Europejczycy opracowują doskonalsze narzędzia prognozowania powodzi

Ochrona ludności przed powodzią to ważna sprawa dla Europejczyków. Naukowcy z Cemagref, francuskiego instytutu naukowo-technologicznego na rzecz środowiska, pracują nad doskonaleniem narzędzi prognostycznych, które pomogą ostrzegać władze i obywateli o zagrożeniach powodziowych, zapewniając strefom w niebezpieczeństwie tak cenny czas na zabezpieczenie się.

Zespół Cemagref zaprojektował oprogramowanie GRP (Planowanie zasobów rządowych – ang. Government Resource Planning) do prognozowania powodzi na potrzeby SCHAPI, francuskiego krajowego centrum hydrometeorologicznego i prognozowania powodzi. Naukowcy informują, że oprogramowanie korzysta z obserwacji opadów deszczu i prognoz sieci Meteo-France dla poszczególnych dorzeczy. Innym uwzględnianym czynnikiem jest wilgotność gleby.

Eksperci już przetestowali oprogramowanie w czasie rzeczywistym na kilku wylewnych rzekach. Ostrzeżenia generowane przez oprogramowanie GRP mogą obejmować okresy od zaledwie kilku godzin po kilka dni. Długość okresu zależy od czasu reakcji dorzecza. Prognozy GRP są następnie wprowadzane do krajowego systemu ostrzegania przeciwpowodziowego, który jest dostępny za pośrednictwem strony Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Naukowcy twierdzą, że prognozy ilościowe natężeń przepływu obejmujące powyżej kilku dni stają się mało precyzyjne. Analiza archiwów meteorologicznych pod kątem danych na temat opadów atmosferycznych w warunkach, jakie miały miejsce w przeszłości, podobnych do warunków prognozowanych, może wspomóc prognozy.

Zespół Cemagref, we współpracy z agencjami prognozowania powodzi, przyjrzał się pracom prowadzonym w przeszłości i odkrył, że możliwe jest przygotowanie tygodniowej prognozy natężenia przepływu dla dorzecza Saony i Sekwany, łącząc w pary prognozy opadów atmosferycznych z modelem opadów deszczu i natężenia przepływu GRP.

Instytut naukowy wraz z Meteo-France opracował również system AIGA (Przetwarzanie informacji geograficznej na potrzeby alarmów powodziowych), który wykorzystuje dane dostarczane przez radary meteorologiczne do obliczania w czasie rzeczywistym zagrożeń stwarzanych przez opady deszczu i natężenie przepływu rzek we francuskiej sieci hydrograficznej. Dzięki systemowi AIGA, eksperci mogą rozpoznać niebezpieczne warunki na podstawie porównania danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym z informacjami zawartymi w referencyjnych bazach danych na temat opadów deszczu i natężeń przepływu. Naukowcy informują, że mapy zagrożeń są generowane co 15 minut z dokładnością do kilometra kwadratowego. Agencje prognozowania powodzi wykorzystują również mapy operacyjne opracowane w ramach systemu AIGA, koncentrujące się w szczególności na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

W okresie zimowym, zwłaszcza w regionach górskich, występuje zagrożenie podtopień wskutek gwałtownych ulew, osuwania się ziemi, a nawet lawin. Istniejąca sieć radarów meteorologicznych, rozmieszczonych w nisko położonych regionach, nie jest w stanie szczelnie pokryć regionów górskich. W ramach projektu RHYTMME (Zagrożenia hydrometeorologiczne w regionach górskich i śródziemnomorskich) powstaje sieć małych radarów nowej generacji. Projekt dysponujący budżetem około 10,4 mln EUR jest finansowany głównie przez Cemagref i Meteo-France, a wsparcie Unii Europejskiej wyniosło 2 mln EUR.

Zespoły już uruchomiły dwie sieci radarów na Mont Vial i Mont Maurel. Uruchomienie kolejnych dwóch zaplanowano na 2013 r. Ostatecznie naukowcy mają nadzieję utworzyć system dla lokalnych służb ochrony cywilnej, zapewniając im potrzebną pomoc w prognozowaniu naturalnych zagrożeń stwarzanych przez opady atmosferyczne.

Więcej informacji:

Cemagref:
http://www.cemagref.fr/actualites

Dane (pierwotne) z obserwacji Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement:
http://www.vigicrues.gouv.fr

Teksty pokrewne: 33379

Kategoria: Różne
Źródło danych: Cemagref
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji udzielonych przez Cemagref.
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Aspekty ekonomiczne; Meteorologia; Rozwój regionalny; Bezpieczenstwo; Badania Naukowe; Bezpieczeństwo; Aspekty spoleczne

RCN: 33761

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33761

Authors

Related posts

Top