25 lipca 2011 pieniądze na wypłaty zasiłków dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Kolejne pieniądze dla poszkodowanych przez nawałnice
25 lipca br. minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał kolejne pieniądze na wypłaty zasiłków do 6 tys. zł dla poszkodowanych przez nawałnice mieszkańców województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 188 tys. 250 zł zostało uruchomionych dla województwa warmińsko-mazurskiego (gminy Rozogi) oraz 100 tys. 600 zł dla województwa podlaskiego (gmin: Grajewo, Jedwabne i Zbójno). Wcześniej pieniądze na wypłaty do 6 tys. zł otrzymały województwa łódzkie (gminy: Żarnów i Białaczów) oraz mazowieckie (powiatów: przysuskiego, radomskiego i białobrzeskiego).

Dla 46 poszkodowanych przez burze i huragany rodzin z gminy Rozogi (woj. warmińsko-mazurskie) uruchomiono łącznie 188 tys. 250 zł na wypłatę zasiłków do 6 tys. zł. MSWiA przyznało także pieniądze na wypłaty do 6 tys. zł dla 31 poszkodowanych rodzin z 3 gmin (Grajewo, Jedwabne i Zbójno) w województwie podlaskim.

Pierwsze środki do 6 tys. zł na zakup najpilniejszych rzeczy dla poszkodowanych przez nawałnice z 14 lipca br. mieszkańców województwa łódzkiego i mazowieckiego zostały uruchomione przez szefa MSWiA 15 lipca br. Z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych województwa otrzymały łącznie 2 mln zł (po 1 mln zł na każde z nich).

Gminom z trzech powiatów: przysuskiego, radomskiego i białobrzeskiego (woj. mazowieckie) przyznano wówczas łącznie 861 tys. zł na wypłatę zasiłków do 6 tys. zł. Otrzymały one odpowiednio: Potworów 300 tys. zł, Rusinów 186 tys. zł, Klwów 201 tys. zł, Radzanów 30 tys. zł, Przytyk 117 tys. zł oraz Gielniów 27 tys. zł. Pieniądze są przez cały czas wypłacane wszystkim poszkodowanym. Do tej pory ośrodki pomocy społecznej wypłaciły łącznie na kwotę ponad 391 tys. 800 zł zasiłków pomocowych do 6 tys. zł dla 152 rodzin.

Na wypłatę pierwszych zasiłków celowych do 6 tys. zł dla poszkodowanych z województwa łódzkiego przekazano łącznie 830 tys. zł dla dwóch gmin. Poszkodowani z gminy Białaczów otrzymali w sumie 580 tys. zł, a z gminy Żarnów 250 tys. zł. Dotychczas ośrodki pomocy społecznej wypłaciły poszkodowanym z gminy Białaczów 162 zasiłki do 6 tys. zł na łączną kwotę 403 tys. 300 zł oraz 50 zasiłków na kwotę 192 tys. 500 zł z Żarnowa. Pozostali poszkodowani otrzymali pomoc finansową – w gminie Opoczno 6 rodzin na łączną kwotę 2 tys. zł, w gminie Paradyż 2 rodziny na kwotę 20 tys. zł.

MSWiA uruchomiło także 21 lipca br. pierwsze pieniądze na remonty zniszczonych przez nawałnice z 14 lipca br. domów z woj. łódzkiego. Poszkodowani z tego regionu otrzymali łącznie 3 mln 600 tys. zł na remonty zniszczonych domów i lokali mieszkalnych. O środki zwróciła się do MSWiA wojewoda łódzki.

Kolejne pieniądze będą przyznawane w zależności od potrzeb osób poszkodowanych oraz skali zniszczeń budynków i lokali mieszkalnych spowodowanych przez nawałnice.

za ttp://www.mswia.gov.pl/

Authors

Related posts

Top