Wyraźniejszy obraz ziemskich danych obserwacyjnych na sposób unijny

Wyraźniejszy obraz ziemskich danych obserwacyjnych na sposób unijny

[Data: 2011-02-21]

Istotne fakty, łatwo dostępne w formacie przyjaznym dla użytkownika – ważne decyzje powinny opierać się na solidnych informacjach. Finansowany ze środków unijnych projekt, który został uruchomiony 17 lutego w Barcelonie ma poprawić możliwości wykorzystywania globalnych danych o środowisku. Kładąc szczególnie silny nacisk na znormalizowaną jakość metadanych, projekt ma poprawić czytelność baz danych GEOSS (Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi).

Nowy projekt o nazwie GEOVIQUA (Jakościowa wizualizacja na rzecz Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi), którego cały budżet wynosi 4,02 mln EUR, otrzymał wsparcie unijne na kwotę 3,27 mln EUR. Źródłem unijnego wsparcia tego trzyletniego przedsięwzięcia jest temat “Środowisko” Siódmego Programu Ramowego (7PR).

W projekt zaangażowani są partnerzy z Francji, Holandii, Niemiec, Wlk. Brytanii i Włoch oraz z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a ich pracami kieruje Ośrodek Badań Ekologicznych i Zastosowań Leśnych (CREAF) przy Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie, Hiszpania. Przy okazji ogłaszania rozpoczęcia prac CREAF zapowiedziało, że projekt GEOVIQUA “ma na celu opracowanie rygorystycznych ram oceny jakości, niepewności i użyteczności globalnych danych o środowisku i rozpowszechnianie wysokiej jakości informacji wśród użytkowników za pośrednictwem przeglądarek i programów do przeglądania danych”.

Dzięki temu projekt GEOVIQUA ma wnieść istotny wkład w rozwój GEOSS, międzynarodowej infrastruktury publicznej, która ma centralizować i rozpowszechniać dane generowane przez naziemne, morskie, powietrzne i kosmiczne systemy obserwacji Ziemi. Jednym z celów stojących za rozwijaniem tej globalnej sieci danych jest dostarczanie informacji na potrzeby procesów decyzyjnych.

GEOSS skupia się na szeregu złożonych zagadnień, w kontekście których dane o precyzyjnej rozdzielczości przestrzennej i czasowej są szczególnie istotne dla społeczeństwa. Plan wdrożenia GEOSS wskazuje dziewięć takich obszarów: minimalizowanie skutków klęsk żywiołowych; zdrowie i dobrobyt człowieka; zarządzanie źródłami energii; zmienność i zmiany klimatyczne; zarządzanie zasobami wody; pogoda (informacje, prognozowanie i ostrzeganie); zarządzanie i ochrona ekosystemów; zrównoważone rolnictwo; i różnorodność biologiczna.

Zespół GEOVIQUA dąży do realizacji tych zakrojonych na szerszą skalę działań, aby rzucić światło na systemy środowiskowe i ich dynamikę poprzez opracowanie znormalizowanych wskaźników danych wysokiej jakości oraz narzędzi do wyszukiwania i wizualizacji opartych na jakości. Nacisk na znormalizowane metadane wysokiej jakości jest powiązany z obawami, że fakty i dane liczbowe mogą być rozpowszechniane bez jasno sformułowanych definicji co do ich dokładności i użyteczności – sytuacja, która może powstać, kiedy informacje są wymieniane i rozpowszechniane za pośrednictwem wielu platform, co może prowadzić do nieporozumień. Według CREAF: “Te aspekty są szczególnie istotne, kiedy informacje są wykorzystywane w drażliwych tematach, takich jak antropogeniczne zmiany klimatu”.

Baza GEOVIQUA będzie ustalać jakość danych na podstawie metadanych, pochodzenia informacji oraz danych referencyjnych, jak również w oparciu o eksperckie komentarze użytkowników i walidację czujników pomiarowych in situ. Obraz uzupełnią lepszy dostęp do tych informacji oraz opcje ich wizualizacji.

CREAF podsumowuje: “Przyjęcie marki GEO [Grupa ds. Obserwacji Ziemi], która wymaga wskaźników wysokiej jakości, ułatwi zadanie komunikowania i badania ogromnych zasobów informacji jakimi są bazy danych GEOSS. Wszystkie [komponenty opracowane] w ramach projektu GEOVIQUA będą kompatybilne z obecnymi standardami geoprzestrzennymi, narzędziami mapowymi rynku masowego, takimi jak Google Earth, innymi narzędziami do wizualizacji 3D i urządzeniami mobilnymi.”

Projekt GEOVIQUA:
http://www.geoviqua.org

Karta informacji o projekcie GEOVIQUA w serwisie CORDIS – proszę kliknąć:
tutaj

Ośrodek Badań Ekologicznych i Zastosowań Leśnych (CREAF): http://www.creaf.uab.es/eng/index.htm

GEOSS – proszę kliknąć:
tutaj

Teksty pokrewne: 31434, 32152, 32612, 32956

Kategoria: Projekty
Źródło danych: CREAF
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Ośrodka Badań Ekologicznych i Zastosowań Leśnych (CREAF)
Indeks tematyczny: Zmiana klimatu & cykl węglowy; Koordynacja, wspólpraca; Nauki o ziemi; Ochrona srodowiska; Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Meteorologia; Badania Naukowe; Przestrzeń kosmiczna & badania satelitarne

RCN: 33095

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=1&CAT=NEWS&QUERY=013094dfcc9c:da9a:57eef5f1&RCN=33095

Authors

Related posts

Top