Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice na Mazowszu i w Łódzkiem

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice na Mazowszu i w Łódzkiem
Cały czas poszkodowanym przez ubiegłotygodniowe nawałnice mieszkańcom Mazowsza i Łódzkiego wypłacana jest pomoc finansowa. Poszkodowani otrzymują zasiłki celowe na najpilniejsze potrzeby oraz pieniądze na remonty budynków mieszkalnych. Uruchomione zaraz po nawałnicy 15 lipca br. pieniądze na zasiłki do 6 tys. zł, otrzymali już poszkodowani z gminy Białaczów (woj. łódzkie) w łącznej kwocie 403 tys. 300 zł oraz z gminy Żarnów (woj. łódzkie) łącznie 192 tys. 500 zł. Na remonty domów dla mieszkańców woj. łódzkiego minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał 3 mln 600 tys. zł.

21 lipca br. MSWiA uruchomiło kolejne pieniądze dla poszkodowanych przez nawałnice z 14 lipca br. 3 mln 600 tys. zł zostało przyznanych na remonty zniszczonych domów i lokali mieszkalnych w województwie łódzkim. O środki zwróciła się do MSWiA wojewoda łódzki.

Gminy z woj. mazowieckiego przygotowują obecnie do wojewody wnioski o przyznanie zasiłków celowych na remonty zniszczonych budynków mieszkalnych. Pierwsza rata dla poszkodowanych będzie wynosić do 10 tys. zł, a po jej rozliczeniu na podstawie faktur i rachunków – w miarę potrzeb osób poszkodowanych i skali zniszczeń – możliwa będzie dalsza pomoc.

Z pieniędzy mogą być remontowane budynki mieszkalne. Nie mogą być natomiast finansowane szkody m.in. w budynkach gospodarczych, domach rekreacyjnych, czy letniskowych.

Przy ustalaniu wysokości pomocy nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Poszkodowani przez nawałnice mogą otrzymać pomoc niezależnie od tego, czy ich budynki są ubezpieczone czy nie. Za wypłatę zasiłków odpowiadają lokalne ośrodki pomocy społecznej.

Pierwsze środki na zakup najpilniejszych rzeczy dla poszkodowanych przez nawałnice mieszkańców województwa łódzkiego i mazowieckiego zostały uruchomione przez szefa MSWiA 15 lipca br. Z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych województwa otrzymały łącznie 2 mln zł (po 1 mln zł na każde z nich). Mieszkańcy poszkodowanych gmin i powiatów z województwa mazowieckiego i łódzkiego w pierwszej kolejności otrzymali zasiłki celowe do 6 tys. zł.

Gminom z trzech powiatów: przysuskiego, radomskiego i białobrzeskiego (woj. mazowieckie) przyznano łącznie 861 tys. zł na wypłatę zasiłków do 6 tys. zł. Otrzymały one odpowiednio: Potworów 300 tys. zł, Rusinów 186 tys. zł, Klwów 201 tys. zł, Radzanów 30 tys. zł, Przytyk 117 tys. zł oraz Gielniów 27 tys. zł. Pieniądze są przez cały czas wypłacane wszystkim poszkodowanym. Do tej pory ośrodki pomocy społecznej wypłaciły łącznie na kwotę ponad 391 tys. 800 zł zasiłków pomocowych do 6 tys. zł dla 152 rodzin.

Na wypłatę pierwszych zasiłków celowych do 6 tys. zł dla poszkodowanych z województwa łódzkiego przekazano łącznie 830 tys. zł dla dwóch gmin. Poszkodowani z gminy Białaczów otrzymali w sumie 580 tys. zł, a z gminy Żarnów 250 tys. zł. Dotychczas ośrodki pomocy społecznej wypłaciły poszkodowanym z gminy Białaczów 162 zasiłki do 6 tys. zł na łączną kwotę 403 tys. 300 zł oraz 50 zasiłków na kwotę 192 tys. 500 zł z Żarnowa. Pozostali poszkodowani otrzymali pomoc finansową – w gminie Opoczno 6 rodzin na łączną kwotę 2 tys. zł, w gminie Paradyż 2 rodziny na kwotę 20 tys. zł.

Authors

Related posts

Top