Tag Archives: drog

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

Informacja Nr 7 o sytuacji powodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06. 00 11 sierpnia 2010 r.

Informacja Nr 7 o sytuacji powodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06. 00 11 sierpnia 2010 r. 1. Miasto i Gmina Bogatynia: dalsze usuwanie skutków powodzi. Działają 3 polowe stacje uzdatniania wody i woda jest systematycznie kierowana do sieci w miarę możliwości.…

Prace porządkowe na terenach dotkniętych powodzią

Prace porządkowe na terenach dotkniętych powodzią Na terenach popowodziowych prowadzone są prace porządkowe i akcja odkomarzania. Odpompowywana jest woda z zalanych piwnic, domów oraz gospodarstw. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja epidemiologiczna. Badane są próbki wody z sieci wodociągowych i studni. Województwo małopolskie Trwa akcja odkomarzania.…
Top