Szef MSWiA o pomocy dla powodzian

Większe uprawnienia dla wojewody w razie powodzi, pomoc dla gmin poszkodowanych przez żywioł, wykorzystanie pieniędzy, które otrzymała gmina Wilków to kwestie, o których rozmawiał minister Jerzy Miller z lubelskimi samorządowcami.

Gmina Wilków (woj. lubelskie), jest jedną z 18 gmin objętych specjalnym programem dla gmin najbardziej dotkniętych skutkami powodzi. „Rozmawialiśmy o tym, jak można to wielkie nieszczęście potraktować jako „pretekst” do spojrzenia na przyszłość gminy Wilków i jak można te dodatkowe środki dla gminy Wilków z budżetu państwa, ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – przeznaczyć na odbudowę tego, co zostało zniszczone” – poinformował na konferencji prasowej minister Jerzy Miller.

„Chcemy żyć w kraju, który jest dobrze przygotowany na powódź, tak żeby każdy mieszkaniec w Polsce wiedział, że w razie nieszczęścia może liczyć na pomoc ze strony administracji publicznej” podkreślił szef MSWiA, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Minister podkreślił także, że „rząd w całym pakiecie pomocy poszkodowanym przez powódź skoncentrował się przede wszystkim na indywidualnej pomocy dla każdej rodziny”. Głównym celem jest zapewnienie schronienia każdej rodzinie, która straciła dom lub mieszkanie.

Szef MSWiA przypomniał, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje całościowy raport po powodzi oraz propozycje zmian ustawowych, aby lepiej zapobiegać i przeciwdziałać skutkom powodzi. Raport składa się z trzech części. Na ich podstawie jest „przygotowywana lista proponowanych zmian ustawowych, które chcemy skierować do Sejmu w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Praktyka wykazała, że odpowiedzialnym w województwie za walkę z żywiołem jest wojewoda. Wojewoda nie może być bezradny w sytuacji jeżeli któryś z samorządów nie radzi sobie z zadaniem” powiedział minister Jerzy Miller. Dodał także: „Sugerujemy, by wojewoda miał prawo do pomocy samorządowi, mimo że jest to zadanie samorządu”. Minister podkreślił, że „byłaby to pomoc obligatoryjna”.

Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister Jerzy Miller, minister Michał Boni, sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak, Krzysztof Hetman podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Włodzimierz Karpiński przewodniczący sejmowej komisji nadzwyczajnej w sprawie powodzi, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz wójtowie zalanych gmin z województwa lubelskiego.
W trakcie spotkania zostały omówione m.in. kwestie rozwoju gminy Wilków oraz pozostałych gmin z Lubelszczyzny poszkodowanych przez tegoroczne powodzie

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8656/Szef_MSWiA_o_pomocy_dla_powodzian.html

Authors

Related posts

Top