aktualny poziom skażeń radioaktywnych na okres 16-18.03.2011

Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń radioaktywnych z dnia 15.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na okres 16-18.03.2011.

RAPORT
Warszawa 15.03.2011r.
Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń radioaktywnych z dnia 15.03.2011
i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na okres 16-18.03.2011

Aktualna i prognozowana sytuacja baryczna:

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (22) 56-94-300, fax: (22) 834-18-01, e-mail: [email protected]

KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w W arszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206
Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

Prognoza sytuacji barycznej na okres 16 – 18.03.2011

Sytuacja baryczna 16.03.2011
Polska północno-wschodnia będzie na skraju wyżu z centrum nad Finlandią, w chłodnym i suchym powietrzu pochodzenia arktycznego. Pozostały obszar kraju dostanie się pod wpływ płytkiej zatoki związanej z niżem z ośrodkiem nad Alpami i znajdzie się w ciepłym powietrzu polarno-morskim napływającym z południa. Województwa południowe, centralne i zachodnie pozostaną w strefie oddziaływania ciepłego frontu atmosferycznego.

Sytuacja baryczna 17.03.2011
Niż z układem frontów atmosferycznych i ośrodkiem nad Czechami będzie kształtował pogodę na przeważającym obszarze kraju, tylko krańce północno-wschodnie pozostaną w zasięgu wyżu z centrum nad Finlandią. Nad północno-wschodnią część kraju napływać będzie z północnego wschodu chłodne i suche powietrze pochodzenia arktycznego, a pozostała część kraju będzie w wilgotnej i nieco cieplejszej masie powietrza napływającego z południowego wschodu.

Sytuacja baryczna 18.03.2011
Polska będzie pod wpływem płytkiej zatoki związanej z niżem z rejonu Morza Czarnego, w strefie stacjonarnego frontu atmosferycznego przebiegającego od Pomorza przez Ziemię Łódzką po Podkarpacie. Pozostaniemy w wilgotnej, polarno-morskiej masie powietrza.

Maria Waliniowska synoptyk IMGW

Informacja o stopniu skażenia od 14 do 15 marca 2011. Aktualne pomiary nie pokazują przekroczeń naszych poziomów alarmowych.

Pomiary radioaktywności są prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

UWAGA:
w celu otrzymania pełnej i oficjalnej sytuacji radiologicznej kraju należy zwrócić się do Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych „Cezar ”w Państwowej Agencji Atomistyki koordynowanego przez p. dyrektora Andrzeja Kowalczyka e-mail [email protected]
Telefon: (022) 194-30, lub (022) 621-02-56, nr zapasowy (od 1.09.2010r.): 783 920 151 Fax: (022)
695-98-55, lub (022) 621-02-63
Tam również można otrzymać trajektorie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń radioaktywnych

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (22) 56-94-300, fax: (22) 834-18-01, e-mail: [email protected]

KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w W arszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206
Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI W ODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
Pion Komunikacji Społecznej, Marketingu i Współpracy z Zagranicą
Biuro Prasowe Katarzyna Bieniek Ul .Podleśna 61,
01-673 W arszawa
Tel. 22 5694189
503122100
e-mail: [email protected] www.pogodynka.pl

Authors

Related posts

Top