Pi?kno z krainy tysi?ca i jednej nocy

Pi?kno z krainy tysi?ca i jednej nocy

Kraje arabskie s? coraz cz?stszym celem podr????y. Poci?gaj? nas swoj? egzotyk?, ale tak??e wyrafinowanych i pe??nym przepychu wzornictwem. Niejednokrotnie powrotom z kraj??w maghrebu czy lewantu towarzyszy t?sknota za ich tajemniczo??ci?. Marka Eichholtz oferuje kilka modeli, dzi?ki kt??rym odrobin? tego nastroju mo??emy przenie??? do naszych wn?trz.

W wielu aran??acjach Eichholtz wida? fascynacj? estetyk? arabsk?. W tym sezonie marka proponuje elementy nawi?zuj?ce do sztuki islamu. Du??a ilo??? z??ota, motywy palm oraz geometryczne wzory ?? znane na przyk??ad z s??ynnego maureta??skiego zespo??u pa??acowego w Grenadzie ?? pomog? stworzy? wn?trze z akcentami orientalnymi. Warto postawi? na wsp????czesny miks stylu islamskiego i maroka??skiego, dodaj?c do niego odrobin? modernizmu. St?d ju?? tylko krok to odtworzenia nastroju jaki panuje w s??ynnej posiad??o??ci Yves Saint Laurenta w Marrakeszu.

Styl islamski to po???czenie ??cis??ej geometrii, skomplikowanych wzor??w, kt??re owocuj? w otwartych przestrzeniach o starannie przemy??lanych proporcjach. Tutaj kolory s? najcz???ciej neutralne, z odrobin? mocniejszych akcent??w, cz?sto jaskrawego niebieskiego w r????nych odcieniach. Z kolei styl maroka??ski skupia si? na ciep??ych odcieniach. S? to g????wnie czerwie??, b???kit i ziele??. I wzory tak charakterystyczne jak trellis, czyli maroka??ska koniczyna.

Wprowadzaj?c do naszych wn?trz akcenty ze ??wiata arabskiego warto wybra? elementy z prost? z ornamentyk?, zar??wno geometryczn?, jak i floraln?. W tej roli dobrze sprawdz? si? dywany, poduszki czy a??urowe lampiony lub parawany. Do wsp????czesnego wn?trza dobrze b?d? r??wnie?? pasowa? tapicerowane mi?kkim aksamitem pufy, wisz?ce lampy i ??ywe, zmys??owe kolory przeplatane ze z??otem. I na koniec, nie zapominajmy o zmys??owym zapach. Meble i akcesoria Eichholtz znajdziemy w warszawskim salonie Clue Studio. www.clue-studio.pl

Authors
Top