Małopolska pomoc po powodzi

2010-09-17
Ponad 400 mln zł na usuwanie skutków tegorocznej powodzi otrzyma Małopolska z budżetu państwa. Z tego Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wypłacił już na zadania związane z usuwaniem skutków tegorocznej powodzi prawie 134 mln zł.

Wciąż wypłacane są zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Do tej pory zweryfikowano wnioski na łączną kwotę ponad 73 mln zł, z czego 26,5 mln zł na zasiłki do 6 tys. zł („pierwsza pomoc”), 30,5 mln zł do 20 tys. zł na odbudowę i remont domów (dla ponad 2 tys. rodzin) i 16 mln zł do 100 tys. zł (dla prawie 500 rodzin). Ponad 7,5 mln zł zostało przekazanych na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów.

Wojewoda finansuje także pracę rzeczoznawców majątkowych, oceniających straty w budynkach mieszkalnych (jest to wymagane przy zasiłkach do 100 tys. zł) – na ten cel wydano już 325 tys. zł. Z kolei 2 mln zł kosztowało już wykonanie opinii geologicznych dotyczących terenów osuwiskowych.

deszcz na szybieSamorządy otrzymały ponad 22 mln zł na wydatki związane z akcją przeciwpowodziową oraz 3,1 mln zł na odkomarzanie. Wojewoda przyznał także kilku samorządom pomoc na wynajem kontenerów mieszkalnych oraz mieszkań od osób prywatnych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i osuwisk – w sumie do dyspozycji jest ponad 1,2 mln zł. Ponadto 20 mln zł przeznaczonych jest na odbudowę infrastruktury komunalnej i obiektów budowlanych w gminie Lanckorona i oraz w gminie Limanowa (w miejscowości Kłodne).

Oprócz tego samorządy otrzymały promesy na odbudowę zniszczonych dróg i mostów na łączną kwotę prawie 190 mln zł.

Na naprawę zniszczonych w czasie powodzi wałów przeznaczonych jest 80 mln zł, z czego do tej pory Stanisław Kracik przekazał Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych ponad 21 mln zł.

Na pokrycie kosztów związanych z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej zaplanowano 4,1 mln zł (do tej pory przekazano 2,4 mln zł). W planie jest jeszcze rozdysponowanie 0,5 mln zł na zakupy sprzętu dla straży pożarnej, 0,3 mln zł dla organów nadzoru budowlanego na zadania związane z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, oraz 0,4 mln zł dla Sanepidu na prowadzenie akcji informacyjnej dla powodzian oraz wykonanie potrzebnych badań.

http://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=6349

Authors

Related posts

Top