Tag Archives: dzania

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Na podstawie informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu najbliższych 12 godzin w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa małopolskiego, spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych.…

Dolny Śląsk Ustalenia Sztabu Kryzysowego

Ustalenia Sztabu Kryzysowego O godzinie 8.00 odbyło się dziś posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu, któremu przewodniczył wojewoda Rafał Jurkowlaniec, podsumowano aktualną sytuację popowodziową na terenie województwa dolnośląskiego. Oto główne wnioski z posiedzenia: 1. Prognozy meteorologiczne są korzystne: w ciągu najbliższych dni opady deszczu będą niskie; stany wód systematycznie opadają; sytuacja retencyjna jest bardzo dobra.…

podtopienia w Małopolsce

Lokalne podtopienia w Małopolsce Podwyższenie poziomu wód po opadach deszczu doprowadziło do lokalnych podtopień w kilku powiatach Małopolski. W Krakowie podniesienie poziomu wód rzeki Serafy spowodowało zagrożenie podtopieniem dróg i budynków mieszkalnych w rejonie ulic Sucharskiego, Półłanki, Przełazek, Jasieńskiego. Wstrzymany został ruch na terenie os.…

Alarm przeciwpowodziowy na terenie Nowego Sącza

Alarm przeciwpowodziowy na terenie Nowego Sącza W związku z przekroczeniem stanu alarmowego wody na rzece Kamienica przepływającej przez teren Miasta Nowego Sącza, Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłosił w dniu 28 lipca 2010 r. od godz. 2:00 na terenie Miasta Nowego Sącza – alarm przeciwpowodziowy.…

Premier po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

– Zagrożenie kolejną falą wezbraniową nie jest już dzisiaj tak radykalne, ale musimy dmuchać na zimne. W weekend spodziewamy się dużych, a lokalnie nawet bardzo dużych opadów – powiedział premier Donald Tusk i dodał, że istnieje ryzyko, że woda może się znowu podnieść.…
Top