Tag Archives: atwo

Wyraźniejszy obraz ziemskich danych obserwacyjnych na sposób unijny

Wyraźniejszy obraz ziemskich danych obserwacyjnych na sposób unijny [Data: 2011-02-21] Istotne fakty, łatwo dostępne w formacie przyjaznym dla użytkownika – ważne decyzje powinny opierać się na solidnych informacjach. Finansowany ze środków unijnych projekt, który został uruchomiony 17 lutego w Barcelonie ma poprawić możliwości wykorzystywania globalnych danych o środowisku.…

Porady jak postępować z zalanymi obiektami

Porady jak postępować z zalanymi obiektami… 2010-06-08 GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI: Przychodząc do obiektu , który uległ zalaniu : 1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak – nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu .…

Wytyczne postępowania w sprawie obiektów budowlanych, które uległy zalaniu w wyniku powodzi

Wytyczne postępowania w sprawie obiektów budowlanych, które uległy zalaniu w wyniku powodzi Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje,że ma stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zostały zamieszczone wytyczne , które mają Państwu ułatwić postępowanie w przypadku budynków zalanych w wyniku powodzi. Treść wytycznych podajemy poniżej.…

Sandomierz Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI: Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu: 1.Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak – nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu. 2.Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu: sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów, sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany, sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe), sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.…
Top