Wypłata zasiłków dla mieszkańców poszkodowanych przez nawałnice

Wypłata zasiłków dla mieszkańców poszkodowanych przez nawałnice
Poszkodowani przez czwartkowe nawałnice na bieżąco otrzymują z samorządu pieniądze uruchomione 15 lipca br. przez szefa MSWiA. Pierwsze zasiłki w kwocie do 6 tys. zł już trafiły do najbardziej poszkodowanych z Mazowsza i woj. łódzkiego. Wczoraj (18 lipca) wojewoda łódzki uruchomiła kolejne pieniądze dla poszkodowanych. 250 tys. zł pomocy finansowej otrzymają mieszkańcy z gminy Żarnów. Także wczoraj wojewoda mazowiecki przekazał łącznie 717 tys. zł na wypłatę zasiłków pomocowych do 6 tys. zł dla gmin: Radzanów, Klwów, Potworów i Rusinów.

Wojewoda mazowiecki przekazał łącznie 717 tys. zł. zasiłków na najpilniejsze potrzeby dla poszkodowanych mieszkańców gmin: Radzanów (30 tys. zł), Klwów (201 tys. zł), Potworów (300 tys. zł) i Rusinów (186 tys. zł). Pieniądze zostały również przyznane poszkodowanym z gminy Żarnów, w województwie łódzkim. Na zasiłki do 6 tys. zł gmina otrzymała w sumie 250 tys. zł.

Pierwsze zasiłki z budżetu państwa otrzymali poszkodowani ze zniszczonej gminy Białaczów (woj. łódzkie), w sobotę. Dla około 200 gospodarstw domowych z gminy Białaczów uruchomiono na ten cel łącznie 580 tys. zł. Pieniądze otrzymało dotąd 48 gospodarstw domowych.

2 mln zł łącznie dla województw mazowieckiego i łódzkiego uruchomione 15 lipca br. z budżetu państwa, poszkodowani mieszkańcy mogą przeznaczyć na zakup najpilniejszych potrzeb. Poszkodowanym są wypłacane w pierwszej kolejności zasiłki pomocowe do 6 tys. zł. Są to środki bezzwrotne, pochodzące z budżetu państwa. MSWiA będzie na bieżąco, w miarę potrzeb zgłaszanych przez wojewodów, uruchamiać pomoc finansową dla poszkodowanych mieszkańców Mazowsza i Łódzkiego – na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych oraz infrastrukturę samorządową. Pierwsza transza pomocy finansowej na remonty budynków mieszkalnych wyniesie do 10 tys. zł. O wysokości tego zasiłku będą decydować ośrodki pomocy społecznej. Kolejne transze, w zależności od potrzeb oraz skali zniszczeń, będą przez MSWiA na bieżąco przekazywane poszkodowanym.

Zasiłki do 6 tys. zł otrzymują rodziny, które w wyniku klęski żywiołowej nie mogą ze środków własnych zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych. Weryfikację potrzeb – na podstawie uproszczonego wywiadu środowiskowego – prowadzą gminy, wnioskując następnie do wojewody o wypłaty. Po akceptacji wniosków, pieniądze są przekazywane przez wojewodę do gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Mieszkańcy mogą też liczyć na zasiłki celowe na remonty zniszczonych budynków mieszkalnych. Środki również będą przekazywane przez wojewodę na wniosek gmin i za ich pośrednictwem, na zasadach określonych przez MSWiA, przekazywane poszkodowanym. Obie formy pomocy są finansowane z rezerwy celowej ministra spraw wewnętrznych i administracji, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Inspektorzy nadzoru budowlanego rozpoczęli sprawdzanie stanu budynków prywatnych i użyteczności publicznej.

Cały czas w poszkodowanych przez nawałnice samorządach są liczone straty, a do samorządu zgłaszają się kolejni poszkodowani. W województwach mazowieckim i łódzkim trwa usuwanie szkód spowodowanych przez nawałnice.

2 mln zł (po 1 mln zł dla Mazowsza i Łódzkiego) uruchomione przez MSWiA z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały przekazane wojewodom w piątek (15 lipca).

Nawałnice, które przeszły 14 lipca br. nad województwami mazowieckim i łódzkim dokonały zniszczeń w gospodarstwach domowych oraz w uprawach. Na terenie Mazowsza trąba powietrzna zniszczyła, w szczególności, powiaty: przysuski (gminy: Rusinów, Gielniów, Klwów, Potworów), białobrzeski (Radzanów i Stara Błotnica) oraz radomski (Przytyk). W województwie łódzkim nawałnice przeszły w powiecie opoczyńskim i gminach: (Białaczów, Żarnów, Opoczno i Paradyż).

za http://www.mswia.gov.pl

Authors

Related posts

Top