Sytuacja hydrologiczna 10.01.2011

OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ

Dorzecze Wisły
Stan wody (10.01.2011) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej i średniej. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Nidzie, Wieprzu, Tyśmienicy, Radomce, Pilicy, Narwi, Pisie, Omulwi, Orzycu, Wkrze, Bzurze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Sanie, Wisłoku, Kamiennej i Biebrzy. Stan niski występuje lokalnie na Skawie, Rabie i Dunajcu.
Zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego występują lokalnie na Wiśle, Dunajcu, Popradzie, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Bugu, Liwcu i Wkrze. Pokrywa lodowa oraz woda na pokrywie lodowej utrzymuje się na Biebrzy, Omulwi, Orzycu, Bugu i Krznie oraz lokalnie dolnej Wiśle, na Rabie, na Narwi, Pisie i Wkrze.

Dorzecze Odry
Stan wody (10.01.2011) w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody wysokiej, jedynie na Kłodnicy i Nysie Kłodzkiej oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Warcie i Noteci w strefie wody średniej. Stan niski notowano lokalnie na środkowej Odrze i na Nysie Kłodzkiej.
Zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego występują lokalnie na Odrze, Warcie i Noteci. Pokrywa lodowa utrzymuje się lokalnie na dolnej Odrze i Warcie.

Rzeki Przymorza
Stan wody (10.01.2011) układa się w strefie wody wysokiej i średniej. Stan wysoki występuje na Redze, Parsęcie, Łebie, Guberze i lokalnie na Pasłęce i Łynie.
Zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego występują na Gołdapie i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. Woda na pokrywie lodowej utrzymuje się na Guberze i lokalnie na Łynie.

Uwaga!
Na polskich rzekach dnia 10.01.2011 (godz. 07:00) przekroczenie stanu alarmowego
zanotowano:
w dorzeczu Wisły na 9 stacjach wodowskazowych, maksymalnie o 56 cm w Malowej Górze na Krznie;
w dorzeczu Odry na 46 stacjach, maksymalnie o 172 cm w Bielinku i o 122 cm Obornikach na Warcie.
Przekroczenie stanu ostrzegawczego obserwowano:
w dorzeczu Wisły na 19 stacjach wodowskazowych,
w dorzeczu Odry na 39 stacjach wodowskazowych.

PROGNOZA HYDROLOGICZNA (STANÓW WODY) NA NAJBLIŻSZE DNI (10-13.01.2011)

W dorzeczu Wisły
Na górnej Wiśle prognozowane są wahania oraz wzrosty stanu wody w strefie wody średniej i wysokiej związane ze spływem wód roztopowych.
Na dopływach górnej Wisły przewiduje się głównie spadki poziomu wody w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej, związane ze spływem wód roztopowych i opadowych.
Na środkowej i dolnej Wiśle prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie wody średniej i wysokiej.
W dorzeczu środkowej i dolnej Wisły (gdzie przeważa strefa wody wysokiej) przewiduje się wzrosty stanu wody, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. Ze względu na występujące zjawiska lodowe istnieje możliwość lokalnych większych wzrostów spowodowanych zatorami lodowymi.
W dalszym ciągu będą się utrzymywać przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych: na Wiśle (na odcinku od ujścia Narwi do zb. Włocławek), lokalnie na Bugu, na Krznie w rejonie Malowej Góry.

W dorzeczu Odry
W ciągu najbliższych dni na górnej Odrze (do ujścia Nysy Kłodzkiej) prognozowane są początkowo wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej i średniej a następnie niewielkie spadki związane z przemieszczaniem się wód roztopowych w dół rzeki.
Na środkowej Odrze prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej.
Na górskich dopływach Odry, w ich górnych odcinkach, prognozuje się spadki poziomu wody początkowo w strefie wody wysokiej, następnie średniej. Na środkowych i dolnych odcinkach tych rzek

obserwowane będą wzrosty stanu wody do stanów powyżej ostrzegawczych i alarmowych, związane ze spływem wód roztopowych i opadowych.
Na środkowej i górnej Warcie i na Noteci oraz na dopływach tych rzek prognozowane są wzrosty stanu wody głównie w strefie wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych.
W dolnym biegu Odry, Warty i Noteci prognozuje się wahania stanu wody w strefie wody wysokiej i powyżej stanów alarmowych. Lokalnie możliwe są większe wahania stanu wody związane z występowaniem pokrywy lodowej (głównie pokrywy lodowej) oraz spływem wód opadowo-roztopowych.

W strefie przybrzeżnej
Na wybrzeżu i w rzekach Przymorza prognozuje się wzrostową tendencję stanu wody związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, głównie w strefie wody wysokiej. W rzekach Przymorza na wschód od Wisły prognozowane są niewielkie wzrosty stanu wody i utrzymanie się zjawisk lodowych (w postaci lodu brzegowego oraz miejscami pokrywy lodowej). Będzie to powodować lokalne wzrosty stanu wody na ogół w strefie stanów średnich i wysokich.

UWAGA:
Lokalnie istnieje możliwość wystąpienia zatorów lodowych niemożliwych do przewidzenia i związanych z tym gwałtownych wzrostów stanów wody.

Prognozę opracował dyżurny hydrolog IMGW: Mirosław Samulski

źródło:
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
Pion Administracji, Informatyki, Marketingu i Współpracy z Zagranicą
Biuro Prasowe
Katarzyna Bieniek
Ul .Podleśna 61,
01-673 Warszawa
Tel. 22 5694189
503122100
e-mail: [email protected]
www.pogodynka.pl

hastagi na stronie:

#dopływy wisły i odry #mapa polski z rzekami i ich nazwami #dorzecza wisły #mapa polski - warta pilica wisła przemsza

Authors

Related posts

Top