Raport o skażeniu radioaktywnym 17.03.2011

Raport o skażeniu 17.03.2011.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z bieżacym Biuletynem IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń radioaktywnych z dnia 17.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na 18.03.2011

Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonującą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z dnia 17.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na okres 18-19.03.2011.

Aktualna i prognozowana sytuacja baryczna:
Aktualna mapa synoptyczna

Prognoza sytuacji barycznej na 17-19.03.2011

Sytuacja baryczna 17.03.2011
Krańce północno-wschodnie Polski pozostaną na skraju wyżu znad północno-zachodniej Rosji w chłodnym i suchym powietrzu pochodzenia arktycznego napływającym ze wschodu. Pozostała część kraju będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem na pograniczu Czech i Niemiec, a na południu i zachodzie zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego. Napływać będzie cieplejsza i wilgotna masa powietrza polarno-morskiego z południa.

Sytuacja baryczna 18.03.2011
Polska będzie pod wpływem płytkiego niżu z centrum nad Małopolską, a na południu i zachodzie zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w wilgotnej, polarno-morskiej masie powietrza.

Sytuacja baryczna 19.03.2011
Nad Polskę sięgać będzie klin wyżu znad Wysp Brytyjskich, tylko województwa południowo wschodnie i wschodnie pozostaną w obszarze obniżonego ciśnienia, w strefie frontu atmosferycznego. Nad zachodnią połowę kraju napłynie chłodniejsze i nieco suchsze, polarno-morskie powietrze z północnego-zachodu, a wschodnia będzie w wilgotnej masie powietrza.

Informacja o stopniu skażenia 17 marca 2011.

Aktualne wartości pomiarów radioaktywności zmierzone na stacjach IMGW mieszczą się  w ramach poziomu dotychczas mierzonego tła.

Pomiary obejmują:
– ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma i aktywności całkowitej alfa i beta aerozoli atmosferycznych;
– pomiar aktywności całkowitej beta w próbach dobowych i miesięcznych oraz opadu całkowitego i zawartości Cs-137 i Sr-90 w próbach miesięcznych.

Pomiary radioaktywności są prowadzone na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UWAGA:
W celu otrzymania pełnej i oficjalnej sytuacji radiologicznej kraju należy skierować się na stronę internetową Państwowej Agencji Atomistyki (http://www.paa.gov.pl ) a w przypadku każdych innych zdarzeń radiacyjnych jak podejrzenia skażenia promieniotwórczego lub wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia należy kontaktować się z
Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych. Telefon: 22 194 30 lub 22 621 02 56,
Fax: 22 695 98 55 lub 22 621 02 63
mail:[email protected]

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
Pion Administracji, Informatyki, Marketingu i Współpracy z Zagranicą
Biuro Prasowe
Katarzyna Bieniek
Ul .Podleśna 61,
01-673 Warszawa
Tel. 22 5694189
503122100
e-mail: [email protected]
www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Authors

Related posts

Top