Tag Archives: asno

Pomoc do 300 tysięcy dla powodzian

Pomoc do 300 tysięcy dla powodzian Osoby, które od maja br. straciły domy w wyniku powodzi, osuwiska czy huraganu mogą otrzymać pomoc w wysokości do 300 tysięcy złotych. Pomoc może być przyznana, jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o nakazie rozbiórki zniszczonego budynku, a poszkodowani chcą się przeprowadzić na teren niezalewowy.…

300 tysięcy złotych pomoc dla powodzian

POMOC DLA POWODZIAN 2010-09-27 Osoby, które od maja br. straciły domy w wyniku powodzi, osuwiska czy huraganu mogą otrzymać pomoc w wysokości do 300 tysięcy złotych. Pomoc może być przyznana, jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o nakazie rozbiórki zniszczonego budynku, a poszkodowani chcą się przeprowadzić na teren niezalewowy.…

Towary dla powodzian wolne od cła

Towary dla powodzian wolne od cła W dniu 30 września 2010 roku Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie bezcłowego przewozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępniania nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 roku w Polsce (Dz. Urz. L 259 z 1.10.2010r.). Na podstawie przedmiotowej decyzji zwolnione z należności celnych przywozowych są m.in.…

Informacje o postępowaniu z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi.

Informacje o postępowaniu z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi. Podczas prowadzenia prac porządkowych na terenach na których wystąpiła powódź, mogą powstać m. in. następujące rodzaje odpadów: 1. zepsute lodówki, pralki, telewizory i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny (16 02 „Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych”), baterie i akumulatory (16 06).…

Informacja Nr 4 o sytuacji powodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06:00 – 10 sierpnia 2010 r.

Informacja Nr 4 o sytuacji powodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06:00 – 10 sierpnia 2010 r. 1. Miasto i Gmina Bogatynia: dalsze usuwanie skutków powodzi. Działają 3 polowe stacje uzdatniania wody i woda jest systematycznie kierowana do sieci w miarę możliwości.…
Top