21 lipca 2011 3 mln 600 tys. zł na remonty domów

3 mln 600 tys. zł na remonty domów zniszczonych przez nawałnice
21 lipca br. minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał kolejne pieniądze dla poszkodowanych przez ubiegłotygodniowe nawałnice. 3 mln 600 tys. zł zostało uruchomionych na remonty zniszczonych domów i lokali mieszkalnych w województwie łódzkim.

Uruchomiona rezerwa pozwoli na finansowanie remontów domów i lokali mieszkalnych zniszczonych przez nawałnice, z województwa łódzkiego. O środki zwróciła się do MSWiA wojewoda łódzki.

Pomoc jest przyznawana w transzach. Wysokość pierwszej transzy może wynieść do 10 tys. zł. Kolejne środki będą przyznawane w zależności od potrzeb osób poszkodowanych oraz skali zniszczeń budynków i lokali mieszkalnych spowodowanych przez nawałnice.

Z pieniędzy mogą być remontowane budynki mieszkalne. Nie mogą być natomiast finansowane szkody m.in. w budynkach gospodarczych, domach rekreacyjnych, czy letniskowych.

Przy ustalaniu wysokości pomocy nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Poszkodowani przez nawałnice mogą otrzymać pomoc niezależnie od tego, czy ich budynki są ubezpieczone czy nie. Za wypłatę zasiłków odpowiadają lokalne ośrodki pomocy społecznej.

Pierwsze środki dla poszkodowanych przez nawałnice mieszkańców województwa łódzkiego i mazowieckiego zostały uruchomione przez szefa MSWiA 15 lipca br. Z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych województwa otrzymały już łącznie 2 mln zł (po 1 mln zł na każde z województw). Mieszkańcy poszkodowanych gmin i powiatów z województwa mazowieckiego i łódzkiego w pierwszej kolejności otrzymali zasiłki celowe do 6 tys. zł na zakup najpilniejszych rzeczy.

za http://www.mswia.gov.pl/

Authors

Related posts

Top