacy m.in. z Armenii, Białorusi, Bułgarii, Łotwy i Ukrainy.

Strażacy z PSP mieli ze sobą specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy: m.in. 45 samochodów ratowniczo-gaśniczych przystosowanych do poruszania się w trudnym terenie, samochód ze sprzętem do ochrony dróg oddechowych, dwie cysterny o pojemności 25 tys. litrów i 28 tys. litrów wody, pompy dużej wydajności oraz kontenery logistyczne i sanitarne. W akcji gaśniczej na terenie Rosji korzystano także ze sprzętu pozostałych zagranicznych służb ratunkowych, w tym z Ukrainy, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, a także Turcji, Włoch i Francji.

Na miejscu pracę utrudniały strażakom utrzymujące się trudne warunki meteorologiczne: wysoka temperatura (dochodząca do 42 stopni Celsjusza) oraz silny i zmienny wiatr.

Akcję gaśniczą rozpoczęli 10 sierpnia 2010 roku w rejonie klepikowskim położonym około 23 km od bazy w miejscowości Łunkino. Obok polskich strażaków w tym rejonie pracowali także strażacy rosyjscy oraz grupa gaśnicza z Białorusi.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8628/Polscy_strazacy_wrocili_do_kraju.html

Authors

Related posts

Top