Pomoc na wynajem mieszkań dla powodzian

Pomoc na wynajem mieszkań dla powodzian
Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji zadecydował o przedłużeniu dofinansowania wynajmu lokali zastępczych dla powodzian, którzy nie zdążyli wyremontować lub odbudować swoich domów. MSWiA zawsze pomagało i wciąż pomaga poszkodowanym przez powódź. Pomoc rządu dla powodzian jest elastyczna i dostosowana do ich indywidualnej sytuacji.

W uzasadnionych, pojedynczych przypadkach będą mogły być przekazane pieniądze na wynajem kontenerów. Jednak we wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wojewodowie powinni udowodnić, że mieszkającym w nich powodzianom proponowano lokale zastępcze, ale osoby te odmówiły i podjęły świadomą decyzję o pozostaniu w kontenerach.

MSWiA wciąż zwraca się do rodzin poszkodowanych przez żywioł, aby takich propozycji nie odrzucały i decydowały się opuścić kontenery. Przy niskich temperaturach mieszkanie w kontenerach może np. stwarzać ryzyko zamarznięcia lub zagrożenie pożarem przy dogrzewaniu na własną rękę.

Dofinansowanie wynajmu mieszkań lub w jednostkowych przypadkach kontenerów będzie zapewnione do 31 marca 2011 roku.

Nie ma dnia, aby resort spraw wewnętrznych i administracji nie przekazywał pieniędzy na pomoc do 20, 100 lub 300 tys. zł, dzięki którym powodzianie mogą wyremontować czy odbudować swoje domy lub mieszkania. Dotychczas na ten cel szef MSWiA przyznał prawie 588,5 mln zł, a ogółem na usuwanie skutków tegorocznej powodzi ponad 2 mld 240 mln zł.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8868/Pomoc_na_wynajem_mieszkan_dla_powodzian.html

Authors

Related posts

Top