Raport o skażeniu radioaktywnym 28.03.2011

Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonującą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z dnia 28.03.2011
i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na okres 28-30.03.2011

Aktualna i prognozowana sytuacja baryczna:
Aktualna mapa synoptyczna

Sytuacja baryczna w Europie w dniach 28-30.03.2011

28.03.2011
Polska jest na skraju niżu znad Finlandii. Strefa frontu atmosferycznego, związanego z tym niżem, przemieszczać się będzie z północy na południe kraju. Napływa cieplejsze, polarno-morskie powietrze z północnego-zachodu.

29.03.2011
Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, tylko na północy będzie oddziaływała płytka zatoka niżowa znad Skandynawii z ciepłym frontem atmosferycznym. Napływa nieco cieplejsze, polarno-morskie powietrze z zachodu.

30.03.2011
Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, rozciągającym się od Skandynawii po Bałkany, w tej samej, polarno-morskiej masie powietrza.
Małgorzata Tomczuk
synoptyk IMGW

Informacja o stopniu skażenia od 27 do 28 marca 2011 r.
Aktualne wartości pomiarów radioaktywności zmierzone na stacjach IMGW mieszczą się w ramach poziomu dotychczas mierzonego tła.

Pomiary obejmują:
– ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma i aktywności całkowitej alfa i beta aerozoli atmosferycznych;
– pomiar aktywności całkowitej beta w próbach dobowych i miesięcznych oraz opadu całkowitego i zawartości Cs-137 i Sr-90 w próbach miesięcznych.
Pomiary radioaktywności są prowadzone na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UWAGA:
W celu otrzymania pełnej i oficjalnej sytuacji radiologicznej kraju należy skierować się na stronę internetową Państwowej Agencji Atomistyki (http://www.paa.gov.pl) a w przypadku każdych innych zdarzeń radiacyjnych jak podejrzenia skażenia promieniotwórczego lub wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia należy kontaktować się z Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych. Telefon: 22 194 30 lub 22 621 02 56, Fax: 22 695 98 55 lub 22 621 02 63 mail:[email protected]

za

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
Pion Administracji, Informatyki, Marketingu i Współpracy z Zagranicą
Biuro Prasowe
Katarzyna Bieniek
Ul .Podleśna 61,
01-673 Warszawa
Tel. 22 5694189
503122100
e-mail: [email protected]
www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

hastagi na stronie:

#mapa synoptyczna

Authors

Related posts

Top