Kalisz Alarm przeciwpowodziowy 2011

Alarm przeciwpowodziowy

Prezydent Miasta Kalisza ogłosił oficjalnie alarm przeciwpowodziowy. Oto bieżące informacje na temat zmieniającego się poziomu wody w Prośnie i sytuacji w najbardziej zagrożonych rejonach miasta.

Już w piątek o godzinie 20.00 nieznacznie przekroczony został na Prośnie stan alarmowy. Wodowskaz w Piwonicach pokazywał 223 cm przy stanie alarmowym – 220cm. W związku z tym dzisiaj prezydent miasta zdecydował o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego.

Rosnący poziom wody powodować może lokalne podtopienia na osiedlu Rajsków. Powiększać się będzie także rozlewisko od Pokrzywnicy w rejonie ul. Pokrzywnickiej, a wysoki poziom wód gruntowych będzie sprzyjał pojawianiu się wody w piwnicach budynków zlokalizowanych wzdłuż Prosny i kanału Rypinkowskiego.

– Najtrudniejsza sytuacja jest na osiedlu Rajsków. Choć woda płynie jeszcze w korycie i nie ma konieczności budowania wałów z worków, to są już miejsca, gdzie powoli zaczyna się wylewać na okoliczne pola i podchodzi pod posesje. Zamknęliśmy już przepływ na nasypie kolejowym, aby uniemożliwić przepływ Pokrzywnicy na pola przy Rajskowie. Cały czas monitorujemy sytuację, zwłaszcza na moście na ulicy Ciesielskiej, gdzie praktycznie kra nie mieści się już pod tamą. Pojedyncze prośby o dowiezienie worków i piasku napłynęły też z ul. Pogodnej i 25. Pułku Piechoty w Szczypiornie, gdzie do niektórych posesji przedostaje się woda z okolicznych pól. W ciągu dnia, by zapobiec przedostawaniu się wody, przeprowadziliśmy też szandorowanie, czyli zamknięcie bram technologicznych wałów przeciwpowodziowych na osiedlach: Ogrody, Piskorzewie i na Wale Matejki. Cały czas jesteśmy gotowi do pomocy. Zarówno miejski sztab kryzysowy jak i straż pożarna reagować będzie na wszelkie niepokojące sygnały od mieszkańców – mówi Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Służby miejskie są cały czas przygotowane do działań, a ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego ma przekonanie o tej gotowości tylko pogłębiać.

Uwaga! Mieszkańcy, którym potrzebna jest pomoc w usunięciu wody z zalanych piwnic, pomieszczeń mieszkalnych czy gospodarczych proszeni są o kontakt ze Strażą Pożarną pod stałym numerem alarmowym 998. Pozostałe problemy zgłaszać można w Miejskim Sztabie Kryzysowym przy ul. Kościuszki , tel. 765 44 39 lub 765 44 42.

Zgodnie z komunikatem ostrzegawczym wydanym w sobotę przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przewiduje się dalszy wzrost stanów wody w strefie stanów alarmowych na wielkopolskim odcinku Warty oraz na Prośnie w Piwonicach i Bogusławiu.
Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

Stany Prosny na wodowskazach:

Sobota, 15 stycznia

godz. 8.00

Piwonice: 230 cm

Mirków: 293 cm

Gorzów Śląski: 174 cm

Bogusław: 336 cm

godz. 13.30

Piwonice: 237

Mirków: 296

Gorzów Śląski: 178

Bogusław: 342

godz. 20.30

Piwonice: 240

Mirków: 298

Gorzów Śląski: 180

Bogusław: 348

Prognoza IMGW w Poznaniu z dnia 15.01.2011r.:

16 stycznia – Piwonice: 250 cm

17 stycznia – Piwonice: 265 cm

Niedziela, 16 stycznia

godz. 8.00

Piwonice: 245 cm

Mirków: 298 cm

Gorzów Śląski: 166 cm

Bogusław: 351 cm

godz. 13.30

Piwonice: 248 cm

Mirków: 297

Gorzów Śląski: 157

Bogusław: 353

godz. 20.00

Piwonice:253 cm

Mirków: 298 cm

Gorzów Śląski: 150 cm

Bogusław: 355 cm

Prognoza IMGW w Poznaniu z dnia 16.01.2011r.

16 stycznia – Piwonice: 252 cm
17 stycznia – Piwonice: 252 cm

Na osiedlu Rajsków, na ulicach: Paprotnej i Pontonowej musiała interweniować straż pożarna. Konieczne było udrożnienie przepływu pod kładką zablokowaną przez spływającą krę.

Służby energetyczne usunęły nocną awarię prądu na ulicach: Pogodnej i Szczypiornickiej.

Poniedziałek, 17 stycznia

godz. 8.00

Piwonice: 260 cm

Mirków: 299 cm

Gorzów Śląski: 141

Bogusław: 362
BIM

http://www.kalisz.pl/portal.php?aid=news&news=12950796404d3158d80da75

Authors

Related posts

Top