Tag Archives: Data

In Europa sviluppati strumenti migliori per prevedere le inondazioni

In Europa sviluppati strumenti migliori per prevedere le inondazioni [Data: 2011-09-01] Illustrazione di questo articolo Proteggere la gente dalle inondazioni è un obbiettivo importante per gli europei. Scienziati al Cemagref, l’istituto francese di ricerca in scienze e tecnologie per l’ambiente, sono riusciti a sviluppare e continuano a migliorare strumenti di previsione in grado di avvisare le autorità e il pubblico di possibili inondazioni, dando così alle zone vulnerabili il tempo necessario per mettersi al sicuro.…

Europeans develop better flood forecasting tools

Keeping people safe from floods is an important objective for Europeans. Scientists at Cemagref, the French research institute of science and technology for the environment, have succeeded in developing and continue to develop forecasting tools that can warn authorities and the public about potential floods, giving vulnerable zones the crucial time they need to protect themselves.…

Raport WCB pokazuje, w jaki sposób ekstremalna pogoda nie wpłynie na plony

Raport WCB pokazuje, w jaki sposób ekstremalna pogoda nie wpłynie na plony [Data: 2010-08-06] Komisja Europejska twierdzi, że produkcja zbóż w 2010 r. będzie bliska średniej notowanej od 2005 r. Według raportu sporządzonego przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB), plon z hektara wyniesie 5% powyżej średniej, podczas gdy w sumie tereny uprawne skurczą się.…

Pojawiają się lepsze modele prognozowania sztormów

Pojawiają się lepsze modele prognozowania sztormów [Data: 2011-06-14] Suche regiony na świecie marzą o ulewach, które nawodnią ich spieczone gleby. Nowe badania międzynarodowe nad powstawaniem burz mogą udoskonalić prognozowanie opadów w suchych regionach, zwłaszcza w Afryce, gdzie susze i krótkie okresy wegetacji to norma.…

Innowacyjne badania unijne pomagają usprawnić komunikację w sytuacjach kryzysowych

Innowacyjne badania unijne pomagają usprawnić komunikację w sytuacjach kryzysowych [Data: 2011-06-14] Komunikacja między ratownikami interweniującymi w następstwie ataku terrorystycznego lub katastrofy naturalnej może już niedługo zostać usprawniona dzięki nowym badaniom finansowanym ze środków unijnych. W ramach projektu PEACE (Aplikacje i serwisy ratownicze oparte na IP [protokole internetowym] dla sieci kolejnej generacji), dofinansowanego z tematu “Technologie informacyjne i komunikacyjne” (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR), zespół naukowców z Uniwersytetu w Kingston w Wlk.…
Top